Jeg

Den kalde krigen (Odin)

 • Period: to

  Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen var en toppmøte mellom de allierte lederne Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill og Joseph Stalin i februar 1945 under andre verdenskrig. Møtet ble holdt i Jalta, en by på Krim-halvøya i Sovjetunionen. Konferansen var ment å diskutere hvordan krigen mot Tyskland skulle avsluttes, og hvordan Europa skulle reorganiseres etter krigen.
 • Slutten av andre verdenskrig

  Andre verdenskrig endte i 1945 etter at de allierte styrkene, ledet av USA, Storbritannia og Sovjetunionen, seiret over Axis-maktene, Tyskland, Italia og Japan. Krigen ble formelt avsluttet ved underskrift av fredsavtalene i San Francisco i 1951. Krigen var den mest omfattende og kostbare konflikten i menneskets historie, og den førte til død og ødeleggelse over hele verden. Mellom 50 og 85 millioner mennesker mistet livet, de fleste av dem sivile.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene som ble kastet over Hiroshima og Nagasaki i 1945 var de første og eneste gangene atomvåpen ble brukt i krig. Bombene var utviklet av USA under andre verdenskrig. Bomben som ble kastet over Hiroshima den 6. august 1945, drepte omtrent 150 000 mennesker, og bomben som ble kastet over Nagasaki drepte omtrent 75 000 mennesker. Begge byene ble nesten helt ødelagt av bombene. Mange flere mennesker døde av skader og sykdommer som følge av bombene i årene som fulgte.
 • Fulton talen

  "Fulton talen" er en tale som ble holdt av den britiske statsministeren Winston Churchill i 1946. Talen ble holdt i Fulton, Missouri, USA, og ble også kalt "sinnefult talen" eller "Fulton-talen". I talen advarte Churchill for økende sovjetisk innflytelse i Europa, og sa at "en "jernvegg" var ved å bli bygget mellom øst og vest.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen er en utenrikspolitisk doktrine som ble annonsert av den amerikanske presidenten Harry S. Truman i 1947. Doktrinen ble utviklet som et svar på den økende sovjetiske innflytelsen i Europa etter andre verdenskrig, og var ment å gi støtte til demokratiske regimer som var i fare for å bli undertrykt av Sovjetunionen.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Berlinblokaden var en sovjetisk blokade av Vest-Berlin, som ble gjort i 1948-1949. Blokaden var et forsøk fra Sovjetunionen på å tvangsforede Vest-Berlin til å godta kommunistisk styre i Øst-Tyskland. Sovjetunionen stengte landveiene, jernbanene og kanalene som forbinder Vest-Berlin med Vest-Tyskland, og nektet å la mat, varer og brensel gå inn i byen. USA og Storbritannia startet en luftbro for å levere mat, varer og brensel til Vest-Berlin, kjent som Berlinluftbroen.
 • Period: to

  Marshallplanen

  Marshallplanen var en økonomisk hjelpepakke som ble annonsert av den amerikanske utenriksministeren George Marshall i 1947. Den var ment å gi økonomisk hjelp til Vest-Europa etter andre verdenskrig for å hjelpe dem med å gjenoppbygge ødelagte infrastrukturer og øke økonomisk vekst. Marshallplanen var også ment å bidra til å hindre kommunismen i å spre seg i Europa.
 • Opprettelsen av NATO

  NATO, eller Den Nordatlantiske Traktat-Organisasjonen, er en militær allianse som ble opprettet i 1949. Den består av 29 medlemsland fra Nord-Amerika og Europa, og har som formål å beskytte medlemslandene mot et mulig angrep fra en utenforstående makt. NATO ble opprettet som et resultat av den økende bekymringen for Sovjetunionens aggressive politikk etter andre verdenskrig og den økende frykten for at kommunismen ville spre seg til Vest-Europa.
 • Vest Tyskland egen stat

  Vest-Tyskland ble en selvstendig stat den 23. mai 1949. Dette skjedde etter at Tyskland ble delt etter andre verdenskrig mellom de allierte stormaktene, USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. Vest-Tyskland ble et demokratisk land med en økonomi basert på markedsøkonomi, mens Øst-Tyskland ble et kommunistisk land under sovjetisk kontroll. Denne delingen varte til 1990, da Øst-Tyskland ble slått sammen med Vest-Tyskland og gjorde Tyskland til ett land igjen.
 • Sovjets første atombombe

