Irpf5aa1

Tijdbalk geschiedenis

 • 15,000 BCE

  Grotschilderingen van lascaux.

  Grotschilderingen van lascaux.
  17000 jaar geleden waren de grotschilderingen van lascaux gemaakt. toen leefden er in Europa mensen doe cro-magnon mensen worden genoemd. Door die sporen die ze achtergelaten hadden, weten we meer over bijvoorbeeld welke dieren er allemaal in Zuid-Frankrijk vroeger leefden.
 • 10,000 BCE

  Landbouw wordt uitgevonden.

  Landbouw wordt uitgevonden.
  in het midden-oosten wordt de landbouw uitgevonden hierdoor ,veranderde de levensstijl van mensen. En mensen gingen meer op een plek blijven wonen. en er kwamen ook meer sociale verschillen. er waren verschillen in macht:de ene had meer dan de ander daardoor, was de ene da baas over de ander.
 • 10,000 BCE

  Verschillen in aanzien en macht.

  Verschillen in aanzien en macht.
  Na de landbouwrevolutie kwamen er verschillen in aanzien en macht. omdat, sommige boeren minder had dan de andere omdat de oogst van sommige slachter ging dan de andere. daardoor ging de ene werken voor de ander en was de ander automatisch de baas.
 • 8500 BCE

  Ontstaan van akkerbouw.

  Ontstaan van akkerbouw.
  Rond 8500 v.C. maakten de Mensen de eerste akkergewassen van tarwe en gerst. Dit heet domesticatie. In de loop der jaren domesticeerden mensen in vruchtbare halvemaan allerlei gewassen. Later verbouwde ze ook vlas dat is een grondstof waarvan mensen kleren, lakens en touwen maakten.
 • 6000 BCE

  Nederland na de laatste ijstijd.

  Nederland na de laatste ijstijd.
  Na de laatste ijstijd steeg de temperatuur in Nederland. Daardoor ontstonden nieuwe planten en dieren. zoals mos, gras, lage struiken. En dieren zoals de toendra. maar toen de temperatuur nog meer steeg, waren de toendra's verdwenen. Rond 6000 v.C. was heel Nederland dicht begroeit met bossen. En door de stijgende temperatuur was het ijs ook gesmolten en de Noordzee gevuld.
 • 5500 BCE

  Egypte landbouwsamenleving.

  Egypte landbouwsamenleving.
  In het noorden waaiert de rivier uit tot een moerasland in de vorm van een driehoek. De Grieken noemden dat een delta, omdat hun letter Δ (delta) deze vorm heeft. Vanaf 5500 v.C. was in de vruchtbare Nijlvallei een landbouwsamenleving ontstaan.
 • 5000 BCE

  Landbouw in Nederland.

  Landbouw in Nederland.
  Rond 5000 v.C. verspreide de landbouw zich naar Nederland toe. De eerste mensen leefden in Zuid-Limburg in huizen gemaakt van hout en riet. En dat materiaal haalde ze van bomen en planten verbouwen en hakken.
 • 3600 BCE

  Ambacht.

  Ambacht.
  Rond 3600 v.C. werd er in Egypte ambacht uitgevonden. Daardoor hadden mensen andere middelen van bestaan. Mensen leefden bijvoorbeeld van potten. Door het landbouwoverschot konden sommige mensen zich specialiseren in ambacht, zoals potten bakken, het maken van kleren of het bewerken van metaal.
 • 3400 BCE

  De hunebedbouwers

  De hunebedbouwers
  De boeren in Noord-Holland lieten sporen achter in de vorm van hunebedden. De hunebedden waren bedoeld als een soort grafkamer voor belangrijke mensen. Eigenlijk waren ze met zand bedekt waardoor ze eruit zagen als langwerpige heuvels maar, er is nog maar een paar gestapelde stenen daar van over
 • 3000 BCE

  Ontstaan van een landbouwstedelijke samenleving

  Ontstaan van een landbouwstedelijke samenleving
  Egypte had een bloeiende economie waarin steeds meer mensen leefden van ambacht en handel. Door de welvaart nam de bevolking toe en groeiden sommige dorpen rond 3000 v.C. uit tot steden.er ontstond een landbouwstedelijke samenleving
 • 3000 BCE

  Egypte een staat.

  Egypte een staat.
  Rond 3000 v.C. veroverde Koning Narmer, de heerser van Boven-Egypte, Beneden-Egypte. Egypte werd hierdoor één land met één Koning. Het was daarmee de eerste grote staat van de wereld met een centraal bestuur.
 • 3000 BCE

  Het hiërogliefenschrift.

  Het hiërogliefenschrift.
  Rond 3000 v.C. werd in Egypte het hiërogliefenschrift uitgevonden Hiërogliefen is afgeleid van het Griekse woord voor 'heilige inkervingen', omdat de tekens in het begin in steen worden uitgesneden. Dit schrift bestond honderden kleine tekeningen met een bepaalde betekenis. een hoofd stond bijv. voor het woord volk.
 • 3000 BCE

  Suiker en sjablonen

  Suiker en sjablonen
  Ook op andere plaatsen in de wereld begonnen mensen het domesticeren van gewassen. Rond 3000 v.C. gingen Chinezen als eerste sjablonen telen. In die tijd werd in India voor het eerst suikerriet verbouwd. In de rest van de wereld bleef suiker nog onbekend en werd nog duizenden jaren honing gebruikt
 • 2650 BCE

  De eerste piramide.

  De eerste piramide.
  De piramide van Cheops is niet de oudste piramide. Farao Djoser gaf in 2650 v.C. de opdracht voor de bouw van de eerste in Sakkara. deze piramide heeft de vorm van een enorme trap.
 • 2300 BCE

  Plundering op Egypte.

  Plundering op Egypte.
  Rond 2300 v.C. plunderden de nomaden uit de woestijn de de Egyptische voorraadschuren. Over de reactie van farao Pepi I staat in een oud-Egyptische tekst :'Toen zijne majesteit optrad tegen de zand-bewoners uit het oosten, richtte zijne majesteit een leger op van vele tienduizenden uit heel Egypte.
 • 1500 BCE

  Uitbreiding van het rijk.

  Uitbreiding van het rijk.
  Rond 1500 v.C kwam farao Toetmozes aan de macht. Hij begon met de uitbreiding van Egypte. Met een goed uitgerust beroepsleger veroverde hij delen van Syrië, ten noord-oosten van Egypte. Ook versloeg hij de Nubiërs, ten zuiden van Egypte
 • 1020 BCE

  De koninkrijken Israël en Juda.

  De koninkrijken Israël en Juda.
  Na de uittocht uit Egypte gingen de Joden weer in Kanaän. daar ontstond rond 1020 v.C. het koninkrijk Israël met Saul als koning. Na hem regeerde David en toen Salomo. Na zijn regering viel het koninkrijk uit een in meerdere koninkrijken.
 • 586 BCE

  Verovering van Babylon.

  Verovering van Babylon.
  In 586 v.C. veroverden de Babyloniërs De hoofdstad Jeruzalem. Ze verwoestten de joodse tempel en voerden de joden als slaven naar Babylon (Irak).
 • 539 BCE

  Verovering van de Perzen.

  Verovering van de Perzen.
  In 539 v.C. veroverden de Perzen Babylon en zij lieten de joden terugkeren naar Kanaän. In Jeruzalem bouwden de joden een nieuwe tempel.
 • De piramide van Cheops

  De piramide van Cheops
  In 2545 v.C. werd begonnen met de bouw van de piramide van Cheops. Op de vlakte van Gizeh staan nog twee grote piramides voor de zoon en de kleinzoon van Cheops.