Bonnier historie top billed 1 1640x720

Tidslinje fra 1750

 • Den industrielle revolusjon

  Den industrielle revolusjon
  Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet.
 • Viktige oppfinnelser

  Viktige oppfinnelser
  (Spinnemaskin- 1765- James Hargreaves)
  (Dampmaskin- 1769- James Watt)
  viktig for den økende industrialiseringen
 • Den amerikanske revolusjon

  Den amerikanske revolusjon
  Den amerikanske revolusjon varte fra 1775 til 1783. De tretten koloniene som i dag utgjør USAs kyststater mot Atlanterhavet tilkjempet seg uavhengighet fra Storbritannia.
 • Den franske revolusjon

  Den franske revolusjon
  sosiale og politiske omveltninger i Frankrike.
 • Det førindustrielle Norge

  Det førindustrielle Norge
  Jordbruk og fiske var svært viktig for Norge sin næring.
 • Union mellom Norge og Svergie

  Union mellom Norge og Svergie
  Den 20. oktober 1814 besluttet Stortinget at Norge som et selvstendig rike, skulle forenes med Sverige under en konge, men med egen grunnlov. I 1905 besluttet Stortinget å oppløse unionen.
 • Kampen for et norskt skriftspråk begynner

  Kampen for et norskt skriftspråk begynner
  Henrik Wergeland- for riksmål (bokmål)
  Ivar Aasen- for landsmål (nynorsk)
  1855- jamstillingsvedtaket: målformene skulle likestilles
 • Opiumskrigen mellom Storbritiannia og Kina

  Opiumskrigen mellom Storbritiannia og Kina
  Den første opiumskrigen var en krig som ble utkjempet i årene 1839–1842 mellom Storbritannia og Kina under Qing-dynastiet. Kinas nederlag i denne krigen fikk vidtrekkende konsekvenser for Kinas indre utvikling og landets forhold til omverdenen. Krigen markerer startpunktet for de europeiske stormaktenes utnyttelse av Kinas ressurser, og ses også som begynnelsen på Kinas moderne historie.
 • Industri i Norge

  Industri i Norge
  Industrialisering kom sent til Norge- engelskmenn la ned forbud om eksport til andre land fram til 1842. 1840 kom industrien til Kristiania
 • Najsonalromantikk i Norge

  Najsonalromantikk i Norge
  Den fikk et gjennombrudd- malerier av natur og folkediktning økte.
 • Innføring av parlamentarisme

  I Sverige og Norge
  - Unionsspørsmålet ble derfor satt på dagsorden, da båndene mellom dem ble løsere etter parlamentarismen ble innført.
 • Det ble borgerkrig i USA

  Det ble borgerkrig i USA
  pågikk i perioden 1861–1865. Borgerkrigen oppstod da elleve Sørstater erklærte løsrivelse fra Unionen og dannet Amerikas konfødererte stater (Konføderasjonen).
 • Deling av Afrika begynner

  Deling av Afrika begynner
  Kolonisering av Afrika skjedde som følge av økonomisk krise i Europa da de fikk behov for flere kolonier. Stormaktene kjempet om å være de mektigste og om å være størst. Slavehandelen var et faktum fram til det ble forbudt på 1800 tallet.
 • Eiffeltårnet bygges i stål

  Eiffeltårnet bygges i stål
 • Stemmrett for menn

  Allmenn stemmerett for menn i Norge.
 • Stemmerett for kvinner

  Stemmerett for kvinner
  Norge innførte stemmerett for kvinner 1913.
 • Første verdenskrig

  Første verdenskrig
  En storkrig, datidas stormakter deltok i den.
  Det var Sentralmaktene mot de allierte.
  Det var en stillingskrig og krigen foregikk i skyttergraver. Nasjonalismen hadde hovedrollen for at krigen brøt ut. De sloss for å forsvarere fedrelandet.
 • Økonomsik nedgangstid

  Økonomsik nedgangstid
  Mellomkrigsårene ble en langvarig krise tid med oppganger og nedganger. USA var verdens økonomiske stormakt og økonomien gikk strålende.
 • Dollar

  En dollar er verdt fire milliarder tyske mark.
 • krakket på New York- Børsen

  krakket på New York- Børsen
  Børsen knakk sammen. De solgte aksjene sine for en slikk og ingenting. Årsaken var nært knyttet til usikkerhet rundt korn, kunstige høye aksjekurser og etterspørselen etter varer sank som følge etter den økonomiske krisen i 1920 årene.
 • ideologisk side i andre verdenskrig

  Fascisme og militarisme sto mot demokrati og kommunisme, samtidig som Hitler-Tyskland drev sin raseideologi (masseutryddelse av jødene)
 • Andre verdenskrig

  Andre verdenskrig
  Verdensomspennende politisk krise.
  Krigen startet med Tysklands angrep på Polen 1939.
  Aksemaktene på den ene siden og på den andre sto de allierte.
 • Innvasjon av Norge (andre verdenskrig)

  Innvasjon av Norge (andre verdenskrig)
  i 1939 brøt krigen ut og Norge holder seg nøytral. Den 9. april 1940 angriper Tyskland Norge, da de har noen interesser for Skandinavia.
 • Kaldkrig

  Kaldkrig
  En tilstand av intens spenning mellom stater, og betegner forholdet mellom USA og Sovjetunionen fra 1945- 1990. Ingen våpen blir tatt i bruk og krigen utvikler seg til å bli en global krig.
 • Tyskland kapitulerer

  30 april begår Hitler selvmord og i begynnelsen av mai kapitulerer Tyskland.
 • FN, verdensbanken og IMF blir oprettet.

  FN, verdensbanken og IMF blir oprettet.
  I håp om en verden uten kriger og konflikter oppretter de disse.
 • Avkolonisering i Afrika

  Etter 1945 ble avkolonisering i Afrika et faktum og landene begynte å kjempe for å få tilbake sine egne kolonier.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Den kalde krigen til en verdensomspennende konflikt. En væpnet konflikt som varte fra 25 juni 1950 til 27 juli 1953. En krig mellom Nord og Sør Korea.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlin muren bygges i 1961 og var symbolet på delingen mellom Europa under den kalde krigen. I 1980 rives berlinmuren.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Etter Korekrigen- flere ble trukket inn i krigen. Krisen var mellom USA på den ene siden og Cuba og Sovjetunionen på den andre.
 • Innvandring til Norge

  Arbeidssøkende mennesker kom til Norge fra Tyrkia og Paktistan. I de senere år er det kommet asylsøkere og flyktninger.
 • Inn i et nytt årtusen

  Befolkningsvekst-byene vokser-forbruksvekst-globalisering-klimakrise.
 • World Trade Center i New York

  To passasjerfly fløy inn i tvillingtårnene i World Trade Center i New York. 3000 mennesker døde. Terrorisme.
 • Coronakrise

  Coronakrise
  En pandemi som rammer hele verden. Noen mener viruset kommer fra Kina. Mange land har stengt ned samfunnet, samtidig som noen har begynt å åpne opp igjen. Pandemien er enda et faktum i verden i dag.