Den kalde krigen

Den Kalde Krigen

 • Tyskland blir delt i fire

  Tyskland blir delt i fire
  Den 17. juli 1945 blir Tyskland delt i fire mellom Storbritannia, USA, Frankrike og Sovjetunionen. Berlin, som lå godt inne i den sovjetiske sonen, ble o gså delt i fire deler. Denne anstrengte alliansen satte også senere preg på historien.
 • Period: to

  Den kalde krigen

  Den kalde krigen er teknisk sett enda i gang. Bare se på oppstyret på Krim-halvøya utenfor Ukraina og Russland.
 • Kominform blir dannet

  Kominform blir dannet
  I 1947 etablerte Stalin Kominform, en organisasjon som skulle koordinere dem kommunistiske politikken i Europa. Grunnen til at Stalin skapte Kominform var at han ønkset å forsvare Sovjetunionen mot fremtidige invasjoner.
 • Trumandoktrinen blir skapt

  Trumandoktrinen blir skapt
  Harry S. Truman, USAs president var veldig redd for at kommunismen skule nå helt over til USA, så den 12.mars 1947 overbeviste han kongressens medlemmer om at USA skule støtte alle landene som var frie og som var støttet av kommunisme .
 • Marshallhjelpen blir dannet

  Marshallhjelpen blir dannet
  Etter at utenriksminister George C. Marshall hadde vært på besøk i Europa, advarte han USA mot faren om at kommunismen skulle få grobunn i Vest-Europa. Dermed tilba USA alle de europeiske landene hjelp. Også Sovjetunionen fikk tilbud om hjelp, men Stalin var mistenksom og takket nei. Frem til 1952 mottok 16 land 17 milliarder dollar fra USA.
 • Berlinblokaden blir satt til verks

  Berlinblokaden blir satt til verks
  Den 24.juni 1948 blokkerte Stalin alle jernbanelinjer, veier og kanaler inn til de tre vestlige sektorene av Berlin. Blokaden førte til at det raskt ble mangel på mat, klær medisiner og kull. Grunnne til at Stalin blokkerte for de tre andre maktene var slik at Tyskland aldri skulle få lov til å reie seg og gå mot Sovjetunionen igjen. Berlinerblokaden ble avblåst i mai 1949.
 • Nato blir dannet

  Nato blir dannet
  Nato blir dannet for å beskytte Nord-Amerika og Europa mot kommunismen. Opprinnelig var det 12 land som undertegnet avtalen. I 2009 kom det 28. landet.
 • Forbundsrepublikken-Tyskland blir opprettet

  Forbundsrepublikken-Tyskland blir opprettet
  Den 23. mai 1949 ble de vestlige sonene slått sammen til ett nytt land - Forbundsrepublikken Tyskland. Det nye landet skulle være bygget på demokratiske prinsipper og økonomisk frihet.
 • Sovjet produserer sin første atobombe

  Sovjet produserer sin første atobombe
  I 1949 klarer Sovjetunionen å produsere sin aller første atombombe. Dette gjør USA skrekkslagne, det forspranget de hadde var nå borte.
 • Koreakrige fra 1950 til 1953

  Koreakrige fra 1950 til 1953
  Samtidig som de to stormaktene var i et våpenkappløp, var de med i Koreakrigen. Sovjetunionen støttet den kommunistiske delen Nord-Korea, mens USA støttet den demokratiske delen Sør-Korea.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Den offisielle krigen startet i 1950 og sluttet i 1953. Krigen pågård fortsatt, ettersom det ikke ble noen varig fredsavtale.
 • USA foretar første prøvesprenging av hydrogenbomben

  USA foretar første prøvesprenging av hydrogenbomben
  I 1952 foretok USA første prøvesprengning av hydrogenbomben og allerede året etter hadde Sovjetunionen prøvesprengt in første hydrogenbombe. Nå var våpenkappløpet offisielt ignag mellom de to supermaktene.
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Etter at Stalin dør tar den nye statslederen Nikita Khrusjtsjov over styret.
 • Warszawapakten dannes

  Warszawapakten dannes
  Sovjetunionen og Øst-Europa danner Warszawapakten som en reaksjon på det vestlige Nato. Warszawapakten ble offesielt oppløst 1. juli 1991
 • Fidel Castro kommer til makten

