Marokko

Marokko

By Brebo
 • Onafhankelijkheid Marokko

  Onafhankelijkheid Marokko
  Op 2 maart 1956 werd Marokko onafhankelijk van Frankrijk. Later werden aparte verdragen met Spanje gesloten waardoor de Spanjaarden vrijwel gelijktijdig met Frankrijk Marokko's onafhankelijkheid erkenden. Maar de Spanjaarden hielden zowel de noordelijke enclaves (Ceuta en Melilla), de zuidelijke enclave (Ifni) als de Westelijke Sahara onder hun macht.
 • Onafhankelijkheid Marokko Verantwoording

  Marokko wordt onafhankelijk al heeft het wel een verdrag met Spanje waarmee Spanje controle houd. Frankrijk lied Marokko ook onafhankelijk worden omdat het verzet had daar heftige vormen aangenomen.
 • Op 12 november 1956 werd Marokko lid van de Verenigde Naties

  Op 12 november 1956 werd Marokko lid van de Verenigde Naties
  Een jaar na de onafhankelijkheid werd Marokko al lid van de VN. nu had Marokko ook bescherming van de VN en mocht het mee praten met zo'n grote macht
 • Op 12 november 1956 werd Marokko lid van de Verenigde Naties

  Dit is belangrijk voor Marokko omdat het vandaag de dag nog steeds bij de VN hoort. Dit betekend dat het ook bescherming krijgt van de VN mocht het niet goed gaan in het land
 • op 1 oktober 1958 lid van de Arabische Liga.

  op 1 oktober 1958 lid van de Arabische Liga.
  De Arabische Liga, is een organisatie van 22 Arabische landen die in 1945 werd opgericht om samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Het hoofdkwartier van de Arabische Liga is gevestigd in Caïro, Egypte.
 • op 1 oktober 1958 lid van de Arabische Liga. verantwoording

  Het verstevigen van de relatie tussen Arabische landen, zorg voor de onafhankelijkheid van Arabische landen, het gemeenschappelijke goed dienen van alle Arabische landen, het verzekeren van betere condities voor alle Arabische landen, de toekomst van alle Arabische landen garanderen en de hoop en verwachtingen van alle Arabische landen ten uitvoer brengen. Hiermee verstevigd Marokko ook zijn positie in de wereld. Want ook het westen houdt rekening hiermee
 • Koning Hassan II

  Koning Hassan II
  Koning Mohammed V overleed op 3 maart 1961, waarna zijn zoon Hassan II op de troon kwam. In 1963 braken de eerste grensconflicten met Algerije uit. Dit werd de Zandenoorlog genoemd. In februari 1964 werd het conflict geregeld en werd een gedemilitariseerde zone ingesteld. In december 1964 bracht Hassan II een bezoek aan Tunesië om de banden tussen beide landen te verbeteren die ernstig waren verstoord toen Tunesië in 1960 de onafhankelijkheid van Mauritanië erkende.
 • Koning Hassan II Verantwoording

  Deze koning heeft van Marokko een land gemaakt dat zichzelf kan beschermen en allianties kan aangaan. Zo'n leider is erg belangrijk is een land om een land op te bouwen, of hij goed of slecht is wil ik in het midden laten maar wel heeft hij van Marokko een sterker land gemaakt.
 • mislukte staatsgreep

  mislukte staatsgreep
  Op 16 augustus 1972 deden officieren van de luchtmacht onder leiding van generaal Oufkir een mislukte greep naar de macht. Deze mislukte staatsgreep werd gevolgd door ingrijpende zuiveringen in de legertop en de daders werden allen geëxecuteerd. In 1976 werd de Westelijke Sahara door Marokko geannexeerd, nadat op 6 november 1975 de Groene Mars was georganiseerd. Dit gebied staat nog steeds voor een groot deel onder Marokkaanse controle.
 • mislukte staatsgreep Verantwoording

  De koning Hassan II lied zien een sterk leider te zijn en maakte de leger top een kopje kleiner, hij lied zien dat er niet met hem te sollen viel. Of dit nu iets goed is of slechts laat ik in het midden want mensen vermoorden is nooit goed.
 • De groene mars

