Last ned

Den Kalde Krigen Peder

By Peder07
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte mellom Storbritannias statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjets leder Josef Stalin i Jalta i Sovjetunionen, i 1945.
 • Slutten på andre verdenskrig

  Slutten på andre verdenskrig
  Slutten av andre verdenskrig kom i 1945, etter at de allierte hadde erobret Berlin og Tyskland hadde kapitulert. 8. mai 1945 ble erklært som VE-dag (Victory in Europe Day) i Europa, og 9. august 1945 var Japan tvunget til å overgi seg etter at atomvåpnene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki.
 • Period: to

  Hiroshimaog Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Det var USA som slapp begge atombombene for å tvinge Japan til å overgi seg. De to atombombene drepte ca. 135 000 mennesker av direkte skader, mens ca. dobbelt så mange døde senere av radioaktivt vann, mat og støv i luften. I tillegg har de som overlevde bombene og etterkommerne deres, slitt med senskader som kreft og misdanninger.
 • Churchills Fulton-tale

  Churchills Fulton-tale
  Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som betydde delingen av Europa i en vestlig og en østlig del. Ordet jernteppet ble først brukt i Winston Churchills tale i 1946
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  President Truman holder en tale der han lover støtte til "De frie folk som kjemper mot forsøk fra væpnede minoriteter eller fremmede interesser på å vinne herredømme". Talen markerte at USA lovet militært støtte til regjeringen i Hellas, mot kommunist oppgjøret.
 • Marshall-planen

  Marshall-planen
  USAs utenriksminister George Marshall lanserer en plan om å hjelpe Europa økonomisk mot sult, fattigdom, desperasjon og kaos. Hjelpen gis kun til land som har markedsøkonomi. USA tilbyr de østlige-landene hjelp, men Stalin nekter og mener dette er et forsøk på popularitet og status. Bildet er et søylediagram på hvor mye hjelp de forskjellige landene fikk.
 • Period: to

  Berlinblokanden

  Etter andre verdenskrig delte sovjet, USA, Storbritannia Frankrike og Tyskland, Berlin seg i mellom. Berlinblokaden var da Sovjetunionen blokkerte alle innpoteringsveier inn til Vest-Tyskland. Det var et forsøk på å presse ut vesten ut av Berlin. Det var en av de største krisene under den kalde krigen. USA måtte fly inn og gi mat til 2 millioner, kaltes luft broen. På det meste landete det 1 fly vært minutt.
 • Opprettelsen av Nato

  Opprettelsen av Nato
  NATO er en militærallianse. NATO ble dannet i Washington, D.C. av tolv vestlige land. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa. De tolv første NATO landene var Belgia,
  Canada, Danmark Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Storbritannia, USA og Norge. NATO: Den nord-atlantiske traktats organisasjon
 • Vest-Tyskland

  Vest-Tyskland
  Etter andre verdenskrig forberedte USA, Storbritannia og Frankrike opprettelsen av en egen vest-tysk stat fra 1947. Etter mange vanskeligheter ble en ny forfatning vedtatt og godkjent av vestmaktene (USA, Storbritannia og Frankrike) i mai 1949. Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955
 • Sovjetunionens første Atombombe

  Sovjetunionens første Atombombe
  Sovjetunionen lanserte sin første atombombe den 29. august 1949. Bomben, kjent som RDS-1, ble testet i Semipalatinsk-ørkenen i Kazakstan. Det var et viktig øyeblikk i den kalde krigen, da viste USA at Sovjetunionen hadde oppnådd atomvåpenkapasiteten som USA hadde hatt siden 1945.
 • Kina blir kommunistisk

  Kina blir kommunistisk
  I 1949 ble Kina erklært som en kommunistisk stat etter at kommunistene vant den lange borgerkrigen mot nasjonalistene. Dette var et historisk vendepunkt for Kina, som hadde vært preget av ustabilitet og konflikter i flere tiår. Kommunistene, ledet av Mao Zedong, hadde kjempet mot nasjonalistene siden 1927.
 • Øst-tyskland

  Øst-tyskland
  1. oktober, 1949 ble Øst-Tyskland en egen stat med Wilhelm  Pieck som president og Otto Grotwhol som statsminister. Grensen mellom Øst- og Vest-Tyskland var strengt avsperret, særlig mange forlot landet ved å krysse sektorgrensene i Berlin. I august 1961 bygde østtyske styrker Berlinmuren, som isolerte Vest-Berlin, og stanset dermed flyktningestrømmen.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Etter en periode med økt spenning mellom Nord og Sør brøt krigen ut 25. juni 1950, da Nord-Korea angrep Sør-Korea for å gjennomføre en Koreansk gjenforening. Konflikten var allerede i utgangspunktet preget av den kalde krigen. Nord-Korea fikk lov til å angripe sør, av Kina og Sovjetunionen, mens Sør fikk støtte av USA og FN. Dermed ble krigen et oppgjør mellom øst og vest som varte i tre år og endte med våpenhvile.
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Stalin døde 5. mars 1953 etter en hjerneblødning. Stalin ble liggende i et døgn uten at noen turte å gå inn til diktatoren. Etter Stalins død tok Nikita Khrusjtsjov over makta i sovjet.
 • Period: to

  Revolusjon på Cuba

  Cuba revolusjonen var en sosial og politisk bevegelse som førte til at den Cubanske lederen Fidel Castros tok over maken i 1959. Bevegelsen, ledet av Castro og hans bror Raul, kjempet mot den daværende diktatoren Fulgencio Batista og vant etter en lang borgerkrig. Revolusjonen resulterte i en sosialistisk regjering som fortsatt styrer den dag i dag.
 • Romkappeløpet

