Gs

Geschiedenis Tijd Balk

By mussie
 • 15,000 BCE

  grotschildering van Lascaux

  grotschildering van Lascaux
  in Lascaux is er een onderaards tunnel van wel 150 meter. In die tunnel zie je ongeveer 2500 geschilderde en ingekraste afbeeldingen. Deze grottekeningen zijn wel 17000 jaar oud.
 • 11,500 BCE

  einde laatste ijstijd

  einde laatste ijstijd
  tijdens de ijstijd was het heel koud dus Europa zag er toen anders eruit. Na de ijstijd was er een toendralandschap van mos,gras en lage struiken ontstaan. Doordat de temperatuur steeds steeg gingen de toendra's weg weg. In plaats van toendra kwam in het zuiden en oosten dichte bossen. Dankzij de gesmolten landijs is de Noordzee weer opgevuld. In de lage gebieden van Nederland waren er moerassen ontstaan die tijdens vloed een overstroomden.
 • 11,000 BCE

  oudste huisdier

  oudste huisdier
  De oudste huisdier is de hond. De mensen hadden al in de prehistorie de hond getemd in Amerika en in Oost-Azië wolven en maakten er honden van. Dit was gebeurd omdat de hond heel goed bruikbaar is voor bij de jacht.
 • 10,000 BCE

  ontstaan van landbouw in midden-oosten

  ontstaan van landbouw in midden-oosten
  In het begin verzamelden jagers en verzamelaars graankorrels in het wild. Op een gegeven moment ontdekten ze dat je zelf graankorrels kon groeien door geplukte graankorrels weer zelf in de grond stoppen en oogsten.Daardoor hoeven ze niet als nomaden overal rond te jagen
 • 10,000 BCE

  Dieren fokken

  Dieren fokken
  Vanaf de landbouwresolutie gingen mensen in het midden-oosten dieren fokken. Dat deden ze niet zomaar, ze kozen dieren die eigenschappen hadden die voor mensen nuttig waren. Bijvoorbeeld,schapen,geiten en varkens.
 • 8500 BCE

  akkerbouw

  akkerbouw
  De akkerbouw ontstond voor het eerst in het midden-oosten. Door de landbouw revolutie gingen mensen in een andere landbouwsamenleving leven. mensen werden boeren en gingen hun eigen voedsel produceren en op vaste plekken wonen. Mensen hadden potten gebakken om voedsel te bewaren. Dat was veel gemakkelijker dan de jagers-verzamelaars.
 • 6000 BCE

  temperatuur

  temperatuur
  na de ijstijd ging de temperatuur stijgen waardoor toendra's verdwenen en werd er dichte bossen gegroeid. de temperatuur rond deze tijd was zoals het nu is.
 • 5500 BCE

  Nijlvallei

  Nijlvallei
  De rivier de Nijl stroomt vanuit het zuiden als een zilveren lint door droge Sahara. In het noorden waaiert de rivier uit tot een moerasland in de vorm van een driehoek. Vanaf 5500 v.C. was de Nijlvallei in een landbouwsamenleving ontstaan. De Egyptenaren die langs de Nijlvallei woonden wisten dat ze hun vruchtbare land en landbouw te danken hadden aan de Nijl.
 • 5000 BCE

  Eerste boeren in nederland

  Eerste boeren in nederland
  Rond 5000 v.C. kwamen de eerste boeren in zuid-Limburg op hun vruchtbare grond. De landbouw van Nederland zelf verspreidden heel langzaam. Dat komt omdat, pas 2000 jaar later was in heel Nederland een landbouwsamenleving ontstaan.
 • 3400 BCE

  hunebedbouwers

  hunebedbouwers
  Hunebedden zijn eigenlijk grafkamers.het woord ''hune'' is een oud woord voor reus.de naam is bedacht door die dachten dat de bouwwerken waren gemaakt door hunen. Eigenlijk werden ze gebouwd door boeren die wij hunebeddenbouwers noemen. Oorspronkelijk waren ze bedekt met zand waardoor ze eruitzagen als langwerpige heuvels. Doden werden hierin neergelegd en kregen voor de hiernamaals potten met voedsel,werktuigen en sieraden
 • 3000 BCE

