Tijdbalk

Tijdlijn geschiedenis.

 • 15,000 BCE

  Grotschildering van Lascaux.

  Grotschildering van Lascaux.
  Rond deze tijd werden er in de grot van Lascaux tekeningen gemaakt op de muur . Op 8 september 1940 werd dit ontdekt door een wandelaar bij de Franse plaats Montignac. Op de tekeningen staan kleine dieren en hele groten dieren. Met deze vondst weten de archeologen ongeveer hoe de mensen vroeger dachten. De mensen die deze tekeningen hebben gemaakt noemen we cro-magnonmensen genoemd.
 • 11,500 BCE

  Jager verzamelaars.

  Jager verzamelaars.
  De mensen leefden als jager verzamelaars . Ze vonden hun voedsel in de natuur en leefden van jagen, vissen, en voedsel verzamelen. Deze mensen worden nomaden genoemd.
 • 11,500 BCE

  Na de laatste ijstijd.

  Na de laatste ijstijd.
  De laatste ijstijd was rond 11500v.C. De oorzaak was een verandering in het klimaat, waarbij de temperatuur op aarde steeg. De stijging van de temperatuur had als gevolg dat de planten- en dierenwereld veranderde. Rond 6000v.C. was de temperatuur ongeveer net zoals nu. Na de laatste ijstijd konden er weer mensen in Nederland wonen. Dit waren de jager-verzamelaars/ nomaden.
 • 11,000 BCE

  Domesticeren

  Domesticeren
  Vanaf 6000 v.C. werd in het midden oosten het rund gedomesticeerd. Later werd dat met de ezel in Egypte, het paard in Oekraïne, waterbuffel in Zuidoost-Azië en de dromedaris en de kameel in het Midden-Oosten. Het oudste dier is de hond/ wolf, die werd al vóór 11000v.C. getemd in Amerika en Azië. Dit werd gedaan omdat de hond goed bruikbaar was bij de jacht.
 • 10,000 BCE

  het ontsstaan van de landbouw.

  het ontsstaan van de landbouw.
  Vanaf 10.000 v.C. vonden mensen in het Midden-Oosten de akkerbouw en de veeteelt uit. De landbouw werd verspreid over Azië, Europa en Afrika. De landbouw werd ontdekt in het Midden-Oosten omdat daar de vruchtbare halvemaan licht. Door de landbouwrevolutie ontstond de landbouwsamenleving, waarin mensen hun eigen voedsel producerenen op een vaste plaats in dorpen leven.
 • 8000 BCE

  Landbouw elders.

  Landbouw elders.
  Ook op andere plaatsen in de wereld begonnen mensen met het domesticeren van gewassen en ontstond akkerbouw.
  8000v.C. China: rijst en gierst.
  3000v.C. China: sojabonen.
  5000v.C. Peru: Aardappels en pinda's.
  2500v.C. Mexico: mais, bonen, pompoen en zonnebloemen.
 • 5500 BCE

  Nijlvallei.

  Nijlvallei.
  Rond 5500v.C. ontstond er in de Nijlvallei een landbouwsamenleving. Dit is gekomen door de vruchtbaarheid van de Nijl. Door de jaarlijks overstroming van de nijl werd de grond heel vruchtbaar, met als gevolg dat er een landbouwsamenleving ontstond.
 • 5000 BCE

  Boeren in Nederland.

  Boeren in Nederland.
  Ongeveer rond 5000 v.C. stichtten de eersten boeren in Nederland hun dorpen op de vruchtbare grond in Zuid-Limburg. De landbouw verspreidde zich daarna heel langzaam. Pas 2000 jaar later was in heel Nederland een landbouwsamenleving ontstaan.
 • 3600 BCE

  Ambachten.

  Ambachten.
  In 1978 werd in Egypte een huis opgegraven met een werkplaats. In het huis had rond 3600v.C. een pottenbakker gewoond, dei kookpotten maakte voor klanten uit de buurt. Dit betekende dus dat mensen ook iets anders deden dan landbouw, ambacht heet dit. Door het landbouwoverschot hoefden niet iedereen meer op het land te werken. Mensen verkochten hun spullen aan mensen uit de buurt of op markten.
 • 3400 BCE

  Hunnebedden.

  Hunnebedden.
  Ongeveer rond 3400 v.C. bouwden boeren ( hunebedbouwers )
  hunebedden als grafkamers. Als iemand was overleden werd die hier in begraven en kreeg hij of zij een pot met eten, drinken en sieraden mee.
 • 3000 BCE

  Wonen en werken in de steden.

  Wonen en werken in de steden.
  Egypte had een bloeiende economie waarin steeds meer mensen leefden van ambacht en handel. Door de welvaart nam de bevolking toe en groeiden sommige dorpen rond 3000v.C. uit tot steden. Er ontstond een landbouw stedelijke samenleving. De meeste mensen woonden nog op het platteland en leefden van de landbouw. Maar een deel van de bevolking woonde in steden, waar handel en ambachten waren.
 • 3000 BCE

  Egypte een staat.

