Plaatje

1

 • 30,000 BCE

  Jagers en verzamelaars

  Jagers en verzamelaars
  Jagers-verzamelaars leefden in groepen van 20 tot 30 personen. En vonden hun eten in de natuur. Ze hadden niet veel spullen en trokken over land wanneer het eten ergens op was of als de groep zich af spliste in twee nieuwe groepen.
 • 23,000 BCE

  Dame van Brassempouy

  Dame van Brassempouy
  Een beeldje van 3,65 cm van een van een gezicht. Het ongeveer 24.000 jaar oud. Het is gevonden in de Grotte du Pape, Brassempouy, Frankrijk vandaar de naam Dame van Brassempouy
 • 15,000 BCE

  Grotschildering van Lascaux

  Grotschildering van Lascaux
  Cro-magnonmensen lieten 17.000 jaar gelden hun sporen achter in de grot van Lascaux, in Frankrijk.
 • 10,000 BCE

  Ontstaand landbouw Midden Oosten.

  Ontstaand landbouw Midden Oosten.
  Deze manier van leven is ontstaan in het Nabije Oosten. In de vruchtbare halve maan, een gebied met vruchtbare grond, is de landbouw en veeteelt rond 10.000 v.Chr. ontstaan. Dit gebied is het huidige Midden-Oosten, bestaande uit (delen van) het huidige Egypte, Israël, Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië, Irak, Iran en Turkije omvat.
 • 5000 BCE

  Eerste boeren in Nederland

  Eerste boeren in Nederland
  Ongeveer 7000 jaar geleden kregen we de eerste boeren in ons land. Ze woonden op een vaste plaats en verbouwden gewassen op hun akkers. Voor die tijd trokken de mensen van plaats naar plaats en leefden van jagen en verzamelen.
 • 3500 BCE

  Landbouwstedelijke samenleving

  Landbouwstedelijke samenleving
  Mensen begonnen te blijven waar ze waren want ze konden zelf voor eten zorgen dus ze hoefden niet rekening te houden waar/wanneer de dieren er waren dus konden ze zich door ontwikkelen tot steden. Een samenleving waarin de meerderheid van de bevolking op het platteland woont en in de landbouw werkt; een minderheid woont in de steden, die centra van handel en ambacht zijn.
 • 3400 BCE

  Hunebedbouwers

  Hunebedbouwers
  Duizenden jaren geleden leefde in een deel van wat nu Nederland is het Trechterbekervolk. Ze verbouwden gewassen, hielden dieren en woonden in boerderijen. Maar het bekendst zijn ze van de grote steenformaties die ze bouwden om als grafkelders te gebruiken: de hunebedden. Daarom wordt dit volk ook vaak de hunebedbouwers genoemd.
 • 3100 BCE

  De 1e Egyptische Dynastie met de farao Narmer

  De 1e Egyptische Dynastie met de farao Narmer
  Het Narmerpalet is een van de beroemdste en belangrijkste voorwerpen uit het Oude Egypte, omdat het een van de oudste archeologische vondsten is, die hiërogliefen bevat.
 • 3000 BCE

  Het oude Egypte

  Het oude Egypte
  Begin tijdvak oudheid en einde tijdvak prehistorie. Omstreeks 3000 v.C ontstond in Egypte een hoogontwikkelde cultuur in een samenleving met steden. Het schrift is tijdens de 1ste Dynastie van Egypte, en werd tot aan het eind van de Oud-Egyptische beschaving gebruikt.
 • 2650 BCE

  De eerste piramide van: Farao Djoser

  De eerste piramide van: Farao Djoser
  Voor zover bekend, het eerste gebouw dat volledig in steen was opgetrokken. Koning Djoser was de eerste farao van wie bekend is dat hij zich liet begraven in een piramide als grafmonument. Na hem zouden nog tot ongeveer 1600 v.Chr. koningen in piramides begraven worden. In totaal zijn er vandaag circa tachtig piramides in Egypte over.
 • 2545 BCE

  Piramide van Cheops

  Piramide van Cheops
  Het is het enige nog bestaande wereldwonder uit de oudheid. De piramide werd gebouwd in de 20 jaar dat farao Cheops regeerde.
 • 1500 BCE

