Coldwarflags

Den kalde krigen

 • Stor uenighet omTysklands framtid

  Uenighet om Øst-Europa førte til konflikter. Sovjetiske tropper og de kommunistiske landene sikret seg makten i land som Polen, Romania, Ungarn, Jugoslavia og Albania.
 • Period: to

  Fase 1: opptakt og blokkdannelse

 • FN ble etablert

  FN ble etablert
  Formålet med å etablere FN var å skape en fredelig verden. Foreningen ville hindre nye verdenskriger, samt skape en plattform for dialog. Fn er også viktig for andre områder som erklæringen om menneskerettigheter og konvensjon om hvordan å forebygge folkemord.
 • Verdensbanken og det internasjonale pengefondet ble oprettet

  Etter 1945 ønsket spesielt USA et bredt økonomisk samarbeid. Verdensbanken og det internasjonale pengefondet oprettet.
 • Churchill holdt tale om jernteppet

  Churchill holdt tale om jernteppet
  I en tale i USA sa Winston Churchill "Fra Stettin og det baltiske området til Trieste i det adriatiske området har et jernteppe senket seg gjennom kontintentet". Winston Churchill mente at et "jernteppe" hadde skilt de demokratiske landene i vest fra de kommunistiske landene i øst. Etter uttalelsen ble Josef Stalin rasende.
 • Generalavtalen om toll og handel ble oprettet

  Generalavtalen om toll og handel ble oprettet
  23 land signerte generalavtalen om toll og handel. Sovjetunionen og de andre kommunistiske landene ville ikke signere fordi de ønsket statlig kontroll over produksjonsmidler og utenrikshandel.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  Marshallplanen gikk ut på å hjelpe steder som ble hardt rammet av andre verdenskrig til å bli bygd opp igjen. Denne bistanden bidro til å stabilisere den politiske og økonomiske krisen som visse land nå hadde i Vest- Europa. Den sovjetiske unionen ble tilbudt dette, men de ville vise at de klarte det på egen hånd.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Truman-doktrinene er en betegnelse på talen til president Harry S. Truman der han sa at USA måtte se det som sin oppgave å støtte frie folk og nasjoner. Talen markerte at USA ville gi Hellas og Tyrkia til økonomisk hjelp.
 • Kominform ble oprettet

  Kominform var et tiltak for å få kontroll over kommunistpartiene i Øst-Europa. Kommunistpartiene skulle underlegges Moskvas linje.
 • Period: to

  Hva skjedde med Tyskland?

  Tyskland var det i okkupasjonssoner etter krigen, og det samme gjaldt Berlin. i 1948 ble okkupasjonssonene under vestlig kontroll slått sammen til Bundesrepublik Deutschland. Det ble innført en felles valuta for sonen. Sovjetunionen svarte med å gjøre om sin okkupasjonssone til Deutsche Demokratische Republikk. de stengte alle veier inn til Berlin, Berlinblokkaden.
 • Kuppet i Tsjekkoslovakia

  Kuppet i Tsjekkoslovakia
  I slutten av februar 1948 overtok det kommunistiske partiet i Tsjekkoslovakia, med sovjetisk støtte. Dette markerte starten på 40 år med kommunistisk styre i landet.
 • COMECON ble oprettet

  COMECON ble oprettet
  COMECON var en økonomisk samarbeidsorganisasjon for østblokken med Sovjetunionen i spissen.
 • NATO ble grunnlagt

  NATO ble grunnlagt
  NATO er en militærallianse bestående av 30 land i Europa og Nord-Amerika i dag. Den ble startet for å sørge for å ha et felles forsvar mot den kommunistiske Sovjetunionen. Nato følger tenkemåten om at en krig mot et land i Nato er en krig mot alle landene i Nato.
 • Folkerepublikken Kina ble oprettet

