• Rubik 2.0 gaat van start

  Rubik 2.0 gaat van start
 • Eerste ideeënpanel

  Eerste ideeënpanel
  Dirk Broos en Veerle Bogaert spreken met medewerkers over de organisatieverandering in 5 ideeënpanels of 5 locaties.
 • Alain Müsing: "De grootste stap voor KdG sinds de fusie"

  Citaat uit het ideeënpanel op campus Markgrave.
 • Laatste ideeënpanel

  Laatste ideeënpanel
  Het vijfde en laatste ideeënpanel over Rubik 2.0 vindt plaats op Hoboken. In het kort wat cijfers: • 5 panels op 5 campussen
  • 77 deelnemers: 27 docenten, 19 departementale medewerkers, 17 hogeschoolmedewerkers, 7 opleidingshoofden, 6 adjuncten en 1 departementshoofd
  • 3 begeleiders voor elke sessie: Dirk Broos, Veerle Bogaert en Jesse Verleije
  • heel veel goede ideeën om mee te nemen
 • Eerste directieteam in formele setting

 • De versnellingskamer over en met opleidingshoofden

  Op 17 februari organiseerden we een “versnellingskamer” met alle opleidingshoofden, de academische adjuncten en de leidinggevenden van de hogeschooldienst onderwijs. Focus van deze digitale brainstorm was stilstaan bij wat RUBIK 2.0 concreet betekent op niveau opleidingshoofd, gerubriceerd naar de vier hoofdtaken: people–management, curriculumverantwoordelijkheid, link naar het werkveld en operationeel management, en vooral bij welke ondersteuning hierbij belangrijk is.
 • Vicky Van Bouwel en Peter Brants beginnen.

  Vicky Van Bouwel en Peter Brants beginnen.
  Vicky Van Bouwel en Peter Brants beginnen aan hun opdracht als directeur van een Onderwijsgroep.
 • Veerle Hendrickx start

  Veerle Hendrickx start
  Veerle Hendrickx neemt het mandaat op van Onderwijsdicteur, een nieuwe functie binnen KdG. Zij komt aan het hoofd te staan van een hogeschoolbrede groep medewerkers en coördinatoren binnen de studiegebieden Kwaliteitszorg, Internationalisering, Onderzoek, Onderwijsvernieuwing, TE-learning, Studentenzaken, Studentenparticipatie, Regelgeving, Klachtenbehandeling en Mediatheek. Het gaat over een ploeg mensen die zowel op de hogeschooldiensten als in de departementen en opleidingen aan de slag is
 • Stoelendans in INK

  Stoelendans in INK
  naar INK Veerle Bogaert in INK: "Alle vacatures voor het administratieve en technische personeel worden (…) eerst intern verspreid”.
 • Inventarisatie processen

  De administratief adjuncten en diensthoofden en coördinatoren van de administratieve diensten werken samen aan procesmapping. Zij analyseren de verschillende processen binnen de hogeschool en geven prioriteiten aan. Dit overzicht is een aanvulling op het rapport van de versnellingskamer met de opleidingshoofden en vormt mee de basis voor de keuze van Rubik 2.0 deelprojecten in 2012-2013.
 • Talentenbank

  Talentenbank
  Kennisdeling tussen medewerkers over organisatiestructuren heen: in de nieuwe de brochure 'vto-aanbod' vind je maar liefst meer dan 100 trajecten om uit te kiezen.
 • Lancering innovatiefonds

  We willen collega’s de kans en ruimte geven om op een innovatieve manier met onderwijsontwikkeling bezig te zijn. Daarom voorzien we effectief tijd en middelen om vernieuwingen in de praktijk om te zetten, erover te leren én met boeiende resultaten collega’s te inspireren. We lanceren 2 maal per jaar een oproep waarbij lectoren, coördinatoren, opleidingshoofden of leden van de onderwijscel projectvoorstellen kunnen indienen.
 • De FOD Financiën belt

