Aum

De geschiedenis van het hindoeïsme

 • Period: 3000 BCE to 1700 BCE

  Culturen van India

  In het huidige Pakistan en het noorden van India bestaat een complexe stadscultuur. Deze stadscultuur is genoemd naar de plaatsen Mohenjodaro en Harrapa. Hier hebben namelijk veel opgravingen plaatsgevonden. Daarom heet deze stadscultuur de Mohenjo Dara of Harappa cultuur. Harappa is een stad in de Punjab, in het noordoosten van Pakistan. Mohenjodaro is een stad gelegen op zo'n 28 km van het huidige Larkano in Sindh van Pakistan.
 • Period: 1700 BCE to 1300 BCE

  Vedische periode

  De Indo Europese Ariërs dringen vanaf 1700 binnen. Hun taal ontwikkelde zich tot het Sanskriet. Er vindt een acculturatieproces plaats tussen de Indiase Indus cultuur en de Arische groepen van het Indo Europese volk. Een acculturatieproces is een proces waarbij de ene cultuur van de ene groep de cultuur van een andere groep overneemt.
 • Period: 1300 BCE to 600 BCE

  Brahmanisme

  Het hindoeisme wordt zichtbaar als een nieuwe cultuur en levensbeschouwing. Het hindoeisme wordt overheerst door de brahmaanse priesters. De priesters beheren de riten, vooral het vedisch offer.
 • Period: 600 BCE to 300 BCE

  Nieuwe wegen

  Er wordt plaatsgemaakt door het brahmanisme voor andere vormen van religie. De schrijvers van de Oepanishads zoeken naar nieuwe wegen naar verlossing en bevrijding. Er ontstaan uit het hindoeïsme 2 nieuwe levensbeschouwingen: het boeddhisme en het jainisme. Beide religies leggen de nadruk op de weg naar het eigen innerlijk van de mens. Ook wijzen ze het ritualisme van de brahmaanse tijd van de hand. Het boeddhisme zal in een korte tijd veel invloed hebben op India.
 • 304 BCE

  Geboorte van de boeddhistische Maurya keizer Asjoka

  Geboorte van de boeddhistische Maurya keizer Asjoka
  Asjoka de Grote was de heerser van het Mauryaanse Rijk van 268 tot 231 voor Christus. Na een bloedige en gewelddadige overwinning op Kálinga, een combinatie van het huidige Orissa en Andhra Pradesh, kreeg hij spijt van het leed dat hij met deze oorlog anderen had aangedaan, en bekeerde zich tot het boeddhisme. De naam Asjoka is Pali voor "vrij van zorgen, vrij van leed, vrij van verdriet".
 • Period: 300 BCE to 300

  Herleving

  Het hindoeisme treed sterk op de voorgrond. De grote epen Mahabharata en Ramayana ontstaan. De Mahabharata is een zeer omvangrijk religieus en filosofisch epos uit India. Samen met de Ramayana vormt het een belangrijke culturele hoeksteen van het hindoeïsme. De Mahabharata is het op twee na grootste literaire werk van de wereld.
 • Period: 270 BCE to 230 BCE

  Het bewind van de boeddhistische Maurya keizer Asjoka

  Een persoon kan onder bewind worden gesteld als iemand als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of voor langere tijd niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen volledig waar te nemen. De boeddhistische Mauyra keizer Asjoka was dus niet in staat om zijn volk te bedienen.
 • 72 BCE

  Dood van de apostel Thomas

  Dood van de apostel Thomas
  De apostel Tomas is een van de twaalf apostelen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De uitdrukking "ongelovige thomas" komt van de gebeurtenis die wordt beschreven in Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn vinger in Jezus' wonden zou leggen.
 • Period: 200 to 250

  De eerste christenen komen naar India.