  Egypte een staat.
  Omstreeks 3000v.C. veroverde koning Narmer, de heerser van boven-Egypte, Beneden-Egypte. Egypte werd hierdoor één land onder één koning. Het was daarmee de eerste grote staat in de wereld met een centraal bestuur. Egyptenaren noemde hun koning farao.
 • 3000 BCE

  Schrift.

  Schrift.
  Rond 3000v.C werd in Egypte het hiërogliefenschrift uit gevonden. Hiërogliefen is afgeleid van het Griekse woord 'heilige inkervingen'. Het schrift bestaat uit honderden kleine tekeningen met een bepaalde betekenis. Er waren maar weinig mensen die dit konden lezen, daarom werd er een eenvoudiger schrift uitgevonden, het hiëratische schrift.
 • 3000 BCE

  Tijd van jagers en boeren. (tot 3000v.C.)

  Tijd van jagers en boeren. (tot 3000v.C.)
  Hoofdstuk 1 gaat over het eerste tijdvak, de tijd van jagers en boeren. Dit tijdvak duurde heel lang, van het begin van de geschiedenis tot 3000v.C. Het is genoemd naar de twee manieren van leven in deze tijd, eerst als jagers en daarna als boeren. Een andere naam voor deze tijd is de prehistorie, de eerste periode in de indeling van vijf periodes. Het is de tijd waaruit we geen geschreven bronnen hebben.
 • 3000 BCE

  De tijd van Grieken en Romeinen ( van 3000v.C tot 5000n.C.)

  De tijd van Grieken en Romeinen ( van 3000v.C tot 5000n.C.)
  Hoofdstuk 2 gaat over Egypte in het tweede tijdvak, de tijd van Grieken en Romeinen. Dit tijdvak duurde van 3000v.C. tot 5000n.C. Het is genoemd naar de Grieken en Romeinen, twee volkeren die erg belangrijk zijn geweest voor de Europese geschiedenis. In dit tijdvak hebben Egyptenaren, Grieken, en Romeinen veel tempels hebben gebouwd. Een andere naam voor dit tijdvak is oudheid.
 • 2650 BCE

  Grafmonumenten

  Grafmonumenten
  Voor de farao werden de grootste grafmonumenten gebouwd. Zodra een farao aan de macht kwam, begon het werk aan zijn graf en dodentempels. Vanaf 2650v.C. lieten de farao's piramides bouwen om in begraven te worden.
 • 2545 BCE

  Piramide van Cheops.

  Piramide van Cheops.
  Farao Cheops was een van de beroemdste farao van Egypte. Hij was zo beroemd omdat hij de piramide van Cheops heeft gebouwd. Farao Cheops heeft 24 jaar geregeerd en heeft gedurende 20 jaar van zijn regering de piramide laten bouwen.
  In de meeste graven van farao's werden kostbaarheden meegegeven voor de reis naar het dodenrijk. In de piramide van Cheops werden geen kostbaarheden gevonden. Waarschijnlijk is het graf van Cheops in de middeleeuwen leeggeroofd.
 • 2300 BCE

  Plundering en volk.

  Plundering en volk.
  Omstreeks 2300v.C. plunderden de nomaden uit de woestijn de Egyptische voorraadschuren. De faro stuurde een leger naar het Oosten van het land, daar woonden de zandbewoners (nomaden). Het leger verwoeste het land van de zandbewoners, plunderden hun forten en staken al hun woningen in brand Naast het tevreden houden van de goden had de farao tot taak beschermen van zijn volk en zijn land.
 • 1650 BCE

  Praktische wetenschap.

  Praktische wetenschap.
  Ook de wetenschap van de Egyptenaren werd steeds beter. De wetenschap van de Egyptenaren was vooral gebaseerd op het oplossen van problemen die in de praktijk voorkwamen. Meetkunde was ook belangrijk bij het bouwen van de piramides . Op een papyrusblad uit 1650v.C. staat een wiskundige berekening van het oppervlak en de hoeken van de piramide. Voor de bouwkunst vonden Egyptenaren hulpmiddelen zoals de tekendriehoek en de waterpas uit.
 • 1500 BCE

  Uitbreiding van het rijk.

  Uitbreiding van het rijk.
  Rond 1500v.C kwam farao Toetmozes I aan de macht. Hij begon aan de uitbreiding van Egypte. Met een goed uitgerust beroepsleger veroverde hij delen van Syrië, ten noordoosten van Egypte. Ook versloeg hij de Nubiërs, die ten zuiden van Egypte woonden. Door de verovering werd het Egyptische rijk groot en machtig.
 • 1350 BCE

  Toetanchamon.

  Toetanchamon.
  Toetanchamon werd in ca1350v.C. geboren in Thebe. Op 9 jarige leeftijd werd hij uitgeroepen als farao, hij volgde zijn waarschijnlijke vader Echnaton op. Op ca. 19 jarige leeftijd is hij vermoord door zijn opa Eje, die zelf farao wilde worden. In 1922 is zijn graftombe gevonden door 2 archeologen. Toetanchamon is zo beroemd geworden omdat zijn dodenmasker nog helemaal heel is gebleven