  De FOD Financiën belt
  ...op zoek naar inspiratie voor de eigen organisatievernieuwing.
 • Eerste boodschap directieteam

  Eerste boodschap directieteam
  naar het filmpje Het directieteam belooft keuzes rond de verschillende Rubik 2.0 deelprojecten en de rol van de opleidingshoofden in 12-13 en wenst iedereen een fijne zomer.
 • Teamdagen M&T

  Teamdagen M&T
  De leidinggevenden van Management & Technologie trekken er twee dagen op uit. Samen werken ze aan de transitie van de departementen IWT en HEB naar de onderwijsgroep M&T. Maar in de eerste plaats wilden ze elkaar vooral beter leren kennen, als nieuw team.
 • Het laatste College van Bestuur.

 • Start Geert Speltincx als beleidscoördinator

  als beleidscoördinator Management & Technologie, aangestuurd vanuit de directie Onderwijs
 • Het Directieteam legt de Rubik 2.0 deelprojecten vast.

 • Eerste overleg leidinggevenden WOG

  De leidinggevenden van de Onderwijsgroep Welzijn, Gezondheid en Onderwijs komen voor het eerst samen als het nieuwe team dat leidinggeeft aan de Onderwijsgroep.
 • Eerste SOR

  Eerste SOR
  naar het filmpje De strategische onderwijsraad (SOR) maakt het hogeschoolbrede onderwijsbeleid. In de SOR zitten
  - alle opleidingshoofden
  - Veerle Hendrickx en Dirk Broos
  - de staf van de directie Onderwijs
 • Ontwerp campus Zuid

  Ontwerp campus Zuid
  naar de Campus Zuid website Van koekjesfabriek Parein over bankgebouw Axa naar campus Zuid vandaag tot campus Zuid nieuwe stijl.
 • Master class MCT & TI

  Master class MCT & TI
  Videobeelden via streaming.kdg.be (doorklikken naar Masterclass)
  In de Gazette In de Onderwijsgroep Management & Technologie wordt het academiejaar gestart met een Masterclass. Studenten van Toegepaste Informatica (HEB) en Multimedia- en communicatietechnologie (IWT) gingen in debat met Martine Tempels over de mogelijke oorzaken van het lage aantal vrouwelijke studenten in de IT opleidingen.
 • Start project opleidingshoofden 2.0

  Start project opleidingshoofden 2.0
  Dit project wilt het functie competentieprofiel van opleidingshoofden scherp stellen binnen een Rubik 2.0 context, met bijzonder aandacht voor peoplemanagement. In april 2013 weten we wie de opleidingshoofden worden vanaf het academiejaar 2013 – 2014 Project: opleidingshoofden 2.0
  Contact: Eva Van Gelder
 • Liesbet De Raedemaecker start als beleidscoördinator

  Liesbet De Raedemaecker start als beleidscoördinator Onderwijsvernieuwing, Studentenzaken en TE-learning. Zij stuurt één team aan bestaande uit medewerkers uit DLO, GEZ, HEB en de hogeschooldiensten.
 • interne jobrotatie is een (klein) succes

  Tussen april 2012 en oktober 2012 hebben niet minder dan 18 mensen een nieuwe uitdaging gevonden binnen de hogeschool. Zij gaan van diensthoofd naar docent, van medewerker op een departement naar de hogeschooldiensten of omgekeerd.
 • Eerste tutoring les

  Eerste tutoring les
  Studenten van de lerarenopleiding Secundair Onderwijs begeleiden studenten van de opleiding Bedrijfsmanagement. met rekenvaardigheden. Kennisdeling tussen studenten over opleidingen (en zelfs Onderwijsgroepen) heen.
 • KdG racing team

