Aah den pb zelf (2)

pieter bruegel en Hoboken

 • 1450

  wit goud uit madeira in antwerpen

  sukerriet plantages leveren suiker aan de suikerrui.
 • 1466

  °quentin metsys

  geboorte in leuven
 • Period: 1480 to 1555

  keizer karel

  regeer
 • 1491

  quinten metsys naar antwerpen

 • Period: 1500 to

  de hele periode

  1500-1620
 • 1506

  geboorte maria verhulst

  geboorte maria verhulst
 • 1513

  pest in hoboken

  mensen uit hoboken die naar antwerpen willen gaan of er zijn moeten met een witte stok lopen
 • 1516

  hoboken krijgt bezoek van aartshertogen Aelbrecht en Isabella

 • Period: 1524 to 1569

  pieter Bruegel de oude

  leven
 • 1526

  hoboken klein dorp

  bij een telling noteert men 133 huizen bewoond door een gezin, 2 huizen bewoond door 2 gezinnen en 7 onbewoonde huizen ( na de pest?)
 • 1545

  hoboken komt onder willem de zwijger

  hij krijgt goederen bij via huwelijken met anna van egmond en anna van saksen
 • Period: 1545 to 1563

  concilie van trente

  Keizer Karel (5) was hiervan de voortrekker. hierin is een van de elementen ; hoe met kunst omgaan. Filips 2 voert een sluwe politiek om zijn verwachtingen te doen uitvoeren
 • Period: 1550 to

  emigratie en periode in diaspora , periode verifieren

  zo'n 200.000 mensen uit de zuidelijke nederlanden emigreren naar duitsland,,engeland en hoofdzakelijk nederland.
 • 1555

  opstart fundamenten barok

  uit het PORTUGESE BAROCCO ; onregelmatig gevormde parel.het optimisme van renaissance & 1e verlichting slaat om in angst en twijfel. kritiek op de 'afgoderij' & calvinisten dwingen katholieken de kunst anders te sturen. reconquista speelt grote rol in de barok.dilemma's; aards-bovenaards//zintuiglijk-zinnelijke/ hartstocht&levenswil -absolute, transcendent
  -- of het ene of het andere,geen harmonie of synthese
  -- zuiden triomfalistisch pompeus-noorden ingehouden
 • 1560

  hoboken: nieuwe heer& begin sorghvliedt

  Melchior schuift zijn broer naar voor als heer. Balthasar koopt eveneens van erfgenamen van Jean de li Affitadi het 'kasteel van Berchem' gelegen over de dorpskern. Handelaar Jean Plaquet koopt hoeve Winckeleynde. Dit is het begin van het domein en kasteel Sorghvliedt. Architect van Baurscheit geeft het onder Arnold du Bois zijn huidig uitzicht
 • 1562

  jan rubens is benoemd schepen in antwerpen

  advokaat Jan Rubens word schepen in antwerpen
 • 1563

  hoboken registreert

  vanaf nu moeten geboorten, huwelijken en begrafenissen genoteerd worden.
 • 1563

  antwerpen: knik in welvaart;

  1. in handelsconflict met de engelse merchants adventurers. De stapelmartk wordt uit antwerpen weggetrokken.
  2. crisis in de oude lakenweverij
 • 1564

  strenge winter

  en misoogst; gevolgen voor graan en voedselprijzen en tekorten
 • 1566

  hoboken heeft ook hagepreek

  protestanten houden een hagepreek in Hoboken. Calvinisten plunderen Hoboken. Ze plunderen en verwoesten de Heilige Kruiskapel en de kerk...
 • Aug 10, 1566

  beeldenstorm

  startte in roerige gebieden van Franssprekend Vlaanderen en brak uit in Steenvoorde. De gereformeerden doen handlangers beelden en schilderijen vernielen in kerken en kloosters. Dit creëert een schok in de Nederlanden én in Spanje - maar ook bij gezagshebbers in andere landen. De schok komt bovenop de reeds gespannen situatie en de polarisatie maakt dat mensen die trachtten te bemiddelen nu plots gezien worden als medeplichtig en gedwongen worden kant te kiezen of te vluchten.
 • Period: Aug 10, 1566 to Oct 11, 1566

