Mellomkrigstiden

By majlun
 • Period: to

  Den russiske revolusjon (1)

  Tsaren i Russland mente at han hadde fått makten hans fra gud og derfor skulle han styre eneveldig, og alle som var imot det kunne risikere og få strenge straffer. Russland hadde behov for store endringer, de fleste russerne var fattige bønder, og det var nesten ingen som kunne lese eller skrive. I 1905 ble det opprør i Russland og for å få ro måtte tsaren dele makten med et folkevalgt parlament. Men så snart han fikk sjansen begrenset han makten, Men det begynte å bli litt fremgang i Russland.
 • Period: to

  Den russiske revolusjon (2)

  Krigen gikk dårlig for Russland, over to millioner menn var blitt drept og det var mye matmangel. Våren 1917 brøt det ut en stor demonstrasjon i St.Petersburg, og tsaren trakk seg. November 1917 tok Lenin og bolsjevikene over makten og prøvde å skape et helt nytt samfunn som bygde på Karl Marx sine ideer, nemlig et klasseløst samfunn. Rundt om i landet brøt det ut kamper mellom tilhengere og motstandere av bolsjevikene og det ble hungersnød. Bolsjevikene vant krigen og fikk makten i Russland.
 • Avslutningen av 1. verdenskrig og fredsavtalen (1)

  Avslutningen av 1. verdenskrig og fredsavtalen (1)
  Den 28. juni 1919 skrives Versailles-traktaten under på, avtalen trådde i kraft den 20 januar 1920. Versailles-traktaten var en fredsavtale mellom landene som var med i 1. verdenskrig for å få fred. Det var Tyskland som gav opp så dermed var det de som måtte ta straffen.
 • Avslutningen av 1. verdenskrig og fredsavtalen (2)

  Avslutningen av 1. verdenskrig og fredsavtalen (2)
  Tyskland måtte betale for all den skaden som hadde blitt gjort, de måtte gi fra seg alle koloniene sine, de fikk ikke lov til å ha en stor hær, krigsskip eller fly, og de måtte ta på seg all skylden for krigen. Dette skapte enorm bitterhet og hat i Tyskland som etterhvert fikk alvorlige følger.
 • Period: to

  Gode tider i USA

  Etter krigen var USA verdens mektigste og rikeste land. Siden krigen var i Europa, måtte Europeerne bruke masse penger på å fikse ting etter krigen, men i USA tjente de masse penger ved å selge varer til andre land. Før krigen skyldte USA Europa 2 milliarder dollar, men etter krigen hadde USA 14 millioner dollar til gode i de europeiske landene.
 • Period: to

  Mussolini og fremveksten av fascisme i Italia (1)

  Det var mye uro i Italia, det var streiker og andre konflikter. Overklassen i Italia var redd for at det skulle bli revolusjon sånn som det hadde vært i Russland. Men Benito Mussolini samlet en gruppe med tilhengere og dannet en gruppe kalt "Det internasjonale fascistpartiet. Fascisme er politiske ideologier som går mye på nasjonalisme og det har et veldig autoritært og diktatorisk styre. Fascistiske grupper reiste rundt og trakasserte de politiske motstanderne sine.
 • Period: to

  Mussolini og fremveksten av fascisme i Italia (2)

  Mussolini krevde makten i landet og i 1922 utnevnte den Italienske kongen Mussolini til statsminister. Det var han frem til 1943. Etterhvert fikk Mussolini diktatorisk makt.
 • Period: to

  Sovjetunionen (1)

  Etter sovjetunionens leder Lenin døde i 1924 stod de uten en leder, men etter kort tid tok Stalin over. Lenin ville fortsette på det Karl Marx ville, han ville lage et klasseløst samfunn der det ikke fantes fattige eller rike folk, og alle eide alt i fellesskap. For at dette skulle bli til virkelighet mente Lenin at det var kommunistpartiet som måtte ha all makten, så alle andre partier ble forbudt. Men det var ikke akkurat det Stalin ville.
 • Period: to

  Sovjetunionen (2)

  Stalin ville ha all makten selv, og måten han skulle gjøre dette på var at han satte alle motstanderne hans mot hverandre, sånn at han til slutt satt igjen med all makten alene. I 1928 ble millioner av menneskers liv ødelagt på grunn av at Stalin bestemte seg for å tvinge alle bøndene inn i kollektivbruk. Dette skapte hungersnød og millioner av bondefamilier ble tvunget flytte. Samtidig skjedde det en gigantisk modernisering og industrialisering.
 • Økonomisk krise i Tyskland (1)

  I 1923 sank pengeverdien i Tyskland til nesten ingenting. Et frimerke kunne koste flere millioner mark, og en kjedelig middag på en dårlig kafé måtte man betale enda flere millioner for. Til slutt var forholdene så enorme at en amerikansk dollar steg med 613 000 mark i sekundet. Grunnen til dette skyldtes en strid mellom Tyskland og Frankrike og Belgia om erstatningene etter 1. verdenskrig.
 • Økonomisk krise i Tyskland (2)