  tijd van Grieken en Romeinen

  tijd van Grieken en Romeinen
  in 3000 v.C. was de eerste geschreven bron uitgevonden. Hiërogliefenschrift heet het. dit was van de Egyptenaren wat het een nieuwe tijdberk maakt.
 • 3000 BCE

  bouwstedelijke samenleving

  bouwstedelijke samenleving
  Egypte had een bloeiende economie waardoor er meer mensen leefden van ambachten en handel. Door de welvaart nam de bevolking en groeide sommige dorpen uit tot steden. De meesten mensen uit Egypte woonden nog op het platteland en leefden van landbouw,terwijl er nog een deel van Egypte is waarin mensen woonden in steden en van handel en ambachten leefden.
 • 3000 BCE

  leiding van farao

  leiding van farao
  Vanaf ongeveer 3000 v.C. vormden de gebieden langs de Nijl 1 staat onder leiding door een goddelijke koning. De farao. Met behulp van zijn ambtenaren, priesters en soldaten bestuurde hij zijn rijk.
 • 3000 BCE

  Hiërogliefenschrift

  Hiërogliefenschrift
  Rond 3000 v.C werd in Egypte het Hiërogliefenschrift uitgevonden. Hiërogliefen is afgeleid van het Griekse woord voor 'heilige inkervingen', omdat de tekens in het begin op steen werd uitgesneden. De schrift bestond uit honderden kleine tekeningen met elk tekening een ander betekenis
 • 3000 BCE

  tijd van jagers en boeren

  tijd van jagers en boeren
  De tijd van jagers en boeren kwamen tot een eind en ook de prehistorie. dit komt omdat dit tot 3000 v.C. was de prehistorie en de kenmerk van de prehistorie is dat er geen geschreven bronnen zijn. Toen mensen gingen schrijven was de prehistorie beëindigd. Ook gingen mensen in steden leven
 • 2650 BCE

  grafmonumenten worden gebouwd

  grafmonumenten worden gebouwd
  Vanaf 2650 v.C. lieten farao's piramides bouwen om begraven te worden. Speciaal voor de farao's werden de grootste grafmonumenten gebouwd. Wanneer een farao aan de macht kwam,werd er meteen gewerkt aan zijn graf en dodentempel. Aan de piramides kan je ook zien dat de Egyptenaren goed georganiseerd waren en veel technieken kon beheersen.
 • 2650 BCE

  eerste piramide

  eerste piramide
  Farao Djoser had in 2650 v.C. de opdracht gegeven om de eerste piramide te maken in Sakkara. Deze piramide heeft de vorm van een enorme trap.
 • 2545 BCE

  piramide van Cheops

  piramide van Cheops
  In de oudheid werd een lijst opgesteld van de zeven wereldwonderen. Op die lijst stond ook de piramide van Cheops de vlakte van Gizeh,vlak bij Cairo. Deze piramide wordt ook wel de grote piramide genoemd. Het is het enige nog bestaande wereldwonder uit de oudheid. De piramide werd in 20 jaar gebouwd onder de leiding van farao Cheops. De piramide is 230 meter breed, 146,5 meter hoog en 2,3 miljoen blokken kalk-steen.
 • 1600 BCE

  Meetinstrument uitgevonden

  Meetinstrument uitgevonden
  Ongeveer 1600 v.C. hadden de Egyptenaren een instrument uitgevonden. Dit instrument kan de tijd rekenen met behulp van de sterren.
 • 1400 BCE

  Farao Toetanchamon

  Farao Toetanchamon
  Farao Toetanchamon was een jong gestorven farao. Hij werd niet in een piramide begraven maar in de 'Dal der koningen' in Luxor. Achter de muur was een schatkamer. Sieraden,goud,edelstenen en een troon bedekt met goud. Verderop 3 kamers met nog meer schat. De onderzoeker Parker (de persoon die zijn teamgenoot dit kamer heeft gevonden) had maar liefst 3500 kostbare objecten uitgehaald uit het graf. In de vierde kamer hadden ze de koningsgraf gevonden. Zijn gezicht was bedekt een gouden masker.