The cold war ( 1946-1989)

Timeline created by alma2581
 • Trumandoktrinen

  innebar at USA tok på seg rollen som en verdenspoliti som sørge at kommunister har igen makt i flere land.
 • Våpenkappløp og terrorbalansen

  Terrorbalansen er en situasjon der to fiender har så mange og kraftige våpen at de ikke vil finne på å angripe hverandre av frykt for å bli ødelagt selv.
  Sovjet og USA konkurete om hvem som har den beste våpen
 • jernteppet

  jernteppet er en grense mellom kommunistisk og kapitalisme i øst er sovjet og i vest er USA
 • Romkappløpet

  den første satellit ble sendt ut i verdensrommet 4.10.1957 fra sovjet
 • kommunistfrykt/Avhopper

  avhopper er en person som rømmer fra hjemlandet sitt og søker politisk asyl i et annet land. det ble særlig brukt om folk fra kommunistisk land som søkte asyl i vesten
 • Cubakrisen

  på cuba var at kommunisten Fidel Castro hadde kommet til makten etter en revolusjon i 1959. USA hadde boikott av cubanske varer og det førte til at Cuba måtte sammarbeide med sovjet. USA hørte at sovjet vil plassere raketer på Cuba og det gjorde at USA tok en blokade stenget all veien til Cuba.
 • Glasnost

  betyr åpenhet og hva Mikhail Gorbatsjov mest kjente slagord.
 • Sovjetunionen ble oppløst

  15 sovjetrepublikker vil styret sitt eget land og det skula bli en avtale om det men den 25.12.1991 trakk sovjet lederen og de 15 tidligere sovjetrepublikker trakk seg. etter det ble Boris Jeltsin president i Russland
 • Period: to

  Nato/warszawapakten

  Norge opprettet NATO sammen med USA i 1949. NATO var en forsvarsallianse og medlemslandene forpliktet seg til å støtte hverandre i tilfelle krig. vest og øst erupa hva med i Nato. Sovjetunionen dannet sitt eget forsvarsallianse med de østeuropeiske landene Warszawapakten kald krig mellom Nato og Warszawapakten.