Reinwardt gebouw avond

Reinwardt Tijdlijn

 • Period: to

  De verlichting

  Een tijd waar een grote omslag is in het denken over religie, filosofie, kunst, wetenschap en politiek in de westerse wereld
 • Period: to

  Industriele Revolutie

  De opkomst van fabrieken en het begin van het eind voor handnijverheid door grootschalige machines.
  verstedelijking en massaproductie
 • Teylers Museum wordt opgericht

  Teylers Museum wordt opgericht
  Teylers Museum is een museum voor wetenschap en kunst in de Nederlandse stad Haarlem.
 • Period: to

  De Franse Revolutie

  Politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de absolute monarchie wordt afgeschaft
 • Period: to

  De Romantiek

  was een cultuurperiode, vooral merkbaar in kunst en filosofie, en een reactie op Verlichting en Industriële Revolutie. Het was het terug kijken nar een "mooiere" tijd.
 • Hendrik van Wijn schrijft: Historische en letterkundige avondstonden

  Hendrik van Wijn schrijft: Historische en letterkundige avondstonden
  In dit boek geeft hij een beredeneerd overzicht van een periode van de Nederlandse letterkunde.
 • Het idee ontstaat dat gebouwen behouden moeten worden

  Het idee ontstaat dat gebouwen behouden moeten worden
  Tijdens de Franse revolutie zijn veel gebouwen verwoest. Nu veel gesloopt is komt het besef dat behoud belangrijk is
 • Koning Willem I wordt ingehuldigd

  Koning Willem I wordt ingehuldigd
  Na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813 werd hij ingehuldigd als 'soeverein vorst' der Verenigde Nederlanden.
 • Rijksmuseum van natuurlijke historie wordt opgericht

  Rijksmuseum van natuurlijke historie wordt opgericht
  Dit was de voorloper van Naturalis
 • Engeland schaft de handel in slaven af

  Engeland schaft de handel in slaven af
  in Nederland werd de slavernij werd in 1859 voor de Oost-Indische en in 1863 voor Suriname en Curaçao en Aruba opgeheven.
 • De 1e spoorlijn in Nederland

  De 1e spoorlijn in Nederland
  Een belangrijk punt in de beweging van de industrialisatie
 • Period: to

  Modern Imperialimse

  Vrijwel heel Afrika is "verdeeld" tussen westerse landen
 • Kinderwetje van Van Houten

  Kinderwetje van Van Houten
  Dit was de wet die in Nederland kinderarbeid illegaal maakten.
 • Museum de Lakenhal opend haar deuren

  Museum de Lakenhal opend haar deuren
  De voormalige Leidse Lakenhal uit 1640 wordt in 1874 een stadsmuseum
 • Victor de Steurs richt het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst op

  Victor de Steurs richt het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst op
  Hij was een Nederlands rijksambtenaar en advocaat en ook een invloedrijk pleitbezorger voor het behoud van het nationale culturele erfgoed.
 • Particuliere nemen initiatief of monumenten te beschermen

  Particuliere nemen initiatief of monumenten te beschermen
  Individuelen nemen het op zich om gebouwen te beschermen tegen afbreken door de staat
 • Koloniale tentoonstelling Amsterdam

  Koloniale tentoonstelling Amsterdam
  Het was de eerste wereldtentoonstelling die werd gehouden om koloniale handel en rijkdommen te presenteren.
 • Het huidige gebouw van het Rijksmuseum wordt geopend

  Het huidige gebouw van het Rijksmuseum wordt geopend
  Het museum was eerder al te vinden in Den haag en op een andere locatie in Amsterdam, namelijk in het paleis op de Dam.
 • Helena Petrovna Blavatsky schrijft "De Geheime Leer"

  Helena Petrovna Blavatsky schrijft "De Geheime Leer"
  Zij was met dit boek de grondlegger voor de Rassenleer.
  Dit houd in mensen onderschrijden op niks meer dan fysieke kenmerken
 • Openluchtmuseum in Arnhem geopend

  Openluchtmuseum in Arnhem geopend
  Het museum geeft een reis door de tijd weer van de prehistorie tot de 20e eeuw.
 • Period: to

  De Eerste Wereldoorlog

 • Helene Kröller-Müller doneerd voor haar overlijden haar hele collectie

  Helene Kröller-Müller doneerd voor haar overlijden haar hele collectie
  Ze was een van de eerste vrouwen in Europa die een grote kunstcollectie bij elkaar bracht.
 • Period: to

  De Tweede Wereldoorlog

 • UNESCO wordt opgericht

  UNESCO wordt opgericht
  Na de tweede Wereld oorlog word de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur opgericht. ze zijn een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties met als missie het bijdragen aan de vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.
 • cultuur goedere wet

  culturele erfgoederen moet beschermen tegen bijvoorbeeld beschadiging
 • Eerste monumenten wet

  Eerste monumenten wet
  Wet houdende voorzieningen in het belang van het behoud van Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Monumentenwet 1961)
 • charter van venetie

  internationaal Handvest voor behoud en restauratie van monumenten
 • De Reinwardt Academie word opgericht

  De Reinwardt Academie word opgericht
  De school, die vernoemd is naar de botanicus Caspar Georg Carl Reinwardt, is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
 • Oprichting Informatiecentrum Volkscultuur

  Oprichting Informatiecentrum Volkscultuur
  In 1991 werd de naam veranderd in Nederlands Centrum voor Volkscultuur, volkscultuur zijn alle uitingen van het "gewone" volksleven
 • 1e monumentendag

  1e monumentendag
  De Stichting Open Monumentendag werd in 1986 opgericht, in een tijd dat in Nederland ingrijpende wijzigingen in de monumentenzorg op stapel stonden
 • Oprichting Nationale Opera & Ballet is een theater in Amsterdam

  Oprichting Nationale Opera & Ballet is een theater in Amsterdam
  Dit is een voorbeeld van hoge cultuur. Hier hangt veel status en aanzien aan vast
 • Het eerste indoor Skatepark in Amsterdam de deuren

  Het eerste indoor Skatepark in Amsterdam de deuren
  Dit is een voorbeeld van lage cultuur, het wordt gezien als minder belangrijk dan hoge cultuur en er kan een stigma aan vast zitten