A49d4b32eebfda55d3d60c7e4b118107

Muzikale Stijlgeschiedenis

 • Period: 590 to 604

  Paus Gregorius

  bijeenbrengen christelijk kerkrepertoire
  Gregoriaans
 • 600

  Gregoriaans

  3000 melodieën - functioneel gebruik - vroomheid - toonomvang octaaf - zonder dynamische contrasten - Latijns - syllabisch, melismatisch, neumatisch - monofoon - mannen - vrije ritmiek - golvende beweging - dominant/repercussa - grondtoon/finalis - 4 authentieke en 4 plagale modi - direct, responsoriaal, of antifonaal -
 • Period: 600 to 1400

  De Middeleeuwen

  christendom - feodalisme standenmaatschappij - de kerk, centrum voor kunsten instrumenten: harp, vedel, luit, zink, trombone, schalmei/pommer, blokfluit, dwarsfluit, portatieforgeltje, draailier, doedelzak, trommels, bekkens, tamboerijn
 • Period: 600 to 1150

  Vroege Middeleeuwen

  kenmerken uit:
  oosters-hellinisme
  Joodse synagogie - psalmodie, responsoriaal
  Griekse muziektheorie
  volksmuziek
  diversiteit kerkmuziek groot door verschillende liturgieën en orale traditie
 • 650

  mis en officie

  Ite missa est
  Ordinarium, standaardonderdelen: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei
  Proprium, kalender: Introïtus, Graduale, Alleluia, Tractus, Sequentia, Offertorium, Communio
  muziekboek mis: Graduale
  officie: acht gebedsuren, 150 psalmen
  muziekboek officie: Antifonale
 • 800

  tropen en sequentiae

  tropen: worden toegevoegd aan gregoriaanse zang, enkel woord tot gedicht
  sequentie: specifieke trope bij slot gezang, vaak Alleluia (melismatisch) - later ook eigen compositievorm
 • 850

  parallel en aangepast organum

  parallel: toevoeging tweede stem (vox organalis) kwart beneden of kwint boven de orginele stem (vox principalis) aangepast: tegenbewegingen of beginnen vanaf zelfde punt en dan afscheiden vox principales gaat tenor heten: vasthouden (tenere) van een melismatische toon oven de vox principalis
 • Period: 900 to 1200

  wereldlijke muziek

  monfoon - instrument - lyrisch - expressie - dynamiek - ruim toonomvang - syllabisch - volkstaal - refrein - balladen jongleurs: allround entertainers - chanson de geste (heldenlied) liefdeslied - korte melodieën steeds herhalen met enige variatie studenten en vaganten (lage geestelijken): Latijn - satirische liederen troubadours: Zuid-Frankrijk, canso (hoofse liefde)
  trouvéres: Noord-Frankrijk, chanson (divers)
  Minnesänger: Duitsland
  hogere milieus, adel
 • Period: 1098 to 1179

  Hildegard von Bingen

  vergelijken met vroeg gregoriaans:
  voornamelijk majeur- en mineurtoonladders - ruimere toonomvang - grotere intervallen - expressief - blijmoedige melismen - beweeglijke melodieën - motievenvariatie - rijmloze teksten -
 • Period: 1125 to 1190

  Bernart de Ventadorn

  troubadour
  45 teksten, 20 met muziek
  hoofse liefde, fin'amor Can Vei La Lauzeta Mover (canso):
  hoofse liefde
  terugkerend rijmschema ababcdcd, zelfde rijmklanken
  doorgecomponeerd
  muziek aangepast aan tekst
  geen ritme-aanduidingen
  populair, tientallen handschriften gevonden
 • 1150

  vrij organum

  vrij ritme en sterk melismatisch
  tenor gregoriaanse melodie in lange tonen terwijl de bovenstem versierd voortgaat
  stemkruisting
  soms instrumentale tenor door lang aanhouden
 • 1150

  ritmische modi

  eenduidigheid duur tonen - ritmische patronen in driedelig metrum - iedere stem herhaalt een bepaalde modus
  trochee, jambe, dactylus, anapest, spondaeus, tribrachus
 • Period: 1150 to 1300

  Ars antiqua

  meerstemmigheid - Notre Dame-school - opkomst bronnen wereldlijk repertoire
 • Period: 1159 to 1220

  Notre Dame-school: Leoninus & Perotinus

  Leoninus maakt verzamelingMagnus liber organi - organa voor mis en officie Perotinus:
  herziet Magnux liber organi, gaf de vox organalis (duplum) regelmatige metrische voortgang en voegt derde stem (triplum) en soms vierde stem (quadruplum) toe
  veel stemkruising
 • 1198

  Viderunt Omnes - Perotinus

  past bij gothiek Notre Dame - kerstviering - vierstemmig - parallelle kwarten - orgel lange tonen - bovenstem korte tonen - melismen
 • Period: 1237 to 1288

  Adam de la Halle

  trouvere Le Jeu de Robin et Marion
 • 1250

  motet en conductus

  motet: door de loop van geschiedenis meermalen verandert
  13e eeuw: wereldlijk genre - vanuit duplum (motetus) nieuwe Franse tekst - wel gregoriaanse melodie vox principalis - polytekstualiteit - wereldlijke en geestelijke teksten conductus: nieuw gecomponeerde tenor (geen gregoriaans) - geestelijke, niet-liturgische tekst in Latijnse verzen - contrapunt - duplum en triplum zelfde tekst en ritme - begeleidingszang bij liturigsche handeling
 • Period: 1265 to 1321

