55e4301c cce7 4e8a 9153 7073c3abae5c

tijdlijn oude Egypte en jagers en boeren

 • Period: 100,000 BCE to 3000 BCE

  Jagers en boeren.

  Jagers waren vaak tussen de 10 en 20 waarmee ze rondtrokken om op dieren te jagen voor voedsel. Ze werden ook wel nomaden genoemt. Als er niet meer genoeg eten was gingen ze weer naar een andere plek om daar eten te vinden. Bij de boeren was dat heel anders zij leefden in veel grotere groepen in bleven constant op een plek wonen, omdat ze altijd genoeg te hadden door de landbouw. Ze konden dan ook veel meer uitbreiden tot dorp of stad.
 • Period: 11,500 BCE to 11,500 BCE

  Einde laatste ijstijd.

  aan het einde van de ijstijd steeg de temperatuur en dat had tot gevolg dat de planten- en dierenwereld veranderde. Het begon met mos, gras en lage struiken, waarop rendierkuddes rondtrokken. De temperatuur bleef stijgen en op sommige plekken kwamen er al dichte bossen doordat veel landijs was gesmolten, was de Noordzee weer gevuld. Op sommige gebieden waar het soms nog is overstroomden onstonden moerassen.
 • Period: 10,000 BCE to 10,000 BCE

  Ontstaan van landbouw in midden oosten.

  landbouw begon in het midden-oosten. Eerst verzamelden jager-verzamelaars daar graankorrels in het wild.10.000 V.C begon de akkerbouw doordat ze op een bepaalt moment erachter kwamen dat je graan zelf kon laten groeien door graankorrels in de grond te doen. De veeteelt ontstond daarna toen mensen begonnen met het vasthouden, tam maken en fokken van geiten, schapen en varkens.
 • Period: 5500 BCE to 5500 BCE

  Landbouwsamenleving ontstaan in Egypte.

  In 5500 V.C is in Egypte een landbouwsamenleving ontstaan.Dat hadden ze allemaal te danken aan de Nijl. Doordat de Nijl elk jaar in de zomer overstroomde bleef in de herfst ( als het water weer ging dalen) het slip uit de Nijl bleef liggen. Dat was vruchtbare grond en daar konden ze groente en fruit planten.
 • Period: 5000 BCE to 5000 BCE

  Eerste boeren in Nederland.

  In 5000 V.C. stichten de eerste boeren in Nederland hun dorpen op de vruchtbare grond van Zuid-Limburg. Pas 2000 jaar later had de landbouwsamenleving zich helemaal verspreid over Nederland.
 • Period: 4100 BCE to 4100 BCE

  Het ontstaan van verschillen tussen aanzien en macht.

  Bij de jagers-verzamelaars was er weinig verschil in aanzien, dat is bijv te zien aan de spullen die ze mee kregen in het graf. Bij het dorp Swiftebant in Flevoland zijn sporen gevonden van mensen uit 4100 v.c. 1 van de begraven mannen had sieraden gekregen en vijf barnstenen. Het was waarschijnlijk een hoofdman. verder was er weinig verschil in aanzien tussen de andere burgers. ook zijn de verschillen in macht klein, de groepsleden nemen samen een besluit dus ze namen met zijn alle een besluit
 • Period: 3400 BCE to 3400 BCE

  Hunebed bouwers.

  Hunnebedden werden in 3400 V.C. gemaakt door boeren die we hunebedbouwers noemen. De hunebedden waren grafkamers. Eigenlijk werd het hunebedbedekt met zand, waardoor het eruitzag als een langwerpige heuvel. Nu ziet het eruit als kale, op elkaar gestapelde stenen. In het midden zat een ingang om in de kamers te komen zodat ze daar de doden konden leggen of potten met eten, drinken, sieraden en werktuigen voor het hiernamaals konden achterlaten.
 • Period: 3000 BCE to 3000 BCE

  Egypte word een eenheid en het ontstaan van steden en hiërogliefenschrift

  In 3000 V.C. onstonden er farao’s. Die farao’s moesten de goden tevreden houden. Als die farao’s de macht in handen hield bleef Egypte een politieke eenheid. In deze tijd werd ook het hiërogliefenschrift uitgevonden. De tekeningen (teksten) die hier in stonden werden vooral in graven of muren van tempels gekerfd (geschreven). Hiernaast was er nog een eenvoudiger boek dat werd gebruikt voor de administratie van dingen zoals tempels, paleizen of brieven.
 • Period: 3000 BCE to 3000 BCE

  Er ontstonden landbouwstedelijke samenlevingen in Egypte.

  Het ontstaan van de landbouwstedelijke samenleving begon met de leider van het volk. Deze leider zorgde dat hij zelf het meeste profiteerde van de landbouwoverschot. Hij verdeelde ook de taken in het volk en vertelde wat de boeren moesten doen. Hierdoor konden ze ambtenaren, priesters en soldaten betalen, die hun hielpen bij het organiseren van de landbouw en het overheersen van de bevolking. Hierdoor onstonden er steden of koninkrijken door dat ze steeds meer delen van het land overnamen.
 • Period: 3000 BCE to 3000 BCE

  Koning Narmer veroverd beneden Egypte.

