danske kriser

 • opsvinget i 1960'erne

 • Period: to

  kriser i Danmark

 • Oliekrisen 1973-74

  Olieproducenterne satte prisen op og olieafhængige lande var nødt til at betale den høje pris. Det resulterede i, at folk formindskede deres forbrug, og derfor blev produktionen mindre og arbejdsløsheden steg.
 • Vækstperiode 1982-86

  1982-83 var der et kraftigt fald i renteniveauet. Det gjorde at mange virksomheder udviede deres produktionsanlæg. De stigende produktion krævede mere arbejdskraft og arbejdsløsheden, men det gik dårligt for betalingsbalancen. I 1986 havde vi et underskud for udelandet på 36 mia. kr
 • USA's IT branche i knæ

  Krisen bredte sig hurtigt,til andre virksomheder samt andre lande.
 • BNP holdt en pause i Danmark, Afmatning af eksport

  forbrugere holdte igen med deres penge, og dette sluttede i 2002
 • opsvinget i 00'erne

 • finans krisen

  Den globalde finanskrise slog for alvor igennem i efteråret 2008, med krakket i Lehman Brothers. Danmark var allerede på vej ud over kanten. Vores eksport faldt drastisk, forbruget og investeringerne faldt. Produktionen faldt hurtigt, og folk blev dermed fyret. Det gik især ud over byggesektoren. I 2009 oplevede Danmark det største fald (5.1%) i BNP siden 2. verdenskrig, og i løbet af 2009-10 blev arbejdsløsheden fordoblet. Samtidig blev skatten sat ned, for at begrænse krisen.