Cold

The Cold War

 • Period: to

  Tyskland samlet

  Tysklands samling til en politisk og administrativt integrert nasjonalstat skjedde offisielt den 18. januar 1871 ved Versaillespalassets speilsal i Frankrike. De forskjellige fyrstene av de forskjellige tyske småstater samlet seg for å erklære Vilhelm I, kongen av Preussen, til tysk keiser etter den franske kapitulasjonen etter den fransk-prøyssiske krig
 • Period: to

  Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionen var en sosialistisk føderasjon sosialistrepublikk og varte fra 1922 til 1991. Sovjetunionen vokste frem i etterkant av første verdenskrig, da det gamle russiske keiserriket gikk under i den russiske revolusjon.
 • Period: to

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov født 2. mars 1931 i Privolnoje i Stavropol kraj) er en russisk og tidligere sovjetisk politiker, som var den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991. Han styrte som generalsekretær i sentralkomitéen i Sovjetunionens kommunistiske parti fra 1985 til mars 1990 og deretter som Sovjetunionens president fra mars 1990 til desember 1991.
 • Period: to

  Gagarin første menneske i rommet

  Jurij Aleksejevitsj Gagarin født 9. mars 1934, død 27. mars 1968) var en sovjetisk kosmonaut som ble det første menneske i verdensrommet og til å fly i bane rundt jorden i 1961.
 • Period: to

  Hvem forårsaket den kalde krigen?

  Den kalde krigen er en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen. Den kalde krig startet rett etter andre verdenskrig på gruende av frykt for at den sovjetiske arme skulle angripe
 • Period: to

  Jernteppet

  Under den kalde krigen var Jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig, sovjetkontrollert kommunistisk del. Det er i denne betydningen uttrykket ble alminneliggjort av Winston Churchill. Begrepet var også blitt brukt av Joseph Goebbels i ukeavisen Das Reich i 1945
 • Period: to

  USAs atombombing av Japan

  I 1945 på slutten av andre verdens krig slapp USA to atombomber på japan. Den første atom bomben ble sluppet på Hiroshima 6 August, og den andre atom bomben ble sluppet på Nagasaki 9 august
 • Period: to

  Marshallhjelpen lansert

  Marshallplanen, offisielt European Recovery Programogså kalt Marshallhjelpen, var et amerikansk hjelpeprogram rettet mot Europa som ble satt i gang i 1947 etter andre verdenskrig av den amerikanske utenriksministeren George. Marshall derav navnet. Programmet ble satt i gang etter at Marshall hadde vært på en seks uker lang tur rundt i Europa,
 • Period: to

  Trumandoktrinen lansert

  rumandoktrinen, populær betegnelse på de retningslinjer for USAs utenrikspolitikk som president Harry S. Truman la frem i en erklæring 12. mars 1947. I erklæringen fastslo Truman at USA måtte støtte alle frie nasjoner som prøvde å motstå undertrykkelse fra så vel minoriteter i landet som utenlandske krefter. Truman så dermed for seg USA i rollen som Hensikten var å motvirke kommunistisk innflytelse.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Berlinblokaden på tysk kalt Berlin-Blockade eller Erste Berlin Kriserefererer til da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin mellom 24. juni 1948 og 12. mai 1949, i et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin. Det var en av de største krisene under den kalde krigen, og kom til å sette sterkt preg på vestlig sikkerhetspolitikk i tiårene som fulgte.
 • Period: to

  NATOs opprettelse

  North Atlantic Treaty Organization er en forsvarsallianse av 29 land i Europa og Nord-Amerika. NATO ble opprinnelig startet i frykt for kommunistisk ekspansjon, men har etter den kalde krigens slutt reformert seg for å takle det nye trusselbildet. Grunnlaget for organisasjonen er Atlanterhavspakten, som ble undertegnet av tolv land i 1949. Det nordatlantiske råd, som er organisasjonens øverste politiske myndighet, møtes ukentlig.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var den væpnede konflikten mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam fra midten av 1950-årene til 1975, særlig i tiden 1963 til 1973 da USA deltok aktivt i krigen på Sør-Vietnams side.
 • Period: to

