Qfojyx8zmn8 wayne ooone wang

Het verloop van het Tibet-China conflict.

By CdeBoer
 • Zelfstandigeheid voor Tibet

  Tibet roept zelfstandigheid uit na jaren van Britse onderdrukking.
 • Een nieuwe Dalai Lama

  Een nieuwe Dalai Lama
  Een tweejarige jongen wordt uitgeroepen tot de reïncarnatie van de 12e Dalai Lama. Een nieuwe Dalai Lama wordt gekozen door het doen van een test. Als het kind de test haalt heeft hij bewezen een reïncarnatie te zijn van de vorige Dalai Lama.
 • China wordt communistisch

  China wordt communistisch
  China wordt communistisch en wordt uitgeroepen tot 'The people's republic of China'. De Chinese regering laat weten van plan te zijn om Tibet te 'bevrijden'.
 • China bezet Tibet

  China bezet Tibet
  China heeft besloten om haar 'belofte' om Tibet te bevrijden in te lossen.
 • De Dalai Lama wordt staatshoofd van Tibet

  Onder de Chinese bezetting wordt de Dalai Lama uitgeroepen tot staatshoofd van Tibet.
 • Het 17 punten verdrag wordt ondertekend door de Tibetaanse regering.

  Het 17 punten verdrag wordt ondertekend door de Tibetaanse regering.
  Het 17 punten verdrag wordt ondertekend door de Tibetaanse regering onder dwang van China. in het 17 punten verdrag staat dat Tibet een autonome regio wordt binnen het Chinese rijk. Tibet zou nog wel zelf beslissingen mogen maken over de meeste bestuurlijke kwesties. Ook waarborgt het verdrag respect voor de Tibetaanse cultuur en het Tibetaanse boeddhisme.
 • Er breken opstanden en protesten uit in Tibet

  Er breken opstanden en protesten in Tibet tegen de Chinese overheersing. Er wordt geschat dat duizenden mensen zijn overleden tijdens deze protesten. De Dalai Lama vlucht naar het noorden van India, rond de 80000 Tibetanen volgen hem.
 • Buitenlanders mogen Tibet niet meer in

  De Chinese overheersers besluiten de Tibetaanse grenzen te sluiten voor buitenlanders.
 • China benoemt Tibet tot speciale autonome regio (SAR)

  China benoemt Tibet tot speciale autonome regio (SAR)
  China benoemt Tibet tot speciale autonome regio (SAR). Dit betekend dat Tibet wel een regio in China blijft, maar ze krijgen wel meer autonomie waardoor ze meer voor zichzelf mogen beslissen. De Chinese regering heeft dit gedaan in de hoop de Tibetaanse bevolking tevreden te stellen en de onrust te verminderen.
 • Buitenlanders mogen Tibet weer in

  Buitenlanders mogen Tibet weer in
  Buitenlanders mogen Tibet weer in
 • Onrust in Tibet neemt toe

  Onrust in Tibet tegen de Chinese overheersing neemt toe.
 • Dalai Lama roept op tot vrede

  Dalai Lama roept op tot vrede en roept Tibet uit als vreedzame, geweldvrije zone. In de tussentijd gaan China en de Dalai Lama door met vredesbesprekingen.
 • China stelt krijgswet in in Tibet

  China stelt krijgswet in in Tibet. Dit houd in dat de hoogste militaire leider ALLE beslissingen mag nemen in Tibet.
 • De Dalai Lama krijgt de Nobelprijs

  De Dalai Lama krijgt de Nobelprijs
  De Dalai Lama krijgt de Nobelprijs voor de vrede vanwege zijn inspanningen om Tibet te bevrijden en de vrede te bewaren.
 • Vredesoverleg tussen Dalai Lama en China stoppen

  Vredesoverleg tussen Dalai Lama en China stoppen
  Vredesoverleg tussen Dalai Lama en China stoppen
 • De Dalai Lama benoemt een nieuwe Panchen Lama

  De Dalai Lama benoemt een nieuwe Panchen Lama. De Panchen Lama is de op één na belangrijkste persoon in het Boedistme, na de Dalai Lama zelf. De Chinese regering ontvoeren de Panchen Lama en stellen zelf een nieuwe in. Deze wordt door het grootste gedeelte van de Tibetanen niet erkent.
 • Vredesbesprekingen tussen Dalai Lama en China beginnen weer

  Vredesbesprekingen tussen Dalai Lama en China beginnen weer
 • 50-jarig jubileum van protesten

  Dit jaar is het het 50-jarig jubileum van de grootste protesten tegen de Chinese overheersing die er zijn geweest. De Chinese regering neemt maatregelen om mogelijke protesten tegen te gaan. Er worden 81 mensen opgesloten en er worden meer dan 6000 mensen ondervraagd.
 • Een nieuwe spoorlijn wordt geopend

  Een nieuwe spoorlijn wordt geopend
  Een nieuwe spoorlijn wordt geopend die Tibet met de rest van China verbind. Deze spoorlijn is meer dan 2000km lang en is bedoeld om grondstoffen en mensen van China neer Tibet te brengen, en andersom.
 • Protesten tegen de Chinese overheersing

  Aan de vooravond van de Olympische spelen in China breken er protesten uit in Tibet tegen de Chinese overheersing. Ook vanuit de internationale gemeenschap is er een toegenomen interesse in de status van Tibet maar er wordt nog weinig aan gedaan.
 • China executeert 2 Tibetanen

  China executeert 2 Tibetanen
  China executeert 2 Tibetanen vanwege hun betrokkenheid bij anti-China protesten.
 • 12 zelfverbrandingen

  12 zelfverbrandingen
  12 Tibetaanse boeddhistische nonnen en monniken verbranden zichzelf om te protesteren tegen de Chinese overheersing in Tibet. Op deze foto is de 29 jarige Tsewang Norbu te zien.
 • De Dalai Lama doet afstand van zijn politieke verplichtingen

  De Dalai Lama doet afstand van zijn politieke verplichtingen
 • Meer zelfverbrandingen

  Meer dan 100 mensen zetten zichzelf in brand om te protesteren tegen de Chinese overheersing in Tibet. Dit wordt gezien als meest extreme vorm van geweldloos protesteren.