  BEELDENSTORM

  startte in roerige gebieden van Franssprekend Vlaanderen en brak uit in Steenvoorde. De gereformeerden doen handlangers beelden en schilderijen vernielen in kerken en kloosters. Dit creëert een schok in de Nederlanden én in Spanje - maar ook bij gezagshebbers in andere landen. De schok komt bovenop de reeds gespannen situatie en de polarisatie maakt dat mensen die trachtten te bemiddelen nu plots gezien worden als medeplichtig en gedwongen worden kant te kiezen of te vluchten.
 • Aug 20, 1566

  beeldenstorm bereikt antwerpen

  de schuttrij weigert op eigen volk te schieten waardoor de machtshebbers in de stad machteloos staan...
 • 1568

  begin 80 jarige OORLOG

  Willem van Oranje, die eigenlijk trachtte tot een vredevol of tolerant samenleven te komen tussen katholieken en protestanten leidt nu een opstand van de 17 provincien tegen het spaans beleid om o.a. de reformatie te bloedig te onderdrukken.
 • 1568

  Jan Rubens vlucht

  omdat ze bekend staan als calvinisten en dus vervolging moeten vrezen in antwerpen vluchten ze naar Keulen.
 • 1569

  pieter bruegel overlijdt

  in brussel, begrafenis in de kapellekerk
 • 1569

  Hoboken verkocht door Willem de zwijger

  Om zijn oorlog tegen spanje te kunnen voortzetten, en zijn daardoor gemaakte schulden te kunnen vereffenen, verkoopt hij Hoboken aan Melchior schetz, antwerps koopman, voor 103000 artesische en 40 vlaanderse ponden. mijn vraag is of deze datum klopt. Is de oorlog dan al bezig met zulke kosten?
  willem was ook heer van nassau, rumst,hingene, ruysbroeck, boom, willbroek, en prins van orange
 • 1576

  antwerpen; spaanse furie

  razernij van soldaten door niet betalen soldij
 • 1580

  hobokens kerk verwoest

  de onze lieve vrouwekerk sneuvelt in de 80 jarige oorlog
 • 1581

  hobokens molen in brand

  de spaanse troepen steken de molen in brand.
 • kruisbeeld zwarte god bedreigd

  Het H. Kruis heeft samen met de Kruiskapel een bewogen geschiedenis gekend. Tijdens de beeldenstorm in 1566 ontsnapte ze aan de vernieling. In 1583 werd het H. Kruis verborgen op het gewelf van de Kapel tegen de rondtrekkende Geuzen vanuit Antwerpen. In 1584 werd bijna het ganse dorp in brand gestoken, de kapel moest het toen ook ontgelden. Het Heilig Kruis nog steeds verborgen op het gewelf van de noorderbeuk werd onbeschadigd teruggevonden.
 • hobokens dijk doorgestoken door antwerpen

  om de stad te kunnen verdedigen tegen de spanjaarden
 • val van antwerpen

  inname door farnese na blokkade van de schelde
 • kerken moeten terug ingericht worden

  beelden schilderijen, cross-over schilderkunst met sculptuur en architectuur. Vooral Beeldhouwkunst krijgt nu veel aandacht
 • hoboken hongersnood

  er is ondertussen een nieuwe heer; erasmus schetz verkocht het aan conrad schetz.
 • grote beeldhouwateliers komen op

  in antwerpen en verder:
  jan en robrecht Colyn de Nole
  jan en cornelis van mildert
  hubert en norbert van eynde
  peter1, peter2, en hendrik frans verbruggen
  artus 1 en 2 Quellinus,
  Willem en willem ignatius kerricx
  ludovicus willemsen
  ook in Mechelen:
  faydherbe, leerling van Rubens stamt uit mechels geslacht
  Brussel levert de meest succesvolle Francois du quesnoy ( 1597-1643)
 • don quichote

  de la mancha's verhaal begint hier.
 • beeldhouwers nu ook in sint lucasgilde

  ze waren vroeger in het metsers en steenhouwersambacht. nu komen ze op gelijke voet met de schilders en er is nu nog meer toezicht op de kwaliteit
 • albrecht en isabella bezoeken hoboken

  albrecht en isabella bezoeken hoboken
  Op 21 augustus 1615 brachten de aartshertogen Albrecht en Isabella een bezoek, zij hadden vele rijkelijke geschenken bij, waarvan sommigen nu nog aanwezig zijn in de kerk,