Image

Kalde krigen

 • Den tyske Lederen dør

  Den tyske Lederen dør
  Adolf Hitler som har styrt Tyskland under andre verdenskrig, ser at krigen er over for Tyskland og skyter seg sjølv
 • Slutten av andre verdenskrig

  Andre verdenskrigen tok slutt da sovjetiske soldater overtok og erobrett Berlin, som gjor til at Hitler drepte seg selv og Tyskland overgidde seg.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Trumandoktrinen var ein slags avtale som blei til den kalde krigen, det var ein tale der presidenten Harry Truman vill støtte land som var imot kommunisme med pengar og våpen.
 • Marshallplanene

  Marshallplanene
  Marshallplanen var som hjelp til land som etter krigen ville ha markedsøkonomi, det var det amerikanske hjelpeprogrammet som gjorde at Europa kunne skaffe seg dollar og få hjelp med ødeleggelse etter krigen. Dette var får at alle land skulle bli ett markedsøkonomi land.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Berlinblokaden var att etter krigen ville alle land som følte dei vant krigen, ville ha nokke av Berlin. Så det blei delt i øst og vest Berlin. Grunnen til at dei ville ha Berlin var fordi det var en så sentral by og det kunne hjelpe mye mot en potensiell ny krig.
 • NATO opprettet

  NATO opprettet
  NATO ble opprettet får skape ett felles forsvar mot det kommunistiske Sovjetunionen som hadde mesteparten av makten. NATO er ett slaks parti med land som kan melde seg inn i, får å få hjelp vist det havner i krig.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var ein krig mellom det som nå er Nord og Sør- Korea, Sovjet unionen hjelp oppe i nord fordi det var kommunisme. USA hjalp dei nede i sør med å forsvare seg fra å bli kommunistisk og ville være kapitalisme. Korea er fortsatt splitter i dag og klarer ikkje å bli enige.
 • Period: to

  Romkappløpet

  Romkappløpet var ein slags konkurranse mellom stormaktene USA og Sovjet, målet var og komme seg først ut i verdensrommet. Sovjet fikk komme seg ut i verdensrommet først, men USA fikk sette foten først på månen. Kjem som vant er ikkje heilt sikkert, men det blei som eit slags samarbeid etter krigen.
 • Etableringane av Warszawapakten

  Etableringane av Warszawapakten
  Sovjetunionen starten Warszawapakten da vest-Tyskland blei med i NATO i 1955. DA trudde Sovjetunionen at vest-Tyskland og heile vesten ville bli sterkare. Sovjet fryktet en stert vest europeisk allianse og starten Warszawapakten med dei andre landa som hadde kommunisme, for å ikkje tape krigen.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnam krigen blei delt i to, med den franske koloni, USA og sør-Vietnam i sør og Det kommunistiske Vietnam i nord. Dette blei til en langvarig krig der ingen av delane klarte å bli einig. Fleire USA soldater døde og til slutt måtte USA gi seg. Og Vietnam blei ett kommunistisk land.
 • Sputniksjokket

  Sputniksjokket
  Sovjetunionen sender “sputniksjokket” som var den første satellitten som blei sendt ut i verdensrommet. Satellitten kom som ett sjokk for dei fleste da nyheitene kom ut og det er derfor det heter “Sputniksjokket”.
 • Period: to

  Mao Zedong

  Mao Zedong var partileder for Kinas kommunistparti. Han var opptatt av at alle skulle leve som staten sa dei skulle leve. Litt som det Putin vil i dagens krig, mellom Ukraina og Russland.
 • Yuri gagarin

  Yuri gagarin
  Yuri var det første menneske som kom ut i verdensrommet under romkappløpet, han gjorde att sovjet van kappløpet ut i verdensrommet.
 • Opprinnelsen av Berliner muren

  Opprinnelsen av Berliner muren
  Berliner muren var en 155km lang mur med gitter og elektrisitet og var satt opp for å skille øst-Berlin og vest-Berlin, ikkje alle var enige i denne muren og mangen ville rive den ned.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Fulgencio Batista styrte Cuba lenge og USA vert handelsmenn med Cuba i lang tid. Fidel Castro likte ikkje dette og fikk i krig mot hans styrke med sin egen allianse. Fidel Castro hadde nasjonalisert banker og USA reagerte med å sette en handelsblokade av Cuba.
  Cuba blei allianse med Sovjetunionen, og USA ville gå i krig mot Cuba, USA gjorde det ikkje men alle kommunistiske landa blei banda sterkare på grunn av denne hendelsen.
 • Kuppet i Chile

  Kuppet i Chile
  Statskuppet i Chile var ett militært statskupp og blei utført av dei fleste fra militæret i Chile, som skulle prøve og få av den demokratiske valgte presidenten i Chile etter han blei valgt av folke. Militæret bombet parlamentet og det chilenske militæret tar over Chiles samfunn i 17 år.
 • Period: to

  Den afghanske krig

  Denne krigen var en våpenet konflikt mellom Afghanistan og Sovjetunionen mot ett islamistisk opprør på den andre siden, som var en krig mellom kommunisme og islamisme. Etter en lang og dødelig borgerkrig slapp Sovjet seg ut og kommunismen falt ut av Afghanistan.
 • Period: to

  Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail var den siste lederen i Sovjetunionen, og enesste som vill ha ett demokratisk land fordi han såg at heile vest europa og vest Tyskland hadde masse mer ressursar enn dei og skjønte at dei kom til å tape krigen. Og dei fikk ingen ressursar til landet så han ville ha markedsøkonomi.
 • INF-avtalen

  INF-avtalen
  INF-avtalen gikk ut på at alle atomvåpen skulle bli fjernet ut av landa og skulle ikke bli kjøpt eller brukt. Denne avtalen skjedde mellom USA og Sovjetunionen.
 • Berliner muren blir revet

  Berliner muren blir revet
  Myndighetene i Øst-Tyskland bestemte seg at muren i Berlin skulle falle får å gjøre øst og vest Berlin til en by der begge delene kunne ferdes. Vist du besøker Berlin i dag kan du kanskje se litt igjen av muren som blei revet ned
 • Oppløysningen av Sovjetunionen

  Oppløysningen av Sovjetunionen
  Etter at Mikhail Gorbatsjov fikk makten i Sovjet, såg han på den lyse siden. Heile sovjet hadde mangel på varer og de einaste dei handla med var kommunistiske land. Siden det var så lite kommunistiske land ville Gorbatsjov ha ett mer økonomisk land. Han så att USA var sterke og ville ikkje gå i krig lengre.