  Koning Narmer was de heerser van boven Egypte maar hij wilde meer dus besloot hij om beneden Egypte te gaan veroveren. Hierdoor werd Egypte 1 land onder leiding van 1 koning. Het was daardoor de eerste grote staat in de wereld. Koning Narmer liet op de grens van Boven en Beneden Egypte een nieuwe hoofdstad bouwen: Memphis (vlak bij Cairo) later werd Thebe de hoofdstad die nu Luxor heet.
 • Period: 3000 BCE to 3000 BCE

  Egypte werd 1 staat onder leiding van 1 koning

  Omstreeks 3000 V.C. veroverde koning Narmer, de heerser van Boven-Egypte, Beneden-Egypte. Egypte werd hierdoor één land onder één koning. Het was daarmee de eerste grote staat in de wereld met een centraal bestuur.
 • Period: 2650 BCE to 2650 BCE

  Faraos lieten piramides bouwen om in begraven te worden.

  Voor de farao’s werden de grootste grafmonumentengebouwd. zodra een farao aan de macht kwam, begon het werk aan zijn graf en doden tempel. In 2650 V.C. lieten farao’s piramides bouwen om in begraven te worden.
 • Period: 2545 BCE to 2545 BCE

  Piramide van Cheops.

  De piramide van Cheops lag op de vlakte van Gizeh, vlak bij Cairo. Hij is 230 m breed, 146,5 m hoog en bevat 2,3 miljoen blokken kalksteeen.1 zo'n steen weegt gemiddeld 2500 kilo. De piramide van Cheops stond in een lijst van zeven wereld wonderen, deze lijst is in de oudheid gemaakt en ging over de mooiste, grootste, hoogste of meest technische bouwwerken. De piramide van Cheops is het enige nog bestaande wereld wonderen uit de oudheid.
 • Period: 2300 BCE to 2300 BCE

  Nomaden uit de woestijn plunderen de voorraat schuren van Egypte.

  Omstreeks 2300 V.C. plunderden nomaden uit de woestijn de Egyptische vooraadschuren. De farao Pepi 1 bouwden een leger op van zo’n 10.000 mensen uit heel Egypte. Het leger verwoesten het land van de zandbewoners, plunderden hun forten en stak al hun woningen in brand.
 • Period: 2000 BCE to 2000 BCE

  Thebe werd de hoofdstad van Egypte.

  Koning Narmer liet op de grens van Boven- en Beneden-Egypte een nieuwe hoofdstad bouwen: Memphis (vlak bij Cairo). Later werd het zuidelijker gelegen Thebe de hoofdstad. Die stad heet nu Lucor.
 • Period: 1500 BCE to 1500 BCE

  Grot schilderingen van Lascaux.

  In het landgoed van lascaux in de Frans plaats montignac was een heuvel met een gat er in dat leidde naar een grote grot. Deze grot was in totaal 170 meter. In deze grot werden wel 2500 geschilderden en ingekrasten afbeeldingen van wel 1700 jaar oud gevonden.
 • Period: 1500 BCE to 1500 BCE

  Toetmozes veroverd Syrië.

  Rond 1500 V.C. kwam farao Toetmozes 1 aan de macht. Hij begon aan de expansie (uitbreiden) van Egypte. Hij veroverde met een goed uitgerust beroeps leger delen van Syrië. De veroverringen leverde Egypte grote rijkdom op. Over wonnen volken moesten jaarlijks goederen aan de farao’s geven. Goud, koper, ivoor, ebbenhout, wierook, dierenhuiden en krijgsgevangenen werden in grote groepen naar Egypte gebracht.
 • Period: 1500 BCE to 1500 BCE

  Toetmozes werd farao van Egypte.

  In 1500 V.C. Kwam farao Toetmozes 1 aan de macht. Toetmozes veroverden veel landen zoals Syrië of volken zoals de Nubiërs. Na Toetmozes heersten de farao’s vier eeuwen over een rijk dat zich uitstrekten van de Eufraat in het Midden-Oosten tot Soedan in het zuiden
 • Period: 960 BCE to 960 BCE

  Tempel van Salomon in Jeruzalem.

  Na de uittocht uit Egypte gingen joden weer in Kanaän wonen. Daar ontstond rond 1020 V.C. het koninkrijk Israël met Saul als koning. Na hem regeerden eerst David en toen Salomo. Salomo liet rond 960 V.C. een tempel bouwen in de hoofdstad Jeruzalem. Na zijn regering viel het koninkrijk uiteen in meerdere koninkrijken. Die in 586 V.C. werd veroverd en verwoest door de Babyloniërs. Ze namen de joden als slaven mee naar Babylon (Irak).
 • Period: 539 BCE to 539 BCE

  Perzen veroveren Babylon.

  In 539 V.C. veroverden de Perzen Babylon en zij lieten de joden die de Babyloniërs als slaven meenamen van de verovering in Jeruzalem weer terugkeren naar Kanaän. In Jeruzalem bouwden de joden weer een nieuwe tempel.
 • Period: 525 BCE to 525 BCE

  Perzen veroveren Egypte.

  In 525 v.c veroverde de Perzische koning Cambyses II Egypte. Daardoor werd Egypte onderdeel van een groot rijk. Koning Darius I, opvolger van Cambyses, renoveerde Necho II’s kanaal, wat een belangrijk kanaal was voor de schakel in de handelsverbindingen binnen het rijk. Ook bouwde Darius een paar tempels in Egypte,zoals de tempel van Hibis in de Kharga-oase.