Istockphoto 1153425330 1024x1024

Den kalde krigen

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte mellom Storbritannias statsminister Winston S. Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionens partisjef Josef Stalin i Jalta på Krim i Sovjetunionen, 4.- 11. februar 1945. Jalta erklæringen ble sendt ut 12. februar 1945 og innebar at de tre stormaktene etter Tysklands nederlag skulle okkupere hver sin del av landet.
 • Slutten på 2 verdenskrig - Europa

  Slutten på 2 verdenskrig - Europa
  Andre verdenskrig i Europa ble avsluttet den 8. mai 1945, etter at Tyskland hadde kapitulert.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. til 9. august 1945. De to atombombene drepte om lag 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander.
 • Slutten på 2 verdenskrig - USA og Japan

  Slutten på 2 verdenskrig - USA og Japan
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki avsluttet krigen mellom USA og Japan fra den 6.- 9. august 1945.
 • Churchills "Fulton-tale"

  Churchills "Fulton-tale"
  Den 5. mars 1946 snakket Winston Churchill som gjest på Westminister College i Fulton, Missouri, hvor han spådde fremtiden for etterkrigstidens Europa under jernteppe av sovjetisk styre.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Trumandoktrinen er en tale som president Harry S. Truman holdt i den amerikanske Kongressen 12. mars 1947. I den proklamerte han at USA måtte se det som sin oppgave å støtte frie folk og nasjoner mot undergraving innenfra og militære trusler utenfra. Til grunn for doktrinen lå forestillingen om Sovjetunionen som en trussel mot USA og Vest-Europa. Det økende spenningsnivået som fulgte mellom USA og Sovjetunionen ble etter hvert kjent som den kalde krigen.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  Marshallplanen var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig. Planen ble vedtatt av kongressen i USA i 1948. Den er oppkalt etter den amerikanske politikeren George C.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin mellom 24. juni 1948 og 12. mai 1949, i et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin. Det var en av de største krisene under den kalde krigen, og kom til å sette sterkt preg på vestlig sikkerhetspolitikk i tiårene som fulgte.
 • Opprettelsen av NATO

  Opprettelsen av NATO
  NATO ble dannet i Washington, D.C 4. april 1949 av tolv vestlige land. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa, spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia i 1948.
 • Vest-Tyskland blir egen stat

  Vest-Tyskland blir egen stat
  Vest-Tyskland ble grunnlagt 23. mai 1949 på det området av Tyskland som siden 1945 hadde vært okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike.
 • Sovjets første atombombe

  Sovjets første atombombe
  I 1949, klokken syv om morgenen 29. august, smalt det for første gang i Semipalatinsk. RDS-1, kalte Sovjetunionen sin første atombombe
 • Kina blir kommunistisk

  Kina blir kommunistisk
  Den 1. oktober 1949 erklærte Mao etableringen av Folkerepublikken Kina, som betydde slutten på Den kinesiske revolusjonen. Ved årsslutt ble KKP omgjort til landets lovpålagte statsbærende parti
 • Øst-Tyskland blir egen stat

  Øst-Tyskland blir egen stat
  1. oktober 1949 ble Den tyske demokratiske republikk (DDR) erklært for opprettet. Wilhelm Pieck ble president og Otto Grotewohl ble statsminister
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var en væpnet konflikt som varte fra 25. juni 1950 til 27. juli 1953 da en våpenhvile trådte i kraft. Konflikt som startet da det kommunistiske Nord-Korea angrep det demokratiske Sør-Korea i 1950. Krigen ble i hovedsak utkjempet av sørkoreanske og amerikanske styrker under FN-mandat, mot nordkoreanske og kinesiske styrker.
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Stalin døde 5. mars 1953 etter en hjerneblødning. Etter Stalins død ble det slutt på massehenrettelser, og de fleste GULag-fangene ble etter hvert satt fri. I 1956 tok partilederen Nikita Khrusjtsjov et delvis oppgjør med Stalin-tidens undertrykkelse.
 • Period: to

