History 2

Geschiedenis tijdbalk

 • 15,000 BCE

  De grotschildering van Lascaux

  De grotschildering van Lascaux
  In 1940 deden vier jongens een bijzondere ontdekking in Zuid-Frankrijk. Een van de jongens had een gat in de grond gevonden en dacht dat er een schat verborgen lag. Ze maakten het gat groter en kropen er door. Uiteindelijk kwamen uit in een onderaardse hal met aan het eind een smalle gang. Op de wanden ondekten ze grote dierenfiuren. Ze schakelden hulp in en ontdekten dat er ongeveer 2500 geschilderde of ingekraste afbeeldingen van wel 17000 jaar te vinden waren.
 • 11,500 BCE

  De laatste IJstijd

  De laatste IJstijd
  Over Noord-Europa lag een grote laag ijs waarop geen mens kon leven. Omstreeks 11.500 v.C. eindigde de laatste IJstijd. Dat kwam door de stijging van de temperatuur.
 • 9000 BCE

  Begin van de landbouw in het Midden-Oosten

  Begin van de landbouw in het Midden-Oosten
  De plek waar de landbouw voor het eerst is ontstaan is in het Midden-Oosten, in een gebied dat de vruchtbare halve maan wordt genoemd.
 • 5300 BCE

  Eerste boeren in Nederland

  Eerste boeren in Nederland
  In Nederland begon de landbouw omstreeks 5.300 v.C. in Zuid-Limburg. In 3.000 v.C. waren er in heel Nederland landbouwsamenlevingen ontstaan.
 • 4000 BCE

  De oprichting van Plovdiv

  De oprichting van Plovdiv
  De Bulgaarse stad Plovdiv is de oudste stad van Europa.
  De slogan van de stad is dan ook ''ántiek en eeuwig''
  Er zin archeoligische vondsten die aantonen dat er rond 6.000 v.C. al mensen woonden in de omgeving. Ongeveer 2.000 jaar later werd de stad gesticht.
 • 3500 BCE

  Ontstaan van de landbouwstedelijke samenleving in Egypte

  Ontstaan van de landbouwstedelijke samenleving in Egypte
  Door de bloeiende economie groeide de bevolking. Marktplaatsen groeiden uit tot steden. Zo ontstond in Egypte omstreeks 3.500 v.C. een landbouwstedelijke samenleving.
 • 3500 BCE

  Ontstaan van het schrift

  Ontstaan van het schrift
  Met de uitvinding van het schrift begon de Oudheid. Het schrift was erg belangrijk voor het bestuur.
 • Period: 3400 BCE to 3200 BCE

  Hunebedbouwers

  In het huidige Drente woonde 4.500 jaar geleden een boerenvolk dat in dorpen leefde. Ze bouwden huizen van hout. Van deze huizen hebben we niets teruggevonden. Wél hebben we andere bouwwerken van hen gevonden: de hunebedden. Dit volk noemen we daarom de Hunebedbouwers.
  'Hunebed' komt van het woord 'huin'. Dat betekende reus in de taal van die tijd. Je snapt wel waarom, met al die grote hunebedden!
 • 3000 BCE

  Egypte wordt één staat

  Egypte wordt één staat
  Omstreeks 3.000 v.C. werd Egypte één staat toen Beneden-Egypte werd verslagen door de koning van Boven-Egypte.
 • 1500 BCE

  Egypte wordt een groot rijk

  Egypte wordt een groot rijk
  Onder sterke farao's was de Egyptische staat onder eenheid; onder zwakke farao's ontstond verdeeldheid. Omstreeks 1500 v.C. ontstond door verovering een groot Egyptisch rijk.
 • Period: 1332 BCE to 1322 BCE

  Farao Toetankhamon

  Zijn beroemdheid is vooral te danken aan het zeldzame feit dat zijn graf, toen het in 1922 door Howard Carter werd gevonden, vrijwel ongeschonden bleek te zijn.
  Het voor een farao kleine graf bevatte meer dan 3.500 kunstvoorwerpen.
 • 800 BCE

  Begin van de Griekse kolonisatie

  Begin van de Griekse kolonisatie
  Vanaf de 8e eeuw v.C. stichtten de Grieken kolonies rond de Middelandse en Zarte zee.
 • 776 BCE

  Eerste Olympische Spelen

  Eerste Olympische Spelen
  Grieken uit de hele Griekse wereld kwamen samen om te sporten ter ere van de goden. Om de vier jaar werd bijvoorbeeld de Olympische Spelen gehouden ter ere van Zeus. Strijdende stadstaten sloten dan tijdelijk een wapenstilstand.
 • 550 BCE

  Begin van het wetenschappelijk denken

  Begin van het wetenschappelijk denken
  Vanaf de 6e eeuw v.C. gingen Griekse wetenschappers met hun verstand onderzoek doen om verschijnselen in de natuur en samenleving te begrijpen. Griekse denkers gingen opzoek naar de ware kennis over algemene ideeën.
 • 507 BCE

  Begin van de democratie in Athene

  Begin van de democratie in Athene
  Vanaf 507 v.C. was Athene een democratie waarin burgers in de Atheense volksvergadering alle beslssingen namen over de stadstaat. Burgers waren vrije mannen van wie de ouders in de stadstaat geboren waren.
 • 432 BCE

  Het Parthenon in Athene

  Het Parthenon in Athene
  De Akropolis liet zien hoe machtig en beroemd Athene was. Het belangerijkste gebouw was het Parthenon, de tempel voor de godin Athena. Het gebouw was geliefd om zijn voorname uiterlijk en zijn mooie beeldhouwwerk.
 • 334 BCE

  Alexander de Grote begint de verovering van het Perzische rijk

  Alexander de Grote begint de verovering van het Perzische rijk
  Vanaf 334 v.C. veroverden Grieken onder leiding van de Macedonische koning Alexander de Grote het Perzische rijk. Daarna verspreidde Grieken hun cultuur in het Midden-Oosten.
 • 79

  Verwoesting van Pompeï

  Verwoesting van Pompeï
  De Vesuvius is een vulkaan die Pompeii toen totaal heeft verwoest. De Romeinen rekenden niet op een uitbarsting. De mensen die er nog waren zijn bedolven onder de as.
 • 380

  Het Christendom wordt de Romeinse staatsgodsdienst

  Het Christendom wordt de Romeinse staatsgodsdienst
  Na de kruisiging van Jezus Christus in Jeruzalem omstreeks 30 n.C. stichtten zijn volgelingen een nieuwe monotheïstische godsdienst, het Christendom.
 • 476

  Einde van het West-Romeinse rijk

  Einde van het West-Romeinse rijk
  Germaanse volkeren drongen vanaf de 3e eeuw n.C. het rijk binnen en stichtten er eigen koninkrijken. Door epidemieën en volksverhuizingen eindigde het West-Romeinse rijk (476 n.C.).