  Folkerepublikken Kina ble oprettet
  Folkerepublikken Kina ble oprettet. Landet hadde skiftende forhold mellom USA og Sovjetunionen
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var en krig mellom Nord og Sør-Korea. Krigen varte fra 1950-1953, men har hatt en våpenhvile siden. Partene har enda ikke skrevet under på en fredsavtale.
 • Warsawapakten

  Warsawapakten
  Warszawapakten er en tidligere militær-og sikkerhetspolitikk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene. Pakten kom av at Nato ble dannet. Warszawapakten er en liknende pakt for Sovjetunionen og land i den tidligere østblokken i Europa.
 • Follkeoppstand i Ungarn

  Det var en folkeoppstand i Ungarn med krav om politisk frihet, økonomiske reformer og at de sovjetiske troppene skulle trekkes ut av landet.
 • Suezkrisen

  Suezkrisen
  Suezkrisen var det israelsk-britisk-franske angrepet på Egypt i oktober 1956.
 • Period: to

  Fase 2: opprustning og terrorbalanse

 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen startet med at Sør Vietnam begynte et opprør. Deretter begynte blant annet USA å blande seg. USA støttet Sør og Sovjetunionen støttet Nord.
 • Berlinmuren ble bygget

  Berlinmuren ble bygget
  Berlinmuren er en mur som ble bygd gjennom Berlin. Vest og Øst. Vest Berlin var okkupert av USA og levde et bra liv hvor ting ble fort bygd opp igjen. Øst Berlin var okkupert av Sovjetunionen. De ønsket ikke å bygge opp Berlin igjen, for de ville ikke at de skulle få sjansen til å starte en tredje verdens krig. Dette gjorde at folk begynte å flykte fra øst til vest. Dermed ble muren bygd for å holde folket på en side. Familier ble delt og du ble skyt hvis du prøvde å komme deg over igjen.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Denne krisen var en konfrontasjon mellom USA og Sovjetunionen. Fidel Castro gjennomførte en revolusjon i Cuba i 1957 og USA svarte med straffetiltak. Sovjetunionen og Cuba var nå tette. I 1962 utplasserte Sovjetunionen atomraketter på Cuba. Kennedy ville få disse fjernet og sendte krigsskip og bombefly med atomvåpen. Verden holdt pusten i 13 dager før Sovjetunionen ble med på å trekke rakettene tilbake. Dette var det tidspunkta i den kalde krigen hvor det var mest fare for militær konfrontasjon.
 • Period: to

  Fase 3: Avspenningsforsøk

 • Period: to

  Vietnamkrigen trappes opp

  Vietnamkrigen trappes opp med hjelp av store styrker fra USA. Ved inngangen av 1970-tallet prøvde Willy Brandt å midle konflikten.
 • USA og Sovjetunionen inngikk en avtale.

  USA og Sovjetunionen inngikk en avtale om en øvre grense for antall langdistanseraketter med atomraketter.
 • Period: to

  Fase 4: Kald krig fortsetter

 • Period: to

  Invasjon av Afghanistan

  Hensikten for Sovjetunionens invasjon av Afghanistan var å støtte opp et kommunistisk styre som var etablert året før. Sovjetunionen trakk seg ut i 1989. Mange ble drept og flyktet.
 • Ronald Reagan ble president

  Ronald Reagan ble president
  Ronald Reagan var en antikommunist.
 • Toppmøte mellom Reagen og Gorbatsjov

  Det første toppmøte mellom Reagen og Gorbatsjov ble holdt i 1985.
 • Period: to

  Fase 5: Avspenning

 • INF-avtalen

  INF-avtalen
  INF-avtalen var en nedrustningsavtale mellom USA og Sovjetunionen underskrevet 8. desember 1987 av Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov.
 • Berlinermuren ble revet

  Berlinermuren ble revet
 • Maltakonferansen

  Maltakonferansen
  Bush og Gorbatsjov vedtok en felles erklæring i Malta som markerte slutten på den kalde krigen.