Danmarks tilblivelse

 • Period: 500 to Apr 28, 1250

  Danmarks tilblivelse

 • 550

  Første omtale af danskerne

  Af den græske historiker Prokopios (danoi) og Jordanes (dani)
 • Apr 28, 600

  Dannevirke bygges

 • Apr 28, 726

  Kanhavekanalen

 • Apr 28, 793

  Angrebet på klosteret Lindisfarne

 • Apr 28, 935

  Lille Jellingesten

 • Apr 28, 968

  Harald Blåtand bliver kristen

 • Apr 28, 985

  Store Jellingesten

 • Apr 28, 1157

  Borgerkrig og tre konger: Svend, Knud og Valdemar

 • Apr 28, 1168

  Erobringen af Arkona og Rügen

 • Apr 28, 1200

  Saxo skriver sin danmarkshistorie

 • Jun 15, 1219

  Erobringen af Tallin i Estland

  Tallin = Lyndanise
 • Apr 28, 1231

  Kong Valdemars Jordebog

 • Apr 28, 1241

  Jyske Lov