6d58049e88f38581622d86da1a900963

tijdlijn geschiedenis

By 427224
 • 15,000 BCE

  Grotschildering van Lascaux

  Grotschildering van Lascaux
  15000 voor Christus zijn er in een tunnel, van het landgoed Lascaux, een beschildering gemaakt. Deze is gevonden op 12 september 1940, door een groep vrienden die van de tunnel hebben gehoord. Veel mensen zeggen dat deze tekeningen laten zien over hoe het vroeger in die tijd was.
 • 11,500 BCE

  Einde laatste ijstijd

  Einde laatste ijstijd
  Over Noord Europa lag een grote ijskap. De Noordzee was drooggevallen. Nederland was een poolwoestijn waar geen mens kon leven. Soms werd het iets warmer, waardoor er graslanden kwamen. Deze duurde 100 000 jaar.
 • 11,000 BCE

  Temmen van wolven

  Temmen van wolven
  De oudste huisdier is de hond. Jagers en verzamelaars van Amerika en Oost-Azië temden voor het eerst de wolf naar een hond. Zij kwammen er achter dat wolven/honden goed bruikbaar waren voor de jacht.
 • 10,000 BCE

  Ontstaan van landbouw

  Ontstaan van landbouw
  10 000 voor Christus ontstond de landbouw in het Midden-Oosten, bij het gebied dat we de vruchtbare halve maan noemen. De veeteelt ontstond daarna. Vanuit het Midden-Oosten verspreiden het naar Azië, Europa en Noord-Europa.
 • 7000 BCE

  Vlas

  Vlas
  Rond 7000 v.C. verbouwde ze voor het eerst vlas. Dat is de grondstof voor linnen waarvan mensen kleren, lakens en touwen maakte.
 • 6000 BCE

  Nederland na de ijstijd

  Nederland na de ijstijd
  Rond 6000 v.C waren het zuiden en oosten van Nederland begroeid met bossen. Doordat landijs was gesmolten, was de Noordzee weer gevuld. In het lagere gelegen westen en Noorden van het land waren moerassen en gebieden die tijdens vloed overstroomden ontstaan
 • 5500 BCE

  De Nijl

  De Nijl
  De Nijl was vroeger een geschenk van de goden, tenminste dat dachten ze. De rivier overstroomde heel vaak waardoor het vruchtbare grond overbleef, rond 5500 v.C. plantten de mensen daar zaadjes en al snel ontstond er de landbouwsamenleving. Die overstromingen kwamen door de heftige regenbuien in Ethiopië.Door de rivier de Nijl veranderde de landbouwsamenleving en werd het de staatkundige samenleving. Daardoor groeide de welvaart en de bevolking.
 • 5000 BCE

  Eerste boeren in Nederland

  Eerste boeren in Nederland
  Ze stichten hun eerste dorpen op vruchtbare grond in Zuid-Limburg. Na 2000 jaar was Nederland vol Landbouwers, deze dorpen lieten sporen achter. De boeren van Noord-Nederland bijvoorbeeld, bedachten hunebedden om hun doden in te begraven
 • 4300 BCE

  Nederlandse prehistorie

  Nederlandse prehistorie
  In 1978 vonden Archeologen bij bergschenhoek resten van een kamp van de jagers-verzamelaars. Ze vonden een kano, werktuigen, visfuiken en resten van vissen en vogels die rond 4300 v.C. waren achtergelaten. Daardoor weten wij nu meer over de Nederlandse prehistorie.
 • 4000 BCE

  Gewassen in 4000 v.C.

  Gewassen in 4000 v.C.
  verbouwden ze de gewassen, olijf en de drijf, waarvan bijvoorbeeld olie en wijn weden gemaakt. later gingen ze fruitbomen telen, zoals appel- en de perenboom. Uit onkruid kweekten ze rogge, radijs, prei en sla.
 • 3600 BCE

  Pottenbakker en andere ambacht

  Pottenbakker en andere ambacht
  In 1978 werd in Egypte een huisje opgegraven met een kleine werkplaats erin. In het huisje had rond 3600 v.C. een pottenbakker gewoond, die potten maakte hij voor klanten in het dorpje en daarom weten we nu dat mensen zich gingen specialiseren in een ambacht om handel te drijven.
 • 3500 BCE

  Einde prehistorie

  Einde prehistorie
  Vanaf dit moment gebruiken mensen schrift om geschiedenis en andere dagelijkse dingen (handel, familie registers) te beschrijven. Eerst op steen en daarna gebruikte ze papyrus of huiden om dingen op te schrijven. Het werd ook gebruikt om belangrijke gebeurtenissen op te schrijven, zoals overwinningen.
 • 3400 BCE

  Hunebedden

  Hunebedden
  In het Noorden van Nederland bedachten ze de hunebedden om hun doden in te begraven. Oorspronkelijk leken het op grote langwerpige heuvels. In het midden vaan de lange kant was een ingang naar de familiegraf.
 • 3000 BCE

  Welvaart

  Welvaart
  Door de welvaart groeiden de dorpen rond 3000 v.C. en de bevolking nam snel toe, de dorpen werden steden en ze gingen hun ambachten gebruiken voor meerdere dingen.
 • 3000 BCE

  Verovering van Egypte

  Verovering van Egypte
  Omstreeks 3000 v.C. veroverde koning Narmer de heerser van Boven-Egypte en Beneden-Egypte. Daardoor werd dat de eerste grote staat in heel de wereld met een centraal bestuur.
 • 3000 BCE

  Hiërogliefenschrift

  Hiërogliefenschrift
  Rond 3000 v.C. werd er in Egypte het hiërogliefenschrift uitgevonden. Hiërogliefen is afgeleid van het Griekse woord voor: ‘heilige inkervingen’, omdat tekens in het begin in steen werden uitgesneden. De hiërogliefen waren een soort kleine tekeningetjes met een bepaalde betekenis. Je kon deze hiërogliefen vooral zien in grafen en in tempels.
 • 2650 BCE

  Eerste piramide

  Eerste piramide
  In 2650 v.C. Gaf farao Djoser de opdracht om de aller eerste piramide te maken in Sakkara. Maar het is niet de oudste piramide. De piramide is in de vorm van een super grote trap.
 • 2545 BCE

  Cheops

  Cheops
  In 2545 v.C. begonnen ze met het bouwen van de piramide van Cheops. Op de vlakte van Gizeh staan nog twee piramides. Die staan voor de zoon en de kleinzoon van Cheops.
 • 1500 BCE

  Toetmozes 1

  Toetmozes 1
  Rond 1500 v.C. kwam farao Toetmozes 1 aan de macht. Hij begon met expansieren van Egypte. Hij veroverde samen met een sterk leger delen van Syrië en versloeg de Nubiërs, die ten zuiden van Egypte woonden. Hij kwam trots terug met een dood lijk van de Nubische koning aan de boeg van zijn schip.
 • 1400 BCE

  Toetanchamon

  Toetanchamon
  Toetanchamon was in de 14e eeuw v.C. een farao en hij was jong gestorven. Zijn graf was helemaal vol met kostbare schatten, er waren nog nooit zoveel kostbaarheden bij een graf gevonden als bij die van Toetanchamon.