Tito stalin split

Regime, ontwikkelingen en oorlogen van Joegoslavië 1917-2003

 • Period: to

  Koninkrijk Joegoslavië

 • Period: to

  Tito zijn Partizanen worden sterkste verzetsorgaan (vechten tegen Nazi-Duitsland) in Joegoslavië.

 • Period: to

  Federale Democratische Republiek Joegoslavië,

 • Belgrado wordt bevrijd

 • Het begin van de Tito-Stalin split

  Het begin van de Tito-Stalin split
  De redenen voor de split waren:
  1. Tito zag het Cominform van Stalin als een verzet tegen het Marshallplan en was het daar niet mee eens.
  2.​Joegoslavië​ ​wijst leidende rol van SU af
  3. SU eist volledige controle over buitenlandse politiek (Balkan o.a.) 4.Tito geeft steun aan Balkan en Griekenland zonder toezegging van de SU
  5. Tito wijst het Sovjet communisme af als slechte vorm van communisme.
 • Period: to

  Federale Volksrepubliek Joegoslavië

 • Period: to

  President: Ivan Ribar

 • In de SU: Cominform

  In de SU: Cominform
  Cominform was een overkoepelende organisatie van communistische partijen in Europa, opgericht op 5 oktober 1947, vier jaar na de opheffing van de Comintern. Tito reageerde hier verontwaardigd op, omdat het een reactie leek op het Marshallplan leek
 • Period: to

  President: Josip Broz Tito

  Tito is een volgeling van Stalin. Hij zette een politiek systeem op waarin 'iedereen', zowel linkse als rechtse partijen, vertegenwoordigd werden.
 • Opkomst van de Beweging van Niet gebonden landen

  Opkomst van de Beweging van Niet gebonden landen
  Door landen die zich niet verbonden voelen met Oost-en Westblok. ​Joegoslavië​ ​is daar een van, aangezien de SU geografisch gezien ver af ligt van ​Joegoslavië​.
 • Period: to

  Kroatische Lente

  Protesten (begon met studenten) in Zagreb, 70.000 mensen deden mee zei eisten meer autonomie en burgerrechten- door regime de kop ingedrukt
 • Nieuwe grondwet

  ​Joegoslavië​ ​ wordt statenbond, waarin republieken veel economische macht verkregen.
 • Period: to

  Repressieve acties door de Servische Kosovaren op de Albaanse Kosovaren.

 • Tito sterft; opkomst ethnisch nationalisme in Joegoslavië

 • Opstand van Albanese Kosovaren

  Als reactie op de repressieve acties van de Servische Kosovaren
 • Milosevic bezoekt Kosovo

  In ​1987​ brengt hij bezoek aan ​Kosovo​ (nadat leden van de Servische minderheid daar zich beklaagd hadden over gewelddadig optreden van de politie) > eerste keer in de geschiedenis dat leider van d​e Joegoslavische Communistische Partij het opnam voor één bepaalde etnische groep.
 • Period: to

  President: Slobodan ​​Milošević:

  1984: Milošević wordt partijleider van ​Belgrado​ om in ​1987​ partijleider van de deelstaat ​Servië​ te
  worden.
  Hij is tegenstander van het Servische nationalisme.
 • Uiteenvallen van ​Joegoslavië​

  Uiteenvallen van ​Joegoslavië​ ​> opkomst democratie.
 • Kroatië en Slovenië verklaren zich onafhankelijk

  Joegoslavische Volksleger valt Slovenië en Kroatië aan, nadat zij zich onafhankelijk hebben verklaard.
 • Politieke leiders VS steunen centralistische krachten Joegoslavië en behoud federatie

  1991: Politiek leiders zoals George Bush r en vele anderen spreken namens hun regeringen hun steun uit voor de centralistische krachten in Joegoslavië en het behoud van de federatie.
 • Period: to

  Kroatië in oorlog

 • Democratische Partij van Servie wordt opgericht

  Koštunica was mede-oprichter van de ​Democratische Partij van Servië​ (DSS): een gematigd nationalistische partij en voerde lange tijd oppositie tegen ​Slobodan Milošević​ > wint in 2000 de presidentsverkiezingen van Milošević.
 • Period: to

  Oorlog in Bosnie en Herzegovina

  1992 kiest demeerderheid voor een onafhankelijke staat, Servische strijdkrachten erkennen deze niet. Dayton-akkoorden in 1995 betekenen einde oorlog.
 • Joegoslavië Tribunaal

  Joegoslavië Tribunaal
  Een internationaal tribunaal voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991.
 • Oprichting KLA

  Oprichting KLA
 • Period: to

  Kosovo-oorlog

  Kosovaarse bevrijdingsleger (KLA) tegen Servische autoriteiten (vochten voor een onafhankelijk Kosovo)
 • Zwaar offensief vanuit Servië op Kosovo

  Tienduizenden Albanezen slaan op de vlucht voor het geweld.
  In oktober eist de VN-Veiligheidsraad dat er een einde komt aan de gevechten en dat het Servische leger zich terugtrekt uit Kosovo.
  De Raad stelt een ultimatum, en de NAVO dreigt in te grijpen als er geen gehoor aan wordt gegeven. Uiteindelijk wordt een staakt-het-vuren bereikt.
 • Onderhandeling mislukt en NAVO bombardeert Servië

  Onderhandeling mislukt en NAVO bombardeert Servië
  In Kosovo neemt de strijd tussen het Servische leger en politie en de Albanese guerrillabeweging UCK weer in hevigheid toe (Kosovo-oorlog). In Rambouillet en Parijs wordt onderhandeld over de staatkundige toekomst van Kosovo. De delegatie van Albanese Kosovaren gaat akkoord met het verdragsvoorstel van Rambouillet; Servië wijst dat echter af. Daarmee zijn de onderhandelingen mislukt. De OVSE-waarnemers worden uit Kosovo geëvacueerd en de strijd escaleert. NAVO bombardeert delen van Servië.
 • Joegoslavië bij de VN

 • Period: to

  President: Vojislav Koštunica:

  Hij wordt beschouwd als democraat, maar dit verandert als hij zich ​tegen​ de onafhankelijkheid van
  Kosovo uitspreekt > wordt daarom steeds meer als nationalistisch gezien.
 • Federale Republiek Joegoslavië wordt Servie en Montenegro