  Dante

 • Period: 1291 to 1361

  Philippe de Vitry

  verhandeling Ars Nova (1322) reikt de naam voor muziek 14e eeuw aan
 • Period: 1300 to 1400

  Ars nova

  algemeen: secularisatie - feodaliteit aangetast - menselijke rede - Dante - Petrarca muzikaal: eenheid in compositie - imitatietechniek - kleinere notenwaarden - isoritmiek (terugkeren ritmische patronen in alle stemmen) - nieuwe genres - toenemend gebruik instrumenten - tweedelige maatsoort - tertsen en sexten - individueel componeren - eigen stempel - veel wereldlijke muziek: ballade, rondeau, virelai, lais, madrigaal, caccia, ballata
 • Period: 1300 to 1377

  Guillaume de Machaut

  isoritmiek in hele ordinarium mis
 • Period: 1325 to 1397

  Francesco Landini

 • 1350

  madrigaal

  volkstaal - twee stemmen: versierde bovenstem, grote notenwaarde lage stem - 2 tot 4 strofen van 3 verzen, afsluitend ritornello van twee verzen -
 • 1350

  ballata

  13e eeuw: Italië danslie - strofen door solist, refrein meerstemmig 14e eeuw: 1 zangstem, 1 of 2 instrumenten - lyrisch en gestileerd - lijkt op Franse virelai - aantal strofen niet vastgelegd
 • 1350

  Engelse muziek

  vergeleken met continent:
  minder modaal, meer majeur - volle, homofone textuur - tertsen en sexten - Dunstable
 • 1350

  caccia

  meervoud: cacce
  'jacht'compositie - drie stemmen - tekst in landstaal - laagste stem: langzaam, vaak instrument - twee bovenstemmen: canon (achtervolging) - niet per se jacht, maar levendige actie - toonschildering - Italië en Frankrijk (chace)
 • Period: 1358 to 1453

  John Dunstable

  Engelsman die lang in Frankrijk verblijft - motetten, misdelen en chansons maken veel indruk op continentale componisten - Quam Pulchra es
 • 1363

  Messe de Nostre Dame - Guillaume de Machaut

  vierstemmig - hechte eenheid - toch polyfoon
 • Period: 1380 to 1400

  Ars subtilior

  ritmische raffinement leidt tot zeer complexe structuren
 • 1400

  Bourgondisch hof

  noordoosten van Frankrijk, Dijon hoofdstad, Filips de Goede, Karel de Stoute
  veel Vlaamse musici - vergoedingen en omstandigheden zeer gunstig - Gilles de Binchois - Dufay stijl: tertsen en sexten - drieklanken - driestemmig polyfoon - bovenstem belangrijkste - driedelige maatsoort dominant, maar ook tweedelig - fauxbourdon (drieklanken in omkering) - 7-6-1 cadens (qua melodie, uitstel van de leidtoon) - niet polytekstueel - tekst en muziek hechter - dissonanten beperkt
 • Period: 1400 to

  Renaissance

  ALG: wedergeboorte - oude Grieken en Romeinen summum cultuur - tegenstand kerk - humanisme MUZ: vocaal geestelijk grootst -vierstemmig - stijl belangrijker dan functie - wereldlijk populairder en diverser - instrumentaal zowel begeleidend als zelfstandig - overgang eerst in Engeland en hof van Bourgondië genres: chanson (polyfoon wereldlijke Franse gedichten, drie stemmig - cantus firmus-mis (zelfde melodie in alle onderdelen ordinarium), onder tenor baslijn - imitatietechniek
 • Period: 1400 to 1474

  Guillaume Dufay

  Bourgondische stijl - Pauselijke kapellen in Rome en Florence
 • Period: to

  Adolf Bernard Max

  belangrijkste theoreticus 19e eeuw - Über Malerei in der Tonkunst
 • Period: to

  Hector Berlioz

  romantisering van de orkestmuziek - per symfonie andere aanpak:
  - Symphonie Fantastique: herkenbaar
  - Lelio ou le retour a la vie: monoloog met muzikale nummers
  - Harold en Italie; prominent altviool
  - Romeo et Juliette: menging oratorium, symfonie en opera
  Programmateksten ter oriëntatie. 'Betekenis onstaat pas als muziek wordt gehoord in samenspraak met de verbeelding'.
  Muziek vanuit autobiografische ervaringen.
 • Period: to

  Felix Mendelssohn

  concertouvertures: Midsommernatstraum, Meerestille und glückliche Fahrt, Die Hebriden
  ook een beeldkunstenaar, leidt tot combinatie klankkleuren -
 • Period: to

  Robert Schumann

  Probeert zich uit het keurslijf van de grote symfonie te bevrijden door te oriënteren op orkestsuite en sinfonietta. Thema's vanuit contrapunt.
 • Symphonie Fantastique - Hector Berlioz

 • Grande messe des morts - Hector Berlioz

 • Midzomernachtsdroom - Felix Mendelssohn

 • Period: to

  Tweede Vaticaanse Concilie

  gregoriaanse teksten mogen vertaald worden