Us soviet flags

Den Kalde Krigen

 • Stor arbeidsledighet, streik og uro.

  1930-årene
 • Period: to

  Den Kalde Krigen

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Da USA, Storbritannia og Sovujetunionen skjønte at de kom til å vinne krigen gikk lederene i et møte med hverandre.
  - Tyskokkuperte land skal ha frie valg
  - FN skal forhindre fremtidige kriger
  - Sovjet med i krig mot Japan
  - Tyskland delt i 4 sonder; Fr, Sv, St og USA. Også Berlin
 • Potsdam Konferansen

  Potsdam Konferansen
  De tre partene møtes i ny konferanse utenfor Berlin. Usikker på hverande,men gjennomførte delingen av Tyskland.
 • marshallhjelp

  marshallhjelp
  1947 til 1952. Hemmelig agenda. Georg Marshall ville ruste opp landene, slik at sovejet ikke ekopere dem. Og hjelpe dem, slik at USA fikk bedre forhold. Er en etterfølger av trumandoktrien. Landene i vest- europa takket ja og 16 land mottok 17 milliarder.
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Vestmaktene sammarbeidet og innførte tysk valuta og velferden økte, dette likte ikke Stalin. For å hindre at østberlinerene skulle se dette sperret Stalin innfrastruktur mellom øst og vest. Frabrikkene i den sovjetiske sonen ble demontert og deler ble fraktet østover til sovjeterene selv. Blokaden førte til at befolkingen i øst hadde mangel på mat, medisiner, klær og kull. Blokaden ble avbøåst 1949 i mai. Det var ikke lov å flytte mellom disse grensene, untak gjennom Berlin.
 • Norge blir medlem av Nato.

  sovjetunionen hadde produsert sin første atombombe. De demokratiske landene opprettet dette for å stå sterkere sammen. North Atlantic Treaty Organization dette står Nato for.
 • BRD vs DDR

  Vestmaktene slår seg sammen og danner Forbundsrepublikken Tyskland (BRD)også kjent som Vest- Tyskland. Sovjetunionen resagerte på dette ved å opprette den kommunisitikse Tyske demokrtatikse republikk( DDR). De fire sonene ble nå til to land.
 • Koreakrigen

  Koreakrigen
  1950 - 1953. Korea ble styrt av Japan frem til 1945 da Japan kapitulerte ut.
  - Korea delt i 2
  - Sovjet( Nord.korea) / USA (Sør-korea)
  - FN 1948- Hvem skulle styre?
  - 1950 nord invanderte sør.
  - Kina tok nordkoreansk side, sør var okkupert.
  - MacArthur ville bruke atomvåpen mot Kina.
  - 1 mill døde, korea var fortsatt delt med den gamle grensen.
 • Våpenkappløp

  Våpenkappløp
  Sovjet fikk først atombombe i 1949 .USA fikk først hydrogenbombe i 1952. I 1953 fikk sovjet også hydrogenbombe. Dette gikk over befolkningens velferd og kostnadder. Sovjet var først ute med langdistanseraketter og var først ut i verdensrommet (også første dame i rommet). USA var først på månen. USAs befolking var redde for denne våpenutviklingen og noen bygget dermed bomberom i hagen og ble dannet protestgruppen.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten
  Pakten er en tidligere militær- og sikkerhetspolitikk allianse mellom Sovjetunionen og de kommunistiske land i Øst- Europa. Ble opprettet som et motstyrke til NATO. Pakten var orkestrert av Sovjetunionen. 3, november 1956 trakk Ungar seg ut av pakten og ble invandert av sovjet på grunn av dette. pakten ble offisielt oppløst 1. juli 1991.
 • Opprør i Øst- Europa

  Nikita Khrusjtov tok over makten etter Salins død i 1953.
  - Oppgjør med Stalin
  - Matvarepris steg i Polen og matmangel i Ungarn, folk demonstrerte/ Nikita sende strigsvogner.
  - I Ungarn dødde 30 000 og 200 000 flyttert til østerrike.
 • Den hete natta

  Den hete natta
  Natten til 13 augugst 1961 rullet soldater og grensevakter ut piggtråd langs grensen til vest.
  - Umulig å emigrere fra øst tl vest
  - Sovjet truet med krig mot vest- Berlin someren 1961.
  - De som prøvde å rømme over muren kunne ende opp i fengsel eller bli skutt.
 • Cuba mister forhold til USA

  Cuba mister forhold til USA
  -Fidel Castro kom til makten i 1959, Amerikanske bedrifter og handel mistet innflytelsen.
  - Usa hadde et styrke i Grisebukta, men Castro var godt forbredt og knuste Usa med sin hær.
  - Våpen og penger fra Sovjet = Sosialistisk
  - Attomrakketbase på Cuba Kennedy satte i verk en blokade rundt Cuba.
  - Khrusjtsjov kommanderte skipene til å snu.
  - Verdensmaktene fikk direkte telefonlinje. (resultat)
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Laos ble også utsatt.
  -Borgerkrig i Vietnam.
  - Nord- Vietnam ( kommunistisk) Sør- Vietnam ( antikommunistisk)
  - Dominoeffekt
  - Nord, støtte fra Kina og Sovjet og Sør fra Usa og Australia.
  - Usa kom med modernebombefly.
  - Nord- vietnam gjemte seg, ikke uniform- verste hendelsen i My Lai 16.mars 1968
  - Richard Nixon trakk tilbake i 1973
  - 1,5 mill vietnamesere vle derpt og 50 000 amerikanere.
  - 1975 Vietnam ble styrt kommunistisk.
 • invandering i Tsjekkoslovakia

  invadert av Sovjet fordi Moskva ikke likte deres fremstilling av kommunismen.
  - også noen andre land fra Warszavapakten innvaderte
  - ny president i Sovjet, Leonid Bresjnev ga klar beskjed til resten av Øst-Europa at demokratisering var uaktuelt.
 • Sovjetunionen invanderer Afghanistan

 • Perestrojka og Glasnost

  Mikhail Gorbatsjov ble leder i sovjet
  - Perestrojka- reformer i økonomien og Glasnost- frihet i politiske spørsmål.
  - Sovjetiske soldater trakk seg vekk fra øst
 • Den Kalde Krigen offisielt over

 • Sovjetunionen ble oppløst

  Grobatsjovs perestrojka fungerte ikke i unionen.
  - Ble etter fulgt
  - Fra kommunisme til kapitalisme i øst-europa
  - Østtyskerene hadde svært lavere levestandard enn i vest.
 • Russland trekker seg ut av våpenavtalen

 • Krimhalvøya

  -Her ble jaltakonferansen stiftet
  -Den kalde krigen er ikke helt slutt
  -Usa forsvarer Krimhalvøya
  -Fortsatt stor spenning som det blir noe krig
  - Sovjet til ha krim siden han mener at det er mange russiske beboere her.