TMS, Protestantismen, Upplysningen

Timeline created by Jacob Nilsson
  • 1450

    Kristendomens korruption

    Religionen är internationell och korrupt. Makten utnyttjas för pengar och kontroll över folket. Exempel; avlatsbrev. hot om skärselden, banlysning. Detta är samhället trött på. Folk börjar ifrågasätta.