Prosjektuke

 • Dag 1

  Dag 1
  Vi har blitt delt inn i grupper i dag og fått et tema, min gruppe er:
  -Henriette
  - Hjørdis Christine
  - Elin
  I dag har vi lagd problemstilling, vi har også surret mye med timetoast, samt skrevet litt om hvorfor vi har valgt dette emne\problemstilling. Vi har også begynt å skrive ned spørsmål som vi skal ha til lærerne på Helgerud skole, og til spørrskjemaet til elevene.
 • Framdriftsplan

  Framdriftsplan
  Mandag:
  - Lage problemstilling og fremdriftsplan.
  - Kontakte Helgerud skole
  - Skrive om hvorfor vi valgte dette emnet
  Tirsdag:
  - Lage spørreskjema og intervju
  - Sjekke opp mot kunnskapsløfte og læreplan
  Onsdag:
  - Dra på Helgerud skole og gjennomføre intervju og spørreskjema
  - Gå gjennom datainnsamlingen
  Torsdag:
  - Lage powerpoint
  - Lage drøftningen
  - Lage konklusjonen
  Fredag:
  - Framføring
 • Problemstillingen vår

  Problemstillingen vår
  Hvordan bruker Helgerud skole nærmiljøet for å imøtekomme kravene om fysisk aktivitet i skolen utenom gymtimene?
 • Dag 2

  Dag 2
  I dag har jeg jobbet hjemme pga sykdom. Jeg har skrevet spørsmål som vi kan bruke til spørreundersøkelsen til elevene og sendt dem til gruppen. Vi har avtalt hvordan vi gjør det i morgen, samt delt ut litt arbeidsoppgaver.
 • Dag 3

  Dag 3
  Jeg har jobbet hjemme i dag å. Jeg har funnet en del bakgrunnstoff til oppgaven og sendt det til gruppen. Jeg har også prøvd å kontakte UDIR for å høre om de har rundskriv eller annet om fysisk aktivitet i skolen, men har ikke lykkes i å få prate med den personen som har noe med dette å gjøre.
 • Dag 4

  Dag 4
  Jeg har vært på skolen i dag, men formen er fortsatt ikke bra. Vi har laget diagrammer og skjemaer av resultatene vi fikk i går, samt fullført powerpoint presentasjonen. VI har også fordelt arbeidsoppgaver til i morgen.
 • Dag 5

  Dag 5