Irpf5aa1

Tijdlijn jagers en boeren

 • 20,000 BCE

  Start

 • 17,000 BCE

  Jager-Verzamelaars: Grotschilderingen van Lascaux

  Jager-Verzamelaars: Grotschilderingen van Lascaux
  Grotschilderingen van 17.000 jaar geleden gemaakt door Cro-magnonmensen (jager-verzamelaars). In deze periode (prehistorie) konden mensen nog niet schrijven. Ze maakten wel tekeningen, zodat wij een beeld kunnen krijgen, welke diersoorten er waren en hoe ze leefden.
 • 11,500 BCE

  De laatste ijstijd.

  De laatste ijstijd.
  Rond 11500 v. C. steeg de temperatuur en smolt het ijs. Er kwam gras en lage struiken. Vanaf 6000 v. C. ontstond er in Noord- en West-Nederland een waterrijk gebied met moerassen. Er ontstond in Oost- en Zuid-Nederland dichte bossen.
 • 9000 BCE

  ONTSTAAN VAN LANDBOUW !

  ONTSTAAN VAN LANDBOUW !
  In 9000 v.C ontwikkelde de landbouw zich in het Midden-Oosten. Ze (jager-verzamelaars) ontdekte dat ze zelf graan konden laten groeien door geplukte graankorrels in de grond te stoppen. Hierdoor ontstond akkerbouw. De eerste planten die de mens liet groeien waren: tarwe, gerst en vijgen. Er ontstond ook veeteelt: dat is het fokken van dieren of het temmen ervan. Akkerbouw en veeteelt noemen we samen landbouw.
 • Period: 9000 BCE to 3000 BCE

  Het ontstaan van de landbouw

 • 7000 BCE

  Nijldelta wordt bevolkt: de eerste landbouwnederzettingen

  Nijldelta wordt bevolkt: de eerste landbouwnederzettingen
  Door verwoestijning trokken mensen naar de rivier de Nijl, omdat daar door de modder die door overstroming van de Nijl achterbleef, bijzonder vruchtbaar bleek. Hierdoor ontstond rondom de omgeving van de Nijl landbouw en de eerste landbouwnederzettingen
 • 5500 BCE

  Landbouwsamenleving Egypte

  Landbouwsamenleving Egypte
  De landbouwsamenleving in Egypte ontstond rond 5500 v.C. De Egyptenaren begonnen eerst met graan te planten, later kwamen druiven en olijven. Vervolgens kwamen fruit, planten of bomen.
 • 5500 BCE

  IRRIGATIE WORDT UITGEVONDEN !

  IRRIGATIE WORDT UITGEVONDEN !
  Door een slim systeem van dijkjes en kanalen konden de Egyptenaren het water naar hun akkers leiden. Met een schepemmer, een sjadoef, schepten ze het water op hun akkers. Deze manier van landbouw zorgde voor grote oogsten en overschotten.
 • 3500 BCE

  Ontstaan van landbouwstedelijke samenleving in Egypte

  Ontstaan van landbouwstedelijke samenleving in Egypte
  Door irrigatielandbouw ontstonden er landbouwoverschotten. Als gevolg hiervan ontstonden er ambachten en ruilhandel. Dorpen groeiden uit tot steden. Wanneer veel mensen van landbouw maar ook van ambachten en handel spreken we van een landbouwstedelijke samenleving.
 • 3500 BCE

  Ontstaan van ambachten

  Ontstaan van ambachten
  Door gebruik van het irrigatiesysteem en het ontstaan van landbouwoverschotten, ontstonden specialisaties en ambachten.
  Voorbeelden: timmerman, ambtenaren, bouwmeesters, kunstenaars.
 • 3500 BCE

  Ontstaan van ruilhandel

  Ontstaan van ruilhandel
  Landbouwoverschotten, die ontstonden door het irrigatiesysteem, konden door de boeren worden verkocht op de markt. Er was geen geld, de overschotten werden geruild voor andere producten
 • 3000 BCE

  Koning Narmer

  Koning Narmer
  Narmer is de eerste heerser van het verenigde Egypte en hij is de eerste farao van de 31 faraonische dynastieën. De oude geschiedenis van Egypte wordt verdeeld in: het Oude Rijk, het Middenrijk, het Nieuwe Rijk, en de Late Periode: de periode van de faraonische dynastieën.
 • 3000 BCE

