Vellferdsstat

Timeline created by BioCharger
In History
  • Marshallgjelpen

    America hjelp alle selvstendige land som ble ruinert under andre verdenskrig for og forhindre at det landet ble kommunistinsk
  • Industrirobotene kommer

    I 1960 så kom de første industrielrobonene i industier i USA. Robotene kunne utføre arbeidsoppgaver som mennesker måtte tiligere gjør selv.