  KdG racing team
  Meer info op de website KdG Racing anno 2012/2013 bestaat uit een multidisciplinair
  team van getalenteerde studenten uit diverse opleidingen. Zo blenden we de ruime inzichten in automotive innovaties oa. met kennis en ervaring uit afdelingen zoals KMO Management, Event- en Projectmanagement, MCT en XM².
 • Roosterproces WOG: start project

  Roosterproces WOG: start project
  levert een roosterproces op vanaf 2014-2015 dat door alle betrokken partijen binnen de Onderwijsgroep Welzijn Gezondheid en Onderwijs wordt erkend en dat rekening houdt met alle beperkende factoren (verschillen in curriculumopbouw, campus, …). Beide Onderwijsgroepen spreken één gemeenschappelijk kader van roosterprincipes af. Projecteigenaar: Peter Brants - Projectleider: Claude Seyns
 • Werkverdeling: Project start

  Werkverdeling: Project start
  stroomlijnt het werkverdelingsproces binnen de Onderwijsgroep Welzijn, Gezondheid en Onderwijs tegen december 2013.
  Projectleider: Hilde Lemmens
 • Werveldrelatiesysteem: start project

  Werveldrelatiesysteem: start project
  levert tegen februari 2015 een systeem en een proces op voor een betere dienstverlening naar studenten inzake stages en de ondersteuning van relaties tussen opleidingen en het werkveld. Dit systeem zal ook de toekomstige uitwerking van een KdG alumniwerking ondersteunen. Binnen dit project worden de noden in kaart gebracht van de gehele hogeschool. De uitrol vindt in dit project alleen plaats binnen de Onderwijsgroep Welzijn, Onderwijs en Gezondheid.
 • FIT FM: analyse personeelskost klaar

  FIT FM: analyse personeelskost klaar
 • Vernieuwd allocatiemodel klaar

  Met de opmaak van een nieuw allocatiemodel willen we komen tot een faire interne verdeling van onze middelen. We streven naar een eenvoudig en transparant model binnen het Rubik 2.0 kader. Het model moet het mogelijk maken om geformuleerde onderwijsdoelstellingen te behalen en innovatie faciliteren. Verder moet het model ook fluctuerende studentenaantallen kunnen opvolgen. Project: Allocatiemodel
  Contact: Evelyne Tackoen
 • FRIS: thema Rubik 2.0

 • Werkverdeling: KdG noden in kaart

  Werkverdeling: KdG noden in kaart
  De noden van de hogeschool rond stagewerking, werkveldrelaties en alumniwerking zijn in kaart gebracht, zowel voor WOG als M&T als HsD dus.
 • Start fase 2 in ontwikkeling directie Onderwijs

  De strategische onderwijsraad en het directieteam keuren het plan van aanpak goed voor de werking en structuur van de diensten Kwaliteitszorg, Internationalisering, MDO, studentenzaken en Mediatheek.
 • Werkverdeling: terminologie afgesproken

  Werkverdeling: terminologie afgesproken
  Binnen KdG hebben we één terminologie afgesproken wanneer we het over werkverdeling hebben. Hierbij wordt dus ook M&T betrokken. Binnen de WOG zijn de best practices in kaart gebracht.
 • Stuvo integreert in KdG

  Stuvo integreert in KdG
  Binnen KdG zal Stuvo onder de sinds kort opgerichte directie Onderwijs o.l.v. Veerle Hendrickx ressorteren. De huidige Raad van bestuur van Stuvo blijft nog tot einde 2012 bestaan en wordt vanaf 1 januari 2013, zoals bepaald door het decreet, vervangen door een stuvoraad, nog steeds voor de helft bemand of bevrouwd door studenten. Ilse Piedfort blijft daarbij verantwoordelijk voor het kwaliteitsvolle dagelijkse beleid en de werking van Stuvo.
 • Opleidingshoofden bepalen toekomst