  ONTSTAAN VAN SCHRIFT / HIËROGLIEFEN

  ONTSTAAN VAN SCHRIFT / HIËROGLIEFEN
  Door het ontstaan van het hiërogliefen schrift beëindigt de prehistorie in dit gebied. Het werd tot aan het einde van de Oud-Egyptische beschaving gebruikt en werd door de Egyptenaren zelf 'goddelijke woorden' genoemd. Het zijn pictogrammen die klanken uitdrukken.
 • Period: 2686 BCE to 2181 BCE

  Oude Rijk

 • 2650 BCE

  Koning Djoser (Netjerichet)

  Koning Djoser (Netjerichet)
  Djoser was de eerste farao die een Eerste Minister ofwel vizier benoemde om hem te helpen bij het steeds ingewikkelder wordende bestuurssysteem van Egypte. Hij is ook de eerste farao die een volledig stenen trappiramide (mastaba) heeft laten bouwen. Tot 1600 v. C. bouwden elke farao piramide als graf.
 • 2600 BCE

  Militaire expedities in Nubië

  Militaire expedities in Nubië
  Nubië is tegenwoordig een gebied in het zuiden van Egypte en het noorden van Soedan. Het belangrijkste doel van deze expedities was het verwerven van luxe goederen zoals: goud, ivoor en wierook.
 • Period: 2055 BCE to 1650 BCE

  Middenrijk

 • 1700 BCE

  Invasies Hyksos

  Invasies Hyksos
  Tussen 1730 en 1580 v.C overheersten Aziatische nomaden Egypte te paard. De Egyptische naam voor deze mensen was: Hekaw-khasut wat heersers uit vreemde landen betekent. Later werden deze Aziatische nomaden Hyksos genoemd. Hiermee kwam een einde aan het Middenrijk.
 • Period: 1550 BCE to 1069 BCE

  Nieuwe Rijk

 • 1500 BCE

  Hoogtepunt Egyptische beschaving

  Hoogtepunt Egyptische beschaving
  Dit was het begin van een Nieuwe Rijk met supermachtige farao's. Dit is de periode van Ramses ||, Amenhotep |V en Toetanchamon. In deze periode werden er enorm veel tempels gebouwd en uitvindingen gedaan. Er werden ook veel oorlogen gevoerd, waarbij er veel gebieden werden ingenomen zodat de handel verder werd uitgebreid.
 • 1400 BCE

  Hatsjepsoet

  Hatsjepsoet
  Hatsjepsoet is één van de zeldzame vrouwelijke farao's. Haar naam betekent: Eerste onder de vrouwen. Ze heeft naar schatting 22 jaar geregeerd. Dit is langer dan iedere andere vrouwelijke monarch.
 • 1350 BCE

  Amenhotep IV / Achnaton

  Amenhotep IV / Achnaton
  Achnaton was een belangrijke farao van de 18e dynastie van het oude Egypte. Hij is bekend geworden vanwege de Armarna-kunst en de introductie van het monotheïsme. Egyptenaren geloofden in het veelgodendom.
 • 1330 BCE

  Toetanchamon

  Toetanchamon
  Hij is een farao van de 18e dynastie en wordt kind-farao genoemd. Hij was 9 jaar toen hij farao werd en 19 jaar toen hij stierf. Zijn graf is het enigste koningsgraf van het Nieuwe Rijk van het Oude Egypte dat niet geplunderd werd door grafrovers. Zijn graf bevatte 3500 kunstvoorwerpen en deze kunstvoorwerpen gaven ons veel informatie over het leven van die tijd.
 • 1250 BCE

  Ramses ||

  Ramses ||
  Ramses || wordt beschouwd als de grootste farao aller tijden. Hij was een groot veldheer (hij voerde vele oorlogen) en tempelbouwer (Aboe Simbel). Hij bouwde ook een nieuwe hoofdstad om te kunnen reageren op een Hettitische aanval.
 • 525 BCE

  Egypte wordt veroverd door de Perzen

  Egypte wordt veroverd door de Perzen
  In 525 v. C. veroverden de Perzen Egypte en ook deels Nubië. Hierdoor werd Egypte onderdeel van een groot rijk.