  De groene mars
  op 6 november 1975 werd de groene mars Door Hassin II georganiseerd waarbij 350.000 Marokkanen naar het gebied werden gezonden. het was bedoeld om Spanje onder druk te zetten, dat toen als kolonisator zwaaide over de Westelijke Sahara. Bovendien moest de mars bijdragen aan nationale eenheid en het gezag van de vorst versterken. Na twee staatsgrepen van het leger in 1971 en 1972, waarbij getracht was de koning om het leven te brengen, had Hassan II de sterke behoefte zijn gezag te herstellen.
 • De groene mars (verantwoording)

  De Groene Mars slaagde: Spanje gaf de kolonie op en Marokko annexeerde twee derde van de Westelijke Sahara, en houdt dat deel van de woestijn tot op de dag van vandaag grotendeels in handen. Deze annexatie wordt aangevochten door de verzetsbeweging Polisario, die gesteund wordt door Algerije. De Verenigde Naties besloten tot een volksraadpleging, die Marokko weigert. Marokko verslaat dus een Europees land die koloniaal nog de overheersing wou hebben. Dit liet Marokko niet meer toe
 • In 1976 werd de Westelijke Sahara door Marokko geannexeerd

  In 1976 werd de Westelijke Sahara door Marokko geannexeerd
  Marokko neemt het gebied in wat ze in 1975 van de Spanjaarden veroveren. Het gebied is niet officieel van Marokko maar word wel gecontroleerd door Marokko. Er is dan ook geen duidelijkheid of het wel of niet bij Marokko hoort, officeel is het niet zo maar Marokko heeft het daar wel voor het zeggen.
 • In 1976 werd de Westelijke Sahara door Marokko geannexeerd (verantwoording)

  In 1976 werd de Westelijke Sahara door Marokko geannexeerd (verantwoording)
  De westelijke Sahara wordt gezien als een gebied van Marokko omdat het gecontroleerd wordt door Marokko, maar officieel hoort het het niet bij het land. Ook in de wereld is het niet duidelijk of het nu bij Marokko hoort of niet.
 • Opvolging Hassan II

  Opvolging Hassan II
  Op 23 juli 1999 overleed Hassan II aan de gevolgen van een hartaanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mohammed VI, die probeert het land gematigd te moderniseren. De begrafenis van Hassan II werd door ruim twee miljoen Marokkanen en door veel internationale hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond. Na de komst van Mohammed VI werd in november 1999 Driss el Basri, de invloedrijke minister van Binnenlandse Zaken, ontslagen.
 • Opvolging Hassan II Verantwoording

  Ook zijn na de komst van de nieuwe koning enkele vooraanstaande dissidenten naar Marokko teruggekeerd. De Berbers, onder Hassan II structureel achtergesteld, kregen nu een betere positie en ook de positie van de vrouw werd flink verbeterd. Deze koning maakte het land dus een stuk moderner
 • handelsakkoorden

  handelsakkoorden
  het Euro-Mediterraanse vrijhandelsakkoord met de Europese Unie met het doel het land tegen 2012 te integreren in de Europese Vrijhandelsassociatie; de Agadir-akkoorden met Egypte, Jordanië en Tunesië, in het kader van de oprichting van de Arabische vrijhandelszone; het Amerikaans-Marokkaanse vrijhandelsakkoord met de VS dat in werking trad op 1 januari 2006 en het vrijhandelsakkoord met Turkije.
 • handelsakkoorden Verantwoording

  Het is belangrijk voor een land als Marokko om vrij te kunnen handelen, er zijn nu al redelijk wat handels akkoorden gesloten en Marokko heeft zeker vele grote partners waarmee zij vandaag de dag mee handelen
 • Het spoor en de hogesnelheidslijn

  Het spoor en de hogesnelheidslijn
  In Marokko ligt 1.907 km aan spoor (2006[6]). In december 2010 kondigde men de aanleg van een hogesnelheidslijn in Marokko aan. Deze moet in 2015 afgerond zijn en zal daarmee de eerste hogesnelheidslijn zijn in Afrika. De lijn zal Tanger met Casablanca verbinden en zal de huidige reistijd van 4.45 tot 2.10 uur terugbrengen.
 • Het spoor en de hogesnelheidslijn

  Marokko is steeds meer bezig met het verbeteren van zijn infrastructuur. Dit is goed voor de economie en bevorderd daarnaast ook de verbinding in het land. Het land wordt zo steeds meer westers