Jagers verzamelaars

Tijdbalk Geschiedenis

 • 20,000 BCE

  Jagers en verzamelaars

  Jagers en verzamelaars
  Het middel van bestaan van de jagers en verzamelaars waren: vissen, jagen en voedsel verzamelen. ze woonden niet op een vaste plek maar trokken rond als nomaden.
 • 15,000 BCE

  De grotschildering van Lascaux

  De grotschildering van Lascaux
  De beschildering van Lascaux is ongeveer in 15.000 voor Christus beschilderd en in 1940 is het ontdekt door de leraar Laval, Marcel Ravidal, Jacques Marsal en archeoloog Breuil. De mensen die de grottekeningen van ongeveer 17000 jaar oud hadden gemaakt noemen we Cro-Magnonmensen.
 • 11,500 BCE

  De laatste ijstijd

  De laatste ijstijd
  De laatste ijstijd rond 11.5000 voor Christus. De oorzaak was een verandering in het klimaat, waarbij de temperatuur op aarde steeg. De stijging van de temperatuur had tot gevolg dat de planten en dieren veranderde.
 • 11,500 BCE

  Nederland na de ijstijd

  Nederland na de ijstijd
  In Nederland ontstond eerst een toendralandschap van mos, gras en lage struiken, waarop rendieren rondtrokken. Maar de temperatuur bleef stijgen en de toendra's verdwenen weer
 • 11,000 BCE

  Mensen beginnen dieren te houden

  Mensen beginnen dieren te houden
  Het oudste huisdier is de hond. Ongeveer 11000 V.C temden jagers in Amerika en Oost-Azie wolven en maakten honden van. Dit gebeurde, omdat ze honden konden gebruiken voor de jacht.
 • 10,000 BCE

  Het begin van de landbouw

  Het begin van de landbouw
  Rond 10.000 Voor Christus werd de landbouw uitgevonden in het Midden-Oosten. Het was een langzame ontwikkeling, maar ook weer een snelle want hoe die mensen leefden in die tijd zonder auto's, vliegtuigen etc. was het wel snel. Ze noemen dit ook wel de revolutie
 • 9000 BCE

  Vruchtbare halve maan

  Vruchtbare halve maan
  De vruchtbare halve maan was als eerst in Syrië. De vruchtbare grond die rond 9000 voor Christus is ontstaan.
 • 6000 BCE

  Nederland

  Nederland
  Rond 6000 voor Christus waren het zuiden en oosten van Nederland begroeid met dichte bossen. Doordat veel landijs was gesmolten , was de Noordzee weer gevuld
 • 5500 BCE

  Landbouwsamenleving

  Landbouwsamenleving
  De vruchtbare Nijlvallei kwam er een landbouwsamenleving en dat is dat een meerdereheid van de bevolking er aan mee doet
 • 5000 BCE

  Begin Landbouw in Nederland

  Begin Landbouw in Nederland
  omstreeks 5000 Voor christus begon de landbouw in Nederland in Zuid-Limburg
 • 5000 BCE

  Natuurgodsdiensten

  Natuurgodsdiensten
  Mensen maakten veel onbegrijpelijke dingen mee en zo ontstonden natuurgodsdiensten. Ze geloofden al snel in goden, magie en rituelen, zoals dansen en offeren, probeerden mensen de natuurgoden in een goede stemming te brengen
 • 5000 BCE

  Elsloo

  Elsloo
  Giften uit een rijk graf in Elsloo een maatsteen, een stuk rode oker, een kleine en grote stenenbijl, een aardewerkenpot, een vuurstenen mes en een krabber
 • 4100 BCE

  Aanzien

  Aanzien
  Bij het dorp swifterbant in Flevoland zijn sporen gevonden van mensen die daar omstreeks 4100 Voor christus jaren achter elkaar van de lente tot de herfst woonden 1 van de begraven mannen sieraden meegekregen zoals doorboorde zwijnentand en 5 barnstenen kralen die op een rij op zijn voorhoofd lagen
 • 3400 BCE

  Hunebedden

  Hunebedden
  De hunebedden werden gemaakt vanaf 3400 voor Christus. in Hunebedden werden mensen begraven in kamers en ze kregen dingen mee sommige mensen kregen duurdere dingen mee door aanzien. De hunebedbouwers maakten een soort kamers door reusachtige stenen rechtop te zetten en er grote stenen er op te zetten
 • 3000 BCE

  Landbouwstedelijke samenleving

  Landbouwstedelijke samenleving
  Egypte had een bloeiende economie waarin steeds meer mensen leefden van ambachten en handel door de welvaart nam de bevolking toe en groeiden sommige dorpen rond 3000 v.c uit tot steden er ontstond een landbouwstedelijke samenleving
 • Period: 3000 BCE to 500 BCE

  De tijd van Grieken en Romeinen

  De tijd van Grieken en Romeinen hoort bij de historische periode van de Oudheid. De eerste hoogontwikkelde culturen ontstonden langs grote rivieren zoals de Nijl in Egypte. De vruchtbare rivierklei zorgde voor goede oogsten. De steden groeiden. Er kwamen grote bouwwerken zoals tempels, paleizen en grafmonumenten.
 • 2650 BCE

  De pyramides

  De pyramides
  De eerste Egyptische piramide is 2650 V.C. gebouwd als grafmonument voor een Egyptische farao Djoser. Deze piramide heeft een vorm van een enorme trap. Zijn opvolgers deden hetzelfde. Zo werden ze na hun dood ook gemummificeerd en met hun kostbaarheden in het binnenste van de piramides gelegd. Nu zijn er in totaal ongeveer 80 piramides bewaard gebleven. Een van de beroemste piramides is de piramide van Cheop. Die was 2545 V.C gebouwd.
 • 2000 BCE

  Thebe

  Thebe
  Rond 2000 voor Christus de hoofdstad van Egypte werd, werd Amon samengevoegd met Ra. Vanaf toen heette de oppergod AmonPa
 • 1500 BCE

  Uitbereiding van het rijk

  Uitbereiding van het rijk
  Rond 1500 voor Christus kwam farao Toemozes 1 aan de macht. Hij begon aan de expansie van Egypte. Met een goed uitgerust beroepsleger veroverde hij delen van Syrië, ten noordoosten van Egypte. Ook versloeg hij de Nubiers
 • 1333 BCE

  Toetanchamon

  Toetanchamon
  Hij heette oorspronkelijk Toetanchaton, later werd om politiek-religieuze redenen zijn naam veranderd in Toetanchamon. Toetanchamon was slechts negen jaar oud toen hij zijn vader als farao opvolgde. Waarschijnlijk omdat zijn vader Achnaton stierf