  Sovjetunionen gjorde sin første atombombeprøvesprengning den 29. august 1949. Prøvesprengningen ble utført i det som i dag er Kasakhstan, i et område kjent som Semipalatinsk-ørkenen. Denne prøvesprengningen markerte Sovjetunionens inntreden i den internasjonale atombombeklubben, og var en viktig milepæl i den kalde krigen.
 • Kina blir kommunistisk

  Kina ble kommunistisk i 1949, etter at Kommunistpartiet i Kina (CPC) under ledelse av Mao Zedong vant den kinesiske borgerkrigen mot den nasjonale regjeringen under ledelse av Kuomintang. Borgerkrigen hadde vart i over 20 år og hadde kostet mange millioner menneskeliv.
 • Øst-Tyskland blir en egen stat

  Øst-Tyskland ble grunnlagt som en selvstendig stat den 7. oktober 1949, etter at Tyskland ble delt etter andre verdenskrig mellom de allierte stormaktene, USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. Øst-Tyskland ble et kommunistisk land under sovjetisk kontroll, og Vest-Tyskland ble et demokratisk land med en økonomi basert på markedsøkonomi.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var en konflikt mellom Nord-Korea (støttet av Sovjetunionen og Kina) og Sør-Korea (støttet av USA og andre vestlige nasjoner) som fant sted mellom 1950 og 1953. Konflikten begynte som en borgerkrig, men utviklet seg til en internasjonal krig etter at Nord-Korea invaderte Sør-Korea. Krigen endte med en våpenhvile, men ingen formell fredsavtale ble signert, så de to Koreaene forblir teknisk sett i krig til denne dag. Konflikten førte til store ødeleggelser og tap av liv på begge sider.
 • Josef Stalin død

  Josef Stalin var generalsekretær for Kommunistpartiet i Sovjetunionen fra 1922 til sin død i 1953. Hans død ble oppdaget den 5. mars 1953, da han ikke dukket opp til en planlagt regjeringsmøte. Det ble rapportert at han hadde hatt en hjerneslag. Stalins død førte til en maktkamp mellom de forskjellige lederne i Sovjetunionen, og Nikita Khrushchev til slutt konsoliderte makten og ble leder for partiet og regjeringen.
 • Period: to

  Den Cubanske revolusjonen

  Ja, den cubanske revolusjonen var en politisk og sosial endringsprosess som fant sted på Cuba i perioden 1953-1959. Det var ledet av Fidel Castro og hans tilhengere, inkludert Che Guevara, og hadde som mål å avslutte amerikansk innflytelse og undertrykkelse på øya, samt å etablere en sosialistisk regjering. Revolusjonen begynte som en geriljakrig mot den sittende regjeringen ledet av president Fulgencio Batista, og varte fra 1953 til Batistas avgang i 1959. Castro tok så over.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en krig mellom opprørsgruppen Viet-Minh som kjempet for å frigjøre Vietnam til ett samlet kommunistisk styre og Sør-Vietnam med støtte fra USA som kjempet mot Viet-Minh og kommunismen. 
  Før Vietnamkrigen var Vietnam tidligere en koloni stat og under 2.verdenskrig erobret av Japan. Å samle Vietnam til en fri stat var noe som stert ønske. På 60-tallet ble USA for fullt blandet inn i krigen og det var for det meste 500 000 amerikanere i Vietnam.
  Krigen ble upopulær og USA tapt.
 • Period: to

  Romkappløpet

  Ja, Romkappløpet var en intensiv konkurranse om teknologisk og vitenskapelig fremgang i romforskning mellom USA og Sovjetunionen i perioden 1957-1975. Konkurransen startet med Sovjetunionens vellykkede lansering av den første kunstige satellitten, Sputnik 1, i 1957, og nådde sin kulminasjon med den amerikanske landingen på månen i 1969. Romkappløpet var en viktig del av den kalde krigen, og så på som et symbol på den globale maktbalansen mellom Øst- og Vestblokken.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren var en bymur som ble bygget i 1961 for å skille Øst-Berlin (ledet av Sovjetunionen) fra Vest-Berlin (ledet av Vest-Tyskland). Muren ble oppfattet som et symbol på den kalde krigen og den økte politiske splittelsen mellom Øst- og Vestblokken.
  Berlinmuren ble bygget for å stoppe den massive strømmen av mennesker som forlot Øst-Berlin for Vest-Berlin. Mange flyktet fra Øst-Tysklands kommunistregime til Vest-Tysklands demokrati og økonomiske muligheter.
 • Tsarbomben