  Toetmozes verovert Syrie

  Toetmozes verovert Syrie
  Toetmozes III, de zesde farao in de 18e Dynastie van het Nieuwe Rijk in de Egyptische Oudheid, ontpopte zich als een machtige veroveraar en groot bouwheer. Reeds in het tweede jaar van zijn alleenheerschappij vernietigde hij een coalitie van syrische prinsen. In een tijdsruimte van twintig jaar ondernam hij op zijn minst zestien expedities tegen de grote en kleine koninkrijken in Syrië en Palestina.
 • 1490 BCE

  Mozes en de uittocht uit Egypte

  Mozes en de uittocht uit Egypte
  Na honderden jaren naast elkaar te hebben geleefd, waren de Joodse Migranten in Egypte niet meer welkom. Mozes leidde de joden uit Egypte. Deze uittocht (exodus genaamd) duurde 40 jaar. Tijdens deze reis krijgt Mozes van God twee stenen met daarop de tien geboden. Regel een was dat mensen maar in 1 god mochten geloven. Dit is het ontstaan van het monotheïstische religie zoals het Jodendom, christendom en islam.
 • 1336 BCE

  Tolanchamon komt aan de macht

  Tolanchamon komt aan de macht
  De zoon van Farao Achnaton, Toetanchamon komt al jong aan de macht tijdens de 18de dynastie van Egypte. De zeventienjarige zich maakt zich los van zijn adviseurs. Hij wil de macht naar zich toe trekken, maar dat gaat niet zomaar. De hogepriester, de generaal en de grootvizier spannen samen om de jonge farao uit de weg te ruimen. Hij moet echter op twee fronten strijd voeren want het koninkrijk Mitanni heeft Egypte ook nog de oorlog verklaard.
 • 1020 BCE

  Ontstaan Koninkrijk Israël

  Ontstaan Koninkrijk Israël
  Het ontstaan van koninkrijk Israël met Saul als koning.
 • 960 BCE

  Tempel van Salomo in Jeruzalem

  Tempel van Salomo in Jeruzalem
  De Tempel van Salomo was de eerste joodse tempel in Jeruzalem, ergens tussen 1000 en 900 v.C. gebouwd door koning Salomo.
 • 587 BCE

  Babylon Ballingschap

  Babylon Ballingschap
  Na de vernietiging van de eerste Tempel van Jeruzalem rond 587 v.Chr. (door de Babyloniërs) vertrekt een deel van de bevolking van Juda naar Egypte; het grootste deel van de bevolking gaat in ballingschap (ze zijn verbannen) naar Babylon. In Babylon worden de Judeërs ondergebracht in afgesloten nederzettingen, waardoor zij hun tradities en religie binnen een omgeving met een ander geloof kunnen bewaren.
 • 525 BCE

  Perzen veroveren Egypte

  Perzen veroveren Egypte
  De 27ste Dynastie in de Late periode van Egypte wordt gevormd door de eerste Perzische overheersing van Egypte. De dynastie begon in 525 v.Chr. met de verovering van Egypte door Cambyses II. Na 404 v.Chr. wisten de Egyptenaren met Griekse hulp, hun onafhankelijkheid te heroveren op de Perzen
 • 30 BCE

  Cleopatra - De laatste Koningin van oud Egypte

  Cleopatra - De laatste Koningin van oud Egypte
  Cleopatra VII, het laatste lid van de Ptolemaeïsche dynastie pleegt zelfmoord Julius Caesar Octavianus, de volle macht van Rome tegen Egypte keerde en een relatie met Cleopatra van de hand wees is daarmee de laatste oud griekse heerseres van Egypte
 • 1 CE

  Jezus Christus geboren

  Jezus Christus geboren
  Volgens het christendom is Hij de Zoon van God, dat wil zeggen dat Hij aan God gelijk is. In de islam gelooft men dat Jezus een profeet (boodschapper van God) was, maar wordt Hij niet als de Zoon van God gezien. In het jodendom wordt Hij helemaal niet genoemd, omdat dat al bestond voordat Jezus werd geboren. In het christelijk geloof vormen Jezus (de Zoon), God (de Vader) en de Heilige Geest een 'drie-eenheid', dat betekent ongeveer dat ze allemaal God zijn of vormen