  Romkappløpet

  Mot slutten av 2. verdenskrig hjalp amerikanerne mange tyske forskere over til USA. En del av de hadde jobbet med rakettforskning for Hitler og nazistene, og stått bak både V1 og V2-rakettene som ble brukt mot engelske byer. Men amerikanerne ville for all del forhindre at russerne skulle sikre seg teknologien. I stedet for å bli etterforsket for det de gjorde under krigen, fikk de hjelpe amerikanerne med å utvikle både sivile og militære raketter.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en krig som foregikk i årene 1957–1975. Den begynte som et opprør i Sør-Vietnam, støttet og ledet fra Nord-Vietnam, og utviklet seg til en amerikansk intervensjonskrig. Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble trukket inn i krigen.
 • Revolusjon på Cuba

  Revolusjon på Cuba
  I 1959 ledet Fidel Castro en revolusjon som skulle føre landet inn i åpen konflikt med USA og et nært forhold til Sovjetunionen. Cuba er siden 1961 kjent som det første sosialistiske landet i Latin-Amerika.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen
 • Tsarbomben

  Tsarbomben
  Tsar Bomba er kallenavnet på hydrogenbomben RDS-220 (dekknavn Vanja), det største og kraftigste kjernefysiske våpen som noensinne er detonert. Bomben ble utviklet av Sovjetunionen, og var opprinnelig designet til en sprengkraft på 100 megatonn TNT som ble imidlertid redusert til halvparten for å begrense mengden radioaktivt nedfall. Detonasjonen ble utført den 30. oktober 1961
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig.
 • John F. Kennedy

  John F. Kennedy
  John F. Kennedy ble skutt og drept mes han kjørte i en åpen bil gjennom Dallas, Texas, 22. november 1963. Lyndon B. Johnson ble president etter Kennedy.
 • Period: to

  Sovjet invaderer Afghanistan

  Den afghansk-sovjetiske krig, som pågikk i perioden 1979–89, var en væpnet konflikt mellom den marxistiske regjeringa i Afghanistan og Sovjetunionen på den ene siden, og islamistiske opprørere fra "mujahedin" på den andre. Borgerkrigen førte til at Sovjetunionen invaderte nabolandet Afghanistan for å sikre at kommunistregjeringen ikke skulle falle.
 • Period: to

  Perestrojka (Mikhail Gorbatsjov)

  Perestrojka, som kan oversettes med «omstrukturering», var et slagord under reformperioden i Sovjetunionen under Mikhail Gorbatsjov (1985–1990). Bakgrunnen for reformene var en stagnerende økonomi.
 • Period: to

  Glasnost (Mikhail Gorbatsjov)

  «Glasnost», som kan oversettes med «offentliggjøring», var et slagord under reformperioden i Sovjetunionen under Mikhail Gorbatsjov (1985–1990). Det var rettet mot hemmeligholdelsen og mangelen på pålitelig informasjon i sovjetsamfunnet.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  1. november 1989 besluttet DDRs myndigheter med øyeblikkelig virkning å gi muligheter for fri utreise. Den påfølgende natten ble grenseovergangene åpnet for østtyskere, og denne hendelsen er i ettertid betegnet som «Berlinmurens fall». Flere nye grenseoverganger ble åpnet, og i løpet av 1990 ble hele muren fjernet, bortsett fra noen få deler som er bevart.
 • Tyskland samles

  Tyskland samles
  Vest-Tyskland var etter krigen okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike og ble etter delingen en del av Vest-Europa, mens Øst-Tyskland var okkupert av Sovjetunionen og ble en del av østblokken. Tyskland ble gjenforent 3. oktober 1990.
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  I 1991 ble Sovjetunionen oppløst, etter at mange av republikkene hadde revet seg løs det samme året. Mikhail Gorbatsjov gikk av som landets siste leder 1. juledag 1991, og Den kalde krigen nådde sin slutt.