  For å sikre seg at Tyskland betalte, okkuperte franske og belgiske soldater industriområdet Ruhr. De tyske arbeiderne streiket i protest og staten støttet dem med å trykke ut penger. Til slutt kom det så mye penger på markedet at verdien sank enormt. I 1923 ble alt ordnet opp i, det ble trykket nye pengesedler. Du fikk 1 mark for 1 000 000 000 000 gamle. Det var noen som mistet masse penger, fordi sparepengene var jo ikke vært noe lenger, men de som hadde store lån trengte ikke å betale like mye
 • Ølkjellerkuppet

  Ølkjellerkuppet
  Ølkjellerkuppet var et kuppforsøk ledet av Adolf Hitler og Erich Ludendorff. Hensikten med dette kuppet var at NSDAP ville prøve å overta regjeringsmakta i delstaten Bayern. På veien til den bayerske forsvarsdepartementet ble de stoppet av politiet. 21 mennesker ble drept og etter en rettsak fikk Hitler 5 år i fengsel, men etter 9 måneder ble han satt fri. Grunnen til at det ble kalt ølkjellerkuppet var fordi det startet i ølkjelleren Bürgerbräukeller.
 • Børskrakket

  I New York begynte verdien på aksjene å synke på børsen. De som eide aksjer solgte aksjene sine, og tapte masse penger på det. Men det var ikke bare folkene som mistet masse penger, det gjorde bankene også. Millioner av mennesker mistet jobben og dette førte til at mange måtte flytte ut på gata, flere barn måtte slutte på skolen for å prøve å skaffe seg noen småpenger til familien, og det var veldig mange som sultet. Etterhvert spredte denne krisen seg til resten av verden, også til Norge.
 • Hitler får makten

  I 1933 ble Hitler statsminister. Regjeringsmedlemmene trodde de kunne kontrollere Hitler, men etter en måned brant Riksdagsbygningen. Nazistene ga skylda til kommunistene og begynte å jakte ned sosialister og kommunister over hele landet. Hitler klarte, på kort tid, å sette andre partier ut av spill ved hjelp av terror, gatekamper og demonstrasjoner. Slik ble Tyskland en diktaturstat, med Hitler som leder. Hitler satte igang en voldsom militær opprustning, målet han var å erobre områder i øst.
 • Period: to

  Moskvaprosessene

  Moskvaprosessene var 3 store prosesser (rettsaker). Hensikten med disse prosessene var å få vekk alle mulige utfordrere til Josef Stalin. Både Lenins og Stalins gamle venner og samarbeidspartnere ble arrestert, stilt for retten, dømt til døden og henrettet ved nakkeskudd. Omtrent syv millioner mennesker ble arrestert, og bortom 90 prosent av disse ble ble enten henrettet eller mishandlet til døde.
 • Arbeiderpartiet får makten i Norge (1)

  Det var fire store partier i Norge på 1920- og 1930-årene, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Bondepartiet, som nå heter senterpartiet. Arbeiderpartiet hadde størst oppslutning, men de hadde likevel ikke nok stemmer til å bli en egen regjering. Siden ingen av de andre partiene heller hadde nok stemmer ble politikken preget av svake borgerlige regjeringer. Under den store økonomiske verdenskrisen i 1933 gjorde de det veldig bra med det nye slagordet "Hele folket i arbeid!" men vant ikke.
 • Arbeiderpartiet får makten i Norge (2)

  I 1935 etter Arbeiderpartiet slo seg sammen med Bondepartiet (Senterpartiet) dannet de en regjering. Og helt frem til 1945 styrte Arbeiderpartiet Norge med Johan Nygaardsvold som første statsminister. Arbeiderpartiet styrte Norge frem til 1963.
 • Borgerkrig i Spania

  Borgerkrig i Spania
  En gruppe med spanske offiserer ville redusere makten til den katolske kirken og godseierne. På sommeren i 1936 bestemte offiserene seg for å gjøre opprør mot regjeringen. Regjeringen fikk ikke støtte fra noen av de store demokratiske landene, som Storbritannia og Frankrike, men de fikk støtte fra sovjetunionen. Opprørerne fikk støtte fra Tyskland og Italia. I 1939 vant opprørerne, og på de tre årene ble hundretusenvis av folk drept.
 • Krystallnatten (1)

  Natt til 10. november 1938 ble en ansatt ved den tyske ambassaden i Paris skutt og drept av en ung jøde som var fordervet fra Tyskland. Denne hendelsen ble brukt mot alle tyske jøder av Tyskland. Jødiske forretninger og synagoger ble ødelagt, omkring 20000 jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer, omtrent 100 mennesker ble slått i hjel. Denne natten ble kant "Krystallnatten" fordi alle de knuste glassrutene så ut som krystaller.
 • Krystallnatten (2)

  De neste månedene kom det flere og flere nye lover og bestemmelser retter mot jødene. For eksempel at alle jøder over seks år måtte gå med en gul stjerne utenpå tøyet sitt, sånn at alle kunne se at de var jøder. De fikk heller ikke gå på kino, teater eller i svømmehaller, det ble forbudt og eie en bil hvis du var jøde osv. Livet ble etterhvert helt umulig for jødene i Tyskland