Prosjektarbeid: Bruk av nærmiljø til fysisk aktivitet i skolen.

Timeline created by barkebille
 • kl 11.00: problemstilling

  kl 11.00: problemstilling
  Hvordan bruker vår eksempelskole nærmiljøet til å imøtekomme kravet om økt fysisk aktivitet i skolen, utenom kroppsøvingstimene?
 • kl12.30 framdriftsplan

  Mandag:
  - Lage problemstilling og fremdriftsplan.
  - Kontakte Helgerud skole
  - Skrive om hvorfor vi valgte dette emnet
  Tirsdag:
  - Lage spørreskjema og intervju
  - Sjekke opp mot kunnskapsløfte og læreplan
  Onsdag:
  - Dra på Helgerud skole og gjennomføre intervju og spørreskjema
  - Gå gjennom datainnsamlingen
  Torsdag:
  - Lage powerpoint
  - Lage drøftningen
  - Lage konklusjonen
  Fredag: Framføring
 • Dagens logg

  Vi har drodlet på hvilke emner vi ville skrive om, og ble delt inn i grupper etter emnevalg. Min gruppe er:
  -Henriette, Elin, Cathrine, Christine (undertegnede)
  Vi har diskutert oss fram til en problemstilling innenfor emnet, begrunnelse for emnevalget, lage en framdriftsplan for prosjektet, og brukt MYE tid på å sette oss inn i å lage tidslinje. Sist på dagen begynner vi å se på spørsmålene vi vil stille til elever og lærere/rektor på målskolen vår.
 • Dagens logg

  Vi har sammenfattet det vi lagde av spørsmål igår, og laget spørreskjema vi vil dele ut til elever i to klasser i morgen, og skrevet ned endel spørsmål til lærerne. Vi ser på bakgrunnsstoff fra undervisningsdepartementet og læreplan for Kunnskapsløftet. Vi har også begynt på powerpoint presentasjonen.
 • spørsmål til spørreskjema

  Hvordan trives du på skolen? Hvor liker du best å ha undervisning? Er dere mye utenfor skolens område når dere har ute undervisning? Hvilke fag liker du best på skolen? Har dere undervisning i dette/disse faget(ene) utenfor klasserommet? Vil du ha mer eller mindre undervisning utenfor skoleområdet? Hva slags aktiviteter har klassen vært på utenfor skolen? Liker du å være i fysisk aktivitet?Hvordan liker du best å ha undervisning? Blir du trøtt på skolen?
 • dagens logg

  Ser etter rundskriv o.a på nettet fra Kunnskapsdep. og Utdanningsdep. Søker å finne om det er pålagt eller bare foreløpige tanker om at det skal kreves økt fysisk aktivitet i skolen. Et stort hav å dypdykke i. Cathrine arbeider hjemmefra, har formidlet mange linker. Hun skal også ringe Udir. Vi har også fått hjelp av Pål til å sette opp X-el skjema for å plotte inn svar fra spørreskjemaene. Vi drar opp på eksempelskolen i ettermiddag og gjør intervju og spørreskjemaundersøkelsen.
 • Dagens logg

  Vi har sammenfattet resultatene av spørreskjemaene, og drøftet disse. Vi har skrevet ned og dradd ut essensen av intervjuet med læreren. Oppsummeringen tar for seg hovedtendensene i hver av disse og ser de opp mot hverandre. Konklusjon av prosjektet har vi også. Alt skrevet på powerpoint. Cathrine er her idag, men både hun og undertegnede burde vært hjemme i sengen! Vi får se hva vi klarer imorgen.
 • Dagens logg

  Chris (undertegnede) laget noen ekstra sider på powerpointen hjemme igår kveld, om hva vi finner om emnet i læreplan, og om veien videre om vi skulle forts med prosjketet.Vi møttes ca kl ni idag. Cathrine er hjemme pga sykdom. Chris hangler med. Vi går igjennom innholdet i det chris supplerte med og fordeling av presentasjon.