  Fidel Castro kommer til makten
  I 1959 kom Fidel Castro til makten på Cuba. Dermed mistet USA innflytelsen over den cubanske økonomien. USA støttet derfor 1500 utflyttede cubanere som prøvde å styrte Castro, men dette gjorde bare forholdet værre. Cuba tok heller i mot hjelp og våpen fra Sovjetunionen. Men da Cuba hadde gitt Sovjet lov til å plassere atombomber på øya, måtte Kennedy reagere. Ved å gjøre dette kunne Sovjet nå strategiske mål i USA. Kennedy klarte heldigvis å avverge en krig ingen av dem kunne vunnet.
 • Vietnamkrigen starter

  Vietnamkrigen starter
  På slutten av 1950-tallet begynner Vietnamkrigen. Igjen står Sovjetunionen og USA på hver sin side. Nord mot Sør. USA var veldig redde for at Vietnam skule bli kommunistisk, for dette ville skape en dominoeffekt på resten av Asia. En av de verste hendelsene som skjedde under denne krigen skjedde den 16.mars 1968 i landsbyen My Lai. I løpet va noen få timer ble hele landsbyen ødelagt av amerikasnke soldaterpå leting etter de uniformløse Vietcong-soldatene(Nord-Vietnam.
 • Berlin blir delt i to

  Berlin blir delt i to
  Det var stor forskjell på levestandaren i øst og vest Berlin. Når berlinerne fra vest dro på besøk til familie i øst hadde de alltid med seg klær og matvarer. Natta mellom den 12. og 13. august blir kaldt den hete natta. Da ble det rullet ut piggtråd langs grensen. Etterhvert bygde også østtyskerne en høy mur rundt vetstyskerne der alle dem som prøvde å komme seg over risikerte å bli skutt.
 • USA lander på månen

  USA lander på månen
  Selv om Sovjetunionen var først ut i verdensrommet og hadde den første kvinnen i verdensrommet, var det Neil Armstrong og Buzz Aldrin fra USA som tok de aller første skrittene på månen.
 • Ny uenighet

  Ny uenighet
  Forholdene mellom supermaktene ble satt på prøve da de prøvde å stansevåpenkappløpet med å undertegne kontraktene SALT-1 og SALT-2 i 1970 og 1979. Etter dette invaderte Sovjet Afghanistan, der USA svarte med å boikotte OL i Moskva. Nå var våpenkappløpet i gang igjen, USA plasserte ut raketter i Europa og Sovjetunionen svarte med å boikotte OL i Los Angeles.
 • Soldatene blir trukket ut av Vietnam

  Soldatene blir trukket ut av Vietnam
  Etter demonstrasjoner fra amerikanske ungdommer med slagordet "Make love - not war!" måtte Richard Nixon trekke de amerikanske soldatene ut av Vietnam. Under krigen hadde en og en halv millioner vietnamesere og 50 000 amerikanske soldater mistte livet.
 • Ny leder i Sovjet

  Ny leder i Sovjet
  Da Mikhail Gorbatsjov ble leder for Sovjetunionen i 1985 srtate han et arbeid for å modernisere kommunismen. Nå var et lov å kritisere regjeringen, og butikkene fikk større vareutvalg. Den nye friheten ble godt mottatt i Øst-Europa. Ting begynte å bevege seg opp og framover.
 • Berlinermuren faller!

  Berlinermuren faller!
  Den 9.november 1989 er folk så fra seg av glede at de begynner å hakke i stykker Berlinemuren. Dette er nok et av de aller største øyeblikkene i historien.
 • Den kalde krigen er over!

  Den kalde krigen er over!
  Den 9. desember 1989, en snau måned etter at Berlinmuren falt møtes Gorbatsjov og den amerikanske presidenten Ronald Reagan om bord på et sovjetisk skip. Nå kunne de offisielt erklære at den kalde krigen er over.
 • Overgangen

  Overgangen
  I 1991 erklærer de 15 republikkene sin uavhengighet fra Sovjetunionen og stormakten rakner helt. Selv om den kalde krigen nå ofisielt er over, er faren for atomkrig ikke over. Flere land enn før har nå skaffet seg egne atomvåpen. I dag er detstørre fare en noen gang.