Kalde krigen

 • Samlingen av Tyskland

  Samlingen av Tyskland
  Otto von Bismarck blir regnet som mannen bak Tysklands samling i 1871. Han satte i gang tre kriger som han vant: først mot Danmark i 1864, deretter mot Østerrike i 1866 og til slutt mot Frankrike i årene 1870–1871.
 • Period: to

  Marshallplanen

  Marshallpalnen er en betegnelse på et europeisk gjenreisprogrammet etter andre verdens krig
 • Period: to

  Den kalde krigen

  Den kalde krigen er en betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom øst og vest etter andre verdenskrig, med Sovjetunionen og USA som hovedmotstandere. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.
 • Når andre verdenskrig slutta

  Når andre verdenskrig slutta
  Krigen i Europa endte med sovjetiske tropper erobring av Berlin. Etterfulgt av Tysklands betingelsesløs overgivelse i 1945
 • Trumandoktrien

  Trumandoktrien
  Trumandoktrien er en betegnelse på en tale president harry s truman holdt i den amerikanse kongegressen 12 mars 1947
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Berlinblokaden refererer til da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin mellom 24. juni 1948 og 12. mai 1949, i et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin.
 • Delingen av Tyskland

  Delingen av Tyskland
  Etter andre verdenskrig ble Tyskland delt i fire soner. De tre vestlige sonene ble til Vest-Tyskland og den østlige til Øst-Tyskland. I 1990 ble landet gjenforent og består nå av 16 stater.
 • Period: to

  Kina og Mao Zedong

  Mao Zedong var en kinesisk statsmann og partileder for Kinas kommunistparti. Mao var med på å etablere Folkerepublikken Kina i 1949. Han var partiets formann og frem til 1959 og landets de facto leder frem til sin død i 1976. Hans politiske syn og praksis blir betegnet som maoisme.
 • NATO ble opprettet.

  NATO ble opprettet.
  Nato er en forsvarsorganisasjon for land som Europa og Nord-Amerika som ble grunnlagt 4 april 1949. Nato ble opprettet rett før den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot det kommunisme Sovjetunionen.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var en krig i mellom sør-Korea og nord-Korea som varte i 3 år. Det var også den første krigen etter andre verdenskrig.
 • Etablering av Warszawapakten

  Etablering av Warszawapakten
  Warszawapakten ble grunnlagt 14 mai 1955 i polen. Det er en tidligere militær og sikkerhetspolitisk allianse mellom Sovjetunionen. De kommuniserte med landene i øst Europa
 • Period: to

  Romkappløpet

  Romkappløpet var en rivalisering mellom USA og Sovjetunionen etter andre verdens krig der begge to supermaktene forsøkte å være først ute med utforskingen av verdensrommet
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en krig som varte fra 1957 til 1975.
  Krigen begynte i sør- Vietnam og utvidet seg til Nord- Vietnam.
 • Sputniksjokket

  Sputniksjokket
  Sputnik 1 var den første kunstige satellitten i bane rundt jorden. Den ble skutt opp av Sovjetunionen 4 oktober 1957 og det ble en stor overraskelse for USA og hele verden.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen.
 • Cubakrisa

  Cubakrisa
  Cubakrisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig.
 • Kupp i chile

  Kupp i chile
  Statskuppet i Chile 11. september 1973 var et militært statskupp utført av store deler av det chilenske militæret med mål om å avsette den demokratisk valgte presidenten Salvador Alllend
 • Period: to

  Afghanistan

  Den afghansk sovjetiske krig, som pågikk i perioden 1979–89, var en væpnet konflikt mellom den marxistiske regjeringa i Afghanistan og Sovjetunionen på den ene siden, og islamistiske opprørere fra "mujahedin" på den andre.
 • Period: to

  Mihail Gorbatsjov

  Mikhail Sergejevitsj Gorbatsjov var en russisk og tidligere sovjetisk politiker, som var den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991
 • Period: to

  Nedrustning avtalen

  INF-avtalen var en nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen, som forpliktet landene til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen, samt forbød partene å skaffe seg nye slike våpen. INF er en forkortelse for Intermediate Range Nuclear Forces. Avtalen ble undertegnet 8. desember 1987 og trådte i kraft 1. juni 1988.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Berlinmuren sto i 28 år som symbolet på den kalde krigen og delingen av Europa i det demokratiske vest og det kommunistiske øst. Murens fall 9. november 1989 ble begynnelsen på slutten på den kalde krigen, og innledet en ny æra i verdenshistorien.
 • Oppløsningen av sovjetunionen

  Oppløsningen av sovjetunionen
  Sovjetunionen, eller Sovjetsamveldet, forkortelse SSSR var en tidligere forbundsrepublikk som dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Sovjetunionen ble opprettet 30. desember 1922 og oppløst 26. desember 1991.