  Warsawapakten opprettet

  Warszawapakten, tidligere militær- og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske land i Øst-Europa. Alliansens grunnlag, en «traktat om vennskap, samarbeid og gjensidig bistand» ble undertegnet 14. mai 1955 i Warszawa av Albania
 • Period: to

  Suez-krisen

  uezkrisen oppstod i 1956 etter at den egyptiske lederen Gamal Abdel Nasser nasjonaliserte Suezkanalen. De gamle kolonimaktene Storbritannia og Frankrike anså sine økonomiske interesser i området truet og fikk derfor Israel med på et angrep mot Sinaihalvøya.
 • Period: to

  Sputnikoppskytingen

  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt Jorden. Den ble skutt opp av Sovjetunionen 4. oktober 1957, og kom som en stor overraskelse på USA og resten av verden, og resulterte i «Sputniksjokket». Sovjet viste med dette at landet hadde raketter som kunne rekke USA, og oppskytingen av Sputnik 1 ble startskuddet for det såkalte «romkappløpet» mellom USA og Sovjetunionen.
 • Period: to

  Berlinmuren satt opp

  Tema i denne oppgaven er Berlinmuren. Jeg skal skrive om bakgrunnen for at den ble bygget. Altså hvorfor den ble bygget. Oppgaven skal også besvare hvordan situasjonen utviklet seg i perioden 1961-1989. I tillegg skal jeg skrive noe om hvordan delingen av Berlinmuren påvirket innbyggerne av Berlin.
 • Period: to

  Berlinmuren revet

  Berlinmuren ble bygget fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin. Den kom opp mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 km lang. Hovedhensikten med muren var å hindre at stadig flere flyktninger fra Øst-Berlin krysset grensen.
 • Period: to

  Cuba krisen

  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Krisen oppsto etter at Sovjetunionen hadde utplassert missiler med atomladninger på Cuba. Den mest anspente perioden begynte den 16. oktober 1962, da president John F.
 • Period: to

  SALT-avtalen signert

  SALT-avtalene (Strategic Arms Limitation Talks) var to omganger av nedrustningsforhandlinger og -avtaler mellom Sovjetunionen og USA. SALT I foregikk mellom 1969 og 1972 og SALT II mellom 1972 og 1979.Etter SALT-avtalene fortsatte nedrustningsforhandlingene som skulle føre til START-avtalene og Prøvestansavtalen av 1996.
 • Period: to

  Armstrong første menneske på månen

  Apollo 11 var en amerikansk romekspedisjon, en del av Apollo programmet, som sendte de første menneskene til månen. Oppskytingen fant sted ved John F. Kennedy Space Center den 16. juli 1969, og landingsfartøyet landet på månen 20. juli 21:17:40 norsk tid. Seks og en halv time senere, 21. juli 03:56 norsk tid, tok Neil Armstrong det første steg på månen. Ferden endte med landing i Stillehavet 24. juli 17.50 norsk tid.
 • Period: to

  Sovjets krig i Afghanistan

 • Period: to

  Glasnost og Perestrojka lansert

  Glasnost er en betegnelse på den reformpolitikk og liberalisering som ble innledet på flere områder i det sovjetiske samfunnet etter at Mikhail Gorbatsjov overtok som partisjef i 1985.
 • Period: to

  Tyskland delt

  Denne artikkelen omhandler Tysklands historie i tida etter andre verdenskrig fram til 1990. Den inneholder stoff om både Forbundsrepublikken Tyskland ofte kalt Vest-Tyskland og Den tyske demokratiske republikk DDR Øst-Tyskland.
 • Period: to

  START-avtalen signert

  START-avtalene eng: Strategic Arms Reduction Treaty er tre avtaler om atomvåpenreduskjon inngått mellom Sovjetunionen, senere Russland, og USA.