Kalde krigen hei

Den kalde krigen

 • Sovjetunionen

  Sovjetunionen
  i 1922 dannet Russland Sovjetunionen. Det ble styrt av kommunister. Josef Stalin var lederen i Sovjetunionen. Usa og deler av Europa var redd for at kommunismen skulle spre seg.
 • Tyskland angriper

  Tyskland angriper
  I 1941 angriper Tyskland Sovjetunionen. selv om Usa var redd for at kommunsimen skulle spre seg, valgte Usa og Storbritania og være på kommunistenes side.
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Da sovjetunionen, Usa og storbritania skjønte de kom til og vinne krigen, samlet de seg til en konferanse på Alta. her bledet bestemt at Tyskland skulle deles i 4 soner. Sovjetunionen, Storbritania, Frankrige og Usa skulle kontrollere hver sin sone.
  Sovjetunionen fikk den delen som Berlin lå i. det ble bestemt at berlin igjen skulle deles inn i 4 sektorer og kontrolleres av de 4 landene,
 • Konferanse i Potsdam

  Konferanse i Potsdam
  Etter at Tyskland hadde kapitulert, hadde de tre partene en ny konferranse i Postdami Berlin. på Jatlakonferansen hadde det også blitt bestemt at de østeuropeisek ladene skulle holde frie valg. den Nye amrikanse presidenten harry S.Truman stolte ikke på sovjetunionen, fordi østeuropa ennå ikke hadde fått frie valg.
  Sovjetunionen stolte heller ikke på Usa, for dagen før Postdam konferansen hadde Usa sprengt sin første atombombe.
  likevell ble det gjennomført deling av Tyskland
 • Marshallhjelpen 1

  Marshallhjelpen 1
  I 1947 reiste Geroge C. Marshall ut i Europa og fikk selv sett med sine egne øyne hvor stor skadeomfanget var etter andre verdenskrig. Han var redd kommunistene skulle ta over de ødelagte landene, og reiste derfro hjem og informerte om hva han hadde sett. Hans plan var og sende ut penger til de landene i Europa som var blitt ødelagt, slik at de kunne bygge seg oppe etter krigen. ALLE Europeiske land fikk tilbudet, inkl Sovjetunionen, men Stalin var mistenksom. han fikk alle øst erupeiske land ti
 • Marshallhjelpen 2

  Marshallhjelpen 2
  Alle de Europeiske landene fikk tilbudet av usa, men stalin var mistenksom. Han fikk alle de østeuropeiske landene til og takke nei til tilbudet.
  dedt var 18 land inkl Norge som takket ja til Marshallhjelpen. frem til 1952 mottok landene 17 milliarder dollar fra Usa. Skille på øst og vest erupa var nå enda større.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Harry S. Truman var redd for at kommunismen skulle spre seg til hele verden. Han ville hjelpe alle land som ble truet av kommunismen.
 • Kominform

  Kominform
  Stalin ville forsvare Sovjetunionen fra fremtidige invasjoner, så i 1947 etablerte han Kominform. dette var en internasjonal organisjasjon som skulle "styre" den kommunistiske formen i Europa.
  Kominform står for: kommunistisk informasjonsbyrå
 • Våpenkapløp

  Våpenkapløp
  Helt fra starten hadde Usa og sovjetunionen våpenkappløp. USA var den første til og prøvesprenge atombomben. dette var som sagt dagen før Potsdam konferansen. I 1949 klarte sovjetunionen og produsere sin første Atombombe. Nå ble USA redde for at den kunne bli brukt på dem.
  følger: USA danner nato, som var en allianse mellom USA canada og de vesteuropeeiske landene. hvis et land ble angrepet ble alle, de gikk nato ut på. Som følger av Atombomben, sprengte Usa Hydrogenbomben i 1952.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  Koreakrigen startet 25 juni 1950. Etter at Japan trakk seg ut av Korea ble Korea delt i to (Sør og nord Korea). Sovjetunionen støttet Kommunistene, som gjorde at nord korea ble en kommunistisk stat. Amerikanerne støttet de koreanske antikommunistene (sør korea). Sovjetunionen sendte masse ny teknologiske våpner til Nord korea, og derfor fikk Nord Korea overtaket over Sør korea. Kina sendte 250000 mann til nord korea. 1 million mennesker mista livet
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Stalin dør 5 mars 1953. og den øst europeiske befolkningen trodde det skulle bli mindre innblanding fra Sovjetunionen nå.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Som ett svar på NAto, dannet Sovjetunionen og Øst-Europa Warazavapakten. nå var det to militæerallianser.
 • Vietnamkrigen 1957-1975

  Vietnamkrigen 1957-1975
  etter andre verdenskrig ble Vietnam delt i to, Nodr Vietnam og Sør vietnam. Nord Vietnam ble kommunistiske og Sør Vietnam ble Antikommunistiske. Her var styrene i konflikt og dette førte til borgerkrig. Amerikanerene var redde for at Hele vietnam skulle bli kommunistiske derofr støttet usa Sør vietnam med penger og våpen. Som en følge av vietnamkrigen er landet Laos helt ødelagt. Bomber som ikke ble sluppet over Vietnam, ble sluppet over laos. Over en og en halv millioner viatnamesere ble drept
 • Berlinermuren

  Berlinermuren
  natt mellom 12 og 13 august skjedde det en stor "froandring" i Berlin. før det kunne innbyggere vandre fritt over grensen. Den kommunistiske siden (Øst Berlin) ville stoppe dette. så natt til 13 august rullet Østtyske soldter ut piggtråd på grensen. nå kunne ikke golk gå over grensen når de ville. Etter dette bygde østtyskerne en mur rundt hele Vest - Berlin. nå kunne ingen flykte til vesten. Østen hadde dårig økonomi og innbyggerene her hadde det dårlig, de ble styrt av kommunister.
 • Cuba krisen

  Cuba krisen
  Castro hadde makten i Cuba 1962. Han fikk penger av Sovjetunionen og de fikk bygge atomrakettbaser. Cuba var nå blitt et Kommunistisk land. Dette likte ikke Amerika, og den daverende presidenten John F. Kennedy valgte og sette i verk en blokkade rundt Cuba. 24. Oktober 1962 lå amerikanske krigsskip rundt Cuba. Når kunne det være snakk om en ny verdenskrig, men den sovjetiske lederen valgte og snu. verden kunne nå puste lettet ut.
 • Berlimuren Faller

  Berlimuren Faller
  I 1989 faller berliner muren
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  1991 oppløses sovjetunionen