  Tsarbomben (også kjent som RDS-220) var den største atomvåpenprøven noensinne gjort, og ble utført av Sovjetunionen i Arktis i oktober 1961. Tsarbomben var en hydrogenbombe, og hadde en sprengkraft på opptil 50 megatonn - mer enn 3000 ganger kraftigere enn den atomvåpenen som ble brukt mot Hiroshima i 1945.
  Tsarbomben var en viktig milepæl i den kalde krigen og viste Sovjetunionens økte teknologiske og militære styrke sammenlignet med Vesten.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cubakrisen var en konflikt mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962. Det var en av de mest alvorlige konfrontasjonene mellom de to under den kalde krigen, og bragte verden nær en global atomkrig. Årsaken til krisen var den sovjetiske beslutningen om å installere rakettbaser med raketter i Cuba. Dette ville gi Sovjetunionen en strategisk fordel i den kalde krigen, da de ville kunne angripe mål i USA innen kort tid. USA innførte en blokade rundt Cuba for å stoppe levering av raketter.
 • Kennedy blir skutt

  John F. Kennedy, den 35. presidenten i USA, ble skutt den 22. november 1963 i Dallas, Texas. Han ble skutt mens han var i en parade i en åpen bil, og ble drept av skuddene. Dette var en stor hendelse i moderne amerikansk historie og førte til nasjonal sorg og sjokk .Det er fortsatt mye uenighet om omstendighetene rundt presidentens død, med mange teorier om mulige konspirasjoner. De fleste av disse teoriene har blitt avslått av rå fakta fra etterforskere.
 • Period: to

  Sovjet invanderer Afghanistan

  Sovjetunionens invasjon av Afghanistan var en langvarig konflikt som varte fra 1979 til 1989. Konflikten oppsto som følge av politisk uro i Afghanistan og Sovjetunionens ønske om å støtte en pro-sovjetisk regjering som hadde kommet til makten i 1978.
 • Gorbatjov: perestrojka og glasnost

  Perestrojka og glasnost var to nøkkelbegreper som ble introdusert av den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov på 1980-tallet.Perestrojka betyr "omstrukturering" og refererte til Gorbatsjovs forsøk på å reformere den sovjetiske økonomien og gjøre den mer effektiv og konkurransedyktig. Glasnost betyr "åpenhet" og var Gorbatsjovs forsøk på å øke graden av ytringsfrihet og åpenhet i samfunnet. Han ønsket å bryte ned den strenge kontrollen som myndighetene hadde over media og samfunnet generelt.
 • Tyskland samles

  I 1950-årene ble det gjort flere forsøk på å gjenforene Tyskland, men disse forsøkene strandet på grunn av motstand fra både Vesten og Sovjetunionen. I 1961 bygde Øst Berlinmuren for å hindre folk i å flykte fra Øst til Vest. Det var først på slutten av 1980-tallet at mulighetene for tysk gjenforening økte. Gorbatsjovs reformer i Sovjetunionen åpnet for større politisk frihet og økt samarbeid mellom øst og vest. I 1989 ble Berlinmuren revet, og Tyskland ble gradvis gjenforent i årene som fulgte.
 • fallet på erlinmurenB

  9 November 1989 falt muren under demokratiske revolusjon mot diktaturet DDR. I dag er det fortsatt noen deler muren igjen som folk kan gå å se på.
 • Oppløsningen av Sovjetunionen

  Oppløsningen av Sovjetunionen var en historisk begivenhet som fant sted på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet.Oppløsningen av Sovjetunionen skyldtes en rekke faktorer. En viktig faktor var den økonomiske krisen som landet befant seg i på slutten av 1980-tallet. Den sovjetiske økonomien var ineffektiv og stagnert, og det var stor mangel på forbruksvarer og mat. Dette førte til økt misnøye og protester blant befolkningen.