  Ze gingen hier naar toe door toedoen van de apostel Thomas.
 • Period: 300 to

  Het volgroeide hindoeïsme

  Kenmerkend voor deze periode is dat men uitdrukkelijker zoekt naar een persoonlijke relatie met God.
 • Period: 1200 to 1526

  Moslimstaat

  In het noorden van India. Delhi is de hoofdstad (het sultanaat van Delhi).
 • 1500

  Sikhisme

  Sikhisme
  Een levensbeschouwing die hindoeïsme en islam met elkaar wilde verzoenen.
 • Period: 1526 to

  Bewind van Akbar de Grote

  De moslimstaat wordt een onderdeel van het veel grotere moslim rijk van de Mogol dynastie. Het Mogolrijk.
 • Period: to

  Engelse aanwezigheid in India

  De Britse overheersing van India.
 • Period: to

  Het neo-hindoeïsme

  Er ontstaan onder invloed van westerse invloeden nieuwe inzichten. Indiase denkers, zoals bijvoorbeeld Mahatma Gandhi zien de noodzaak in van het bij de tijd brengen van het hindoeïsme. Gandhi was daarin heel succesvol. Hij liet zien dat het aloude hindoeïsme springlevend kan zijn en mensen kan motiveren om te strijden voor hun onafhankelijkheid.
 • Period: to

  Mohandas Karamchand Gandhi

  Mohandas Karamchand Gandhi was een Indiaas politicus. Hij was de belangrijkste hindoe van de vorige eeuw. Hij kreeg van zijn volk de eretitel Mahatma en in india de titel Bapu. Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Gandhi naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indiase bevolkingsgroep inzette. Gandhi spande zich ook in voor verzoening tussen hindoes en moslims in India.
 • Geboorte van Mahatma Karamchand Gandhi

  Geboorte van Mahatma Karamchand Gandhi
  Gandhi werd geboren in Porbandar, een stad in de staat Gujarat, India, als de zoon van de diwan (minister-president) van de provincie Porbandar. Zijn moeder was een vroom aanhanger van het Vaishnava-hindoeïsme en het dorp was sterk beïnvloed door het jaïnisme. Gandhi was opgegroeid met het principe ahimsa (geen pijn doen aan alle wezens) en was vegetariër.
 • Mohandas Karamchand Gandhi keert terug naar India

  Mohandas Karamchand Gandhi keert terug naar India
  Na zijn terugkeer in India werd hij leider van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britse overheersing van India. Hij organiseerde geweldloze acties. Uitgangspunten daarbij waren de 2 morele idealen van het hindoeïsme: geweldloosheid (ahisma) en en het vasthouden aan de waarheid (satya). Vele malen kwam hij in de gevangenis terecht. Er is een film over het leven van Gandhi gemaakt in 1982. De trailer is beschikbaar via deze link: (https://www.youtube.com/watch?v=6oWqlb_TlLQ)
 • Onafhankelijkheid van India

  Onafhankelijkheid van India
  De Indiase onafhankelijkheidsstrijd is gericht tegen de Britse overheersing van India. In 1947 is de onafhankelijkheid van India een feit. De Engelsen trokken zich terug en India werd opgedeeld in een deel voor de hindoes (India) en een deel voor de moslims (Pakistan). Deze opdeling was tegen de zin van Gandhi. Het is een nationale feestdag 'Independece Day'.
 • Dood van Mohandas Karamchand Gandhi

  Dood van Mohandas Karamchand Gandhi
  Gandhi overleed terwijl hij op weg was naar de plaats voor zijn dagelijkse avondgebed. Hij werd neergeschoten door een jonge hindoe, Nathuram Godse. Die was het niet eens met Gandhi's opvattingen over verzoening tussen hindoes en moslims. Godse schoot Gandhi driemaal in de borst. De laatste twee woorden van Mahatma Gandhi waren: Hai Ram (“O God”). Gandhi lag dood op de grond. De volgende dag kwamen een miljoen mensen naar New Delhi om afscheid te nemen van hun Mahatma.