Björns exempeltidslinje

  • Millenniebuggen slår ut all tekniskt utrustning.

    Å nej. Inget mer internet. Tragiskt.
  • Björn gör en exempeltidslinje på timetoast.com

    Yeeehawww!
  • Robotarna tar över.

    Tråkigt. Robotarna vinner över mänskligheten i Det Stora Kriget.