  Romkappeløpet
  Romforskningen utvikler seg til å bli et prestisjefylt kappløp mellom de to supermaktene USA og Sovjet.
  Med disse oppskytingene viste begge supermaktene at de nå hadde store nok raketter til å sende atomvåpen over til den andre siden av jordkloden. Den største prestasjonen så langt var da russerne den 12. april 1961 sendte Jurij Gagarin i bane rundt jorda. 20. juli 1969 blir måne drømmen til virkelighet, Apollo11 lander på månen og Neil Armstrong kan plante det amerikanske flagget i månestøvet.
 • Period: to

  Vietnam krigen

  Vietnamkrigen var en lang og blodig konflikt som varte fra 1955 til 1975. Krigen oppsto som en følge av kommunistenes ønske om å samle hele Vietnam under en regjering, mens sør-Vietnam ønsket å bevare sin støtte fra Vesten. USA sendte soldater til Sør-Vietnam for å støtte regjeringen og bekjempe kommunistene. Krigen ble sendt på tv hjemme i USA, som ble til store demonstrasjoner. Krigen endte med seier til Nord-Vietnam og et kommunistisk land. Mange døde sivile vietnamesere.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren var en lang mur som ble lagd i 1961 for å skille Vest-Berlin fra Øst-Berlin. Muren ble bygget av Øst-Tyskland for å hindre østtyske borgere i å forlate øst og hindre blanding mellom øst-vest. Muren stod i 28 år og var et symbol på skille mellom øst og vest og øst styre over befolkningen. Muren falt i 1989 etter mye press av den tyske befolkningen og den politiske endringen i Øst-Europa. Ødeleggelsen av muren markerte en viktig merknad i den kalde krigen og veien til samlet Tyskland.
 • Tsarbomben

  Tsarbomben
  Tsar bomba var den største atombomben noensinne lagd! Bomben ble lagd av Sovjetunionen i 1951. Tsar bomben hadde en sprengkraft på 50 megatonn TNT, ble sluppet fra en fly bomber over Novaja Zemlja fra 10,5 kilometers høyd! Testen markerte seg stort i den kalde krigen. Sovjetunionen fikk et stort framskritt i “atom bombekrigen”. Tsar bomben forårsaket stor skade på naturen og var en viktig årsak til bekymring for atomvåpen og økt fare for en atomkrig. Tsar betyr keiser, keiser bomben
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cuba-krisen var en konflikt i 1962 mellom USA og Sovjet. Sovjet satt opp rakettbaser med missil avfyrings anlegg på Cuba. USA så på denne situasjonen som en trussel mot sin sikkerhet, og reagerte med en blokade av øya for å hindre levering av flere våpen. Dette var det nærmeste vi var en atomkrig. Løsningen var diplomatiske forhandlinger. Cuba-K regnes som den mest alvorlige konflikten mellom USA og Sovjet under den kalde krigen, og den førte til økt bekymring for verdens sikkerhet og atomvåpen.
 • John F. Kennedy blir skutt

  John F. Kennedy blir skutt
  John F. Kennedy, den 35. presidenten i USA, ble skutt og drept den 22. november 1963 mens han kjørte i en åpen bil gjennom Dallas i Texas. Skuddene ble hørt av tusener av mennesker og skapte sjokk og sorg i hele landet.
 • Sovjet invaderer Afghanistan

  Sovjet invaderer Afghanistan
  Sovjet invaderte Afghanistan i 1979. Dette skjedde fordi Sovjet ville sikre sin innflytelse over landet og beskytte den sosialistiske regjeringen som var satt opp der. Invasjonen ble møtt med stor motstand fra den afghanske befolkningen, og det utløste en langvarig borgerkrig. Krigen fortsatte frem til Sovjet trakk seg ut i 1989, men konflikten fortsatte i mange år etterpå.
 • Gorbatsjov: perestrojka og glasnost

  Gorbatsjov: perestrojka og glasnost
  Mikhail Gorbatsjov var den siste lederen i Sovjetunionen. Han stod bak to avgjørende reformer i 1980-tallet (perestrojka og glasnost). Perestrojka var en politisk og økonomisk reform der fokuset var å modernisere Sovjetunionen og øke produktiviteten. Glasnost var en politisk reform der fokuset var å øke medborgernes rett til frihet og ytringsfrihet. Sammen førte reformene til et mer demokratisk Sovjet. Gorbatsjov har hatt en stor betydning for verdenshistorien, og knyttet Øst og Vest mer sammen.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Berlinmurens fall 9. november 1989 markerte slutten på den kalde krigen og gjenforeningen av Tyskland. Etter 28 år med splittelse og undertrykkelse var det en historisk hendelse som ble feiret over hele verden. Mange mennesker fra Øst- og Vest-Berlin samlet seg ved muren og brøt gjennom den, mens andre rev den ned med hammer og øks. Murens fall var et resultat av sivilsamfunns krefter og politisk press, og endringer i Øst-Europa.
 • Tyskland gjenforenes

  Tyskland gjenforenes
  Tyskland ble gjenforent 3. oktober 1990. Gjenforeningen fant sted etter lange og vanskelige forhandlinger mellom øst- og vestmaktene, med støtte fra sivilsamfunns krefter og politisk press. Dette markerte slutten på den kalde krigen og var en viktig milepæl i europeisk historie.
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Den 8. desember 1991 møttes lederne av Russland, Ukraina og Belarus i Belaveskaja pusjtsja. De skriver under på Minsk-avtalen, som handler om at unionen skal oppløses, og det skal være et samhold mellom landene.