Den kalde krigen

 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Mikhail Gorbatsjov født 2. mars 1931, var en sovjetisk politiker. Han styrte først som generalsekretær i sentralkomiteen i Sovjetunionens kommunistiske parti, før han gikk over til å bli den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991. Gjennom hans politiske karrière bidro han til Sovjetunionens sammenbrudd og dermed avsluttet den kalde krigen. Han fikk Nobels fredspris i 1990 for hans rolle i omveltningene i østblokken. Han døde
 • Tyskland delt

  Tyskland delt
  Etter de allierte hadde nedkjempet Nazi-Tyskland under andre verdenskrig ble landet delt inn i fire okkupasjonssoner. Storbritannia, Frankrike, USA og Sovjetunionen.
 • USAs atombombing av Japan

  USAs atombombing av Japan
  USAs atombombing av Japan skjedde i 1945 under den andre verdenskrig. Atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki den 6 og 9 August. Hovedårsaken til bombingen var at USA ønsket å tvinge Japan til å overgi seg uten vilkår. Bombene drepte minst
  120 000 mennesker, men flere tusener var radioaktivt skadet og etter bare 1 år var dette tallet doblet.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført
  Begrepet Jernteppet står for delingen av Europa i en vestlig, demokratisk del, og en østlig sovjetkontrollert kommunistisk del. Begrepet "Iron Curtain" vart ikke populærisert før Storbritannias president Winston Churchill brukte og gjentok ordet i en tale i 1946.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Trumandoktrinen er en betegnelse på de retningslinjene USA hadde for sin utenrikspolitikk da Harry S. Truman satt som president. Truman la frem erklæringen om retningslinjene den 12.mars 1947. Erklæringen gikk som følger: USA måtte støtte alle frie nasjoner som prøvde å motstå undertrykkelse fra utenlandske krefter. Hensikten med Trumandoktrinen var å motvirke kommunistisk innflytelse.
 • Marshallhjelpen lansert

  Marshallhjelpen lansert
  Marshallplanen var et amerikansk økonomisk hjelpeprogram overfor Europa etter ødeleggelsene fra andre verdenskrig. Planen ble oppkalt etter USAs utenriksminister George C. Marshall. Marshallplanen ble vedtatt i kongressen i USA som et fire års program i 1948. Marshallhjelpen kostet USA hele 12 milliarder dollar.
 • Period: to

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Det tjekkoslovakiske kommunistpartiet var et kommunistisk parti som hadde makten i Tjekkoslovakia fra 1948-1989. Som motstandsparti ble kommunistpartiet i 1945 en del av Nasjonalfronten som skapte regjering i landet og tok makten. Under krigen ble kommunister i hele Tjekkoslovakia etter hvert en ledende kraft i motstandskampen mot nazistene.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden er en betegnelse på da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin. Det var en av de største krisene under den kalde krigen.
 • NATOs opprettelse

  NATOs opprettelse
  NATOs forsvarsorganisasjon er bygd opp på grunnlaget av Atlanterhavspakten skrevet den 4.april 1949. Denne pakten betyr at et angrep på et av landene i pakten, er et angrep på resten. I begynnelsen besto NATO av 12 land, men bare 3 år etter opprettelsen ble 2 land til med. I 2009 var det hele 28 land med i forsvarsorganisasjonen NATO.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen, også kalt andre indokinesiske krig, startet da den fremste opprørsbevegelsen FNL gikk til opprør mot det sørvietnamesiske styret med støtte fra Nord-Vietnam. De gikk til opprør for å forene Vietnam under kommunistisk ledelse. USA fryktet gjennom dominoteorien at dette ville kunne føre til spredning av kommunismen over hele Sørøstasia. USA begynte med massiv militær luftstøtte til Sør-Vietnam, men krigen så ikke ut til å ta slutt. I 1973 trakk USA seg ut av landet.
 • Warzsawapakten opprettet

  Warzsawapakten opprettet
  Warszawapakten var tidligere en militær og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Pakten ble underskrevet den 14. mai 1955 i Warszawa. Alle land som var medlem av alliansen var forpliktet til gjensidig konsultasjon i alle viktige internasjonale spørsmål som berører deres fellesinteresser.
 • Suez-krisen