  Opleidingshoofden bepalen toekomst
  Op 10 januari werkten de opleidingshoofden samen verder aan het strategische project ‘Opleidingshoofden 2.0’. Het werd een zeer boeiende en constructieve werkdag. Volgende realisaties zijn inmiddels goedgekeurd:
  - het aangepast functie-competentieprofiel voor opleidingshoofden 2.0
  - het organisatiemodel “opleidingshoofd als hiërarchische verantwoordelijke van het docententeam”. Dat model impliceert o.m. dat een opleidingshoofd 2.0 verantwoordelijk is voor de functioneringscyclus.
 • Werkverdeling: Vernieuwd proces WOG klaar

  Werkverdeling: Vernieuwd proces WOG klaar
  Vernieuwd proces voor 2013-2014 klaar voor WOG, inclusief tool die uit best practice analyse komt (zie december 2012).
 • Werkveldrelatie: aanbesteding

  Werkveldrelatie: aanbesteding
  Aanbesteding software voor KdG afgerond. We hebben nu samen één systeem ter ondersteuning van de stages, werkveldrelaties en alumniwerking.
 • FIT FM: analyse werkingskost klaar

  FIT FM: analyse werkingskost klaar
 • FIT FM: finance manuals klaar

  FIT FM: finance manuals klaar
 • EPaket: processen beschreven

  EPaket: processen beschreven
 • Opleidingshoofden 2.0 gevonden

  Opleidingshoofden 2.0 gevonden
  In april 2013 zijn alle vacatures voor de opleidingshoofden vanaf 1 september 2013 ingevuld. Project: opleidingshoofden 2.0
  Contact: Eva Van Gelder
 • Broodje ondernemen

  In de week van 13 mei organiseert opleidingshoofd KMO Tom Fleerackers een reeks lunchmomenten met ondernemers via VOKA, UNIZO, het eigen netwerk, ... en studenten uit de onderwijsgroep Management & Technologie. Studenten kunnen op deze manier aanschuiven, hun lunch eten en een boeiend gesprek voeren over ondernemen, maar ook informatie over hun interessegebied en hun potentiële werkveld bekomen. Inschrijven kan via xavier.bayens@kdg.be
 • ePaket: communicatie naar alle betrokkenen

  ePaket: communicatie naar alle betrokkenen
 • Opleidingshoofden 2.0 starten

  Opleidingshoofden 2.0 starten
 • ePaket: software gebruikt!

  ePaket: software gebruikt!
 • ePaket: processtructuur bepaald

  ePaket: processtructuur bepaald
 • Roosterproces WOG: roosterprincipes bepaald

  Roosterproces WOG: roosterprincipes bepaald
  Een gemeenschapelijk kader van roosterprincipes is bepaald voor heel KdG, zowel WOG als M&T.
 • Werkverdeling: Bijgestuurd proces voor 14-15 klaar

  Werkverdeling: Bijgestuurd proces voor 14-15 klaar
  Het proces opgesteld voor 13-14 is bijgestuurd voor 14-15. Het gaat nog steeds over WOG.
 • FIT FM: nieuwe software opgeleverd

  FIT FM: nieuwe software opgeleverd
 • Werkverdeling: Technisch tool klaar

  Werkverdeling: Technisch tool klaar
  Het project levert een technische tool waarbinnen het werkverdelingsproces van WOG wordt beheerd.
 • Roosterproces WOG: draaiboek af 14-15

  Roosterproces WOG: draaiboek af 14-15
  Draaiboek voor het WOG roosterproces in 14-15 is klaar.
 • FIT FM: nieuw proces loopt

  FIT FM: nieuw proces loopt
  financieel opvolgings- en sturingsproces operationeel - bijsturing en evaluatie in functie van begroting 2015
 • Werkveldrelatie: realisatie

  Werkveldrelatie: realisatie
  Alle processen lopen zoals ze moeten lopen en worden nu dagelijks opgevolgd. Het project is afgerond.
 • Roosterproces WOG: implementatie

  Roosterproces WOG: implementatie
  Implementatie van het bijgestuurd roosterproces voor 15-16.