  Suez-krisen
  Suezkrisen oppstod i 1956 etter at den egyptiske lederen Gamal Abdel Nasser nasjonaliserte Suezkanalen. De gamle kolonimaktene Storbritannia og Frankrike anså sine økonomiske interesser i området truet og fikk derfor Israel med på et angrep mot Sinaihalvøya.
 • Den ungarske revolusjonen ble slått ned

  Den ungarske revolusjonen ble slått ned
  I 1956 var det en oppstand mot de sovjetiske okkupantene i Ungarn. Oppstanden ble slått ned av sovjetiske tropper. Nesten en kvart millioner flyktet fra landet, og mellom 2500 og 5000 ungarer, og ca. 700 sovjetiske soldater ble drept.
 • Sputnik oppskytingen

  Sputnik oppskytingen
  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt jorda.
  Oppskytingen av Sputnik kom som en stor overraskelse på resten av verden, spesielt på USA, dette ble kalt "Sputniksjokket." Sputnik oppskytingen ble starten på det som ble kalt "romkappløpet" mellom USA og Sovjetunionen. Satellitten ble sendt opp 4. oktober 1957
 • Gagarin første menneske i rommet

  Gagarin første menneske i rommet
  Jurij Gargarin født 9. mars 1934, var en sovjetisk kosmonaut, og det første mennesket i verdensrommet. Han var også den første til å fly i bane rundt jorda i 1961. Han døde 27. mars 1968.
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
  Berlinmuren, også kalt " Den anti fascistiske beskyttelses muren" ble satt opp av de østtyske myndighetene i Den Tyske demokratiske republikk den 13. august 1961. Muren ble satt opp for å beskytte innbyggerne i Den Tyske Demokratiske republikk for fascisme.
 • Cuba-krisen

  Cuba-krisen
  Cubakrisen var en krise i 1962 mellom Sovjetunionen og Cuba på den ene siden og USA på den andre. Perioden startet for fullt den 16.oktober da President John F. Kennedy fikk se fotografisk bevis på sovjetiske installasjoner for avfyring av atomvåpen. Krisen varte ikke lengre enn 13 dager, da den sovjetiske lederen Nikita Khrusjtsjon beordret demontering av installasjonene mot at USA forpliktet seg til å ikke angripe Cuba, og fjerne sine mellomdistansemissiler fra Tyrkia og Italia.
 • Armstrong første menneske på månen

  Armstrong første menneske på månen
  Apollo 11 var en Amerikansk romekspedisjon, som sendte de første menneskene på månen. Ekspedisjonen startet rundt klokken 9 på kvelden den 20. juli 1969, seks og en halv time senere landet de på månen. Neil Armstrong var den første mannen som noen gang har gått må månen.
 • Glasnot

  Glasnot
  Glasnot er en betegnelse på den reformpolitikken og liberaliseringen som ble innledet på flere områder i det sovjetiske samfunnet etter Mikhail Gorbatsjov overtok som som partisjef i 1985.
 • Period: to

  Sovjetunionens oppløsning

  Oppløsningen av Sovjetunionen startet først da Mikhail Gorbatsjovs tok over makten i 1985, og endte med landets at landet gikk i oppløsning i 1991. Etter mange år med militær opprustning hadde Sovjetunionens økonomi stoppet å stige, og kunne ikke måle seg med USAs økonomi. På slutten av 1980-tallet var det helt klart at Sovjetunionen ikke kunne delta i våpenkappløpet, ikke på en måte som var økonomisk bærekraftig. Dette førte til misnøye innen befolkningen, som førte til maktovertakelsen.
 • Perestrojka

  Perestrojka
  Parestrojka er det Russiske ordet for de økonomiske reformene som ble innført i juni 1987 av den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov. Ordet betyr omstrukturering.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Berlinmuren falt 9. november 1989, under den demokratiske revolusjonen mot diktaturet i Den tyske demokratiske republikk. Det er nesten ikke spor etter muren i dag, bare noen steder er det synlig.