Could war

Den Kalde Krigen

By ImPrudo
 • Period: to

  Den Kalde Krig

 • Trumandoktrinen og Marshall Hjelpen

  Europa lå i ruiner etter 2. verdenskrig. Goerge C. Marshall besøkte Europa å så alt med egne øyne. Han kom tilbake til USA og fortalte hva USA skulle gjøre. USA ga penger og utstyr til Europa når de holdt på å gjennopbygge.
 • Berlin Blokaden Og Kommunist Kuppet

  Stalin ble sint på at den Frankse, Amerikanske og Britiske delen av Berlin vokste mye fortere og bedre enn den sovjetiske delen av Berlin på grunn av samarbeid. Dette gjorde at Stalin ikke ville hans del skulle se hvor godt de andre delene hadde det, så han stoppet alle Jernbanelinjene, veiene og kanalene. Dette gjorde at det ble raskt nød på mat, medisiner, klær og kull. Vestmaktene bestemte seg derfor og lage en luftlinje fra den vestlige delen av Tyskland til Berlin der de sendte fly med det.
 • NATO Dannes.

  NATO ble dannet som en forsvarsallianse. Dette gjorde ble 1 land agrepet skulle de andre som var med gå inn og hjelpe. NATO står for "North Atlantic Treaty Organization".
 • Korea Krigen

  Norkoreanske styrkene ble sendt inn i SørKorea og okkuperte hele landet helt til Stormaktene hjalp til og fikk dem tilbake i 1950. Kina støttet NordKorea og sendte 250000 soldater som hjelp, USA ville atombombe dem, men det ble stoppet. USA klarte å få den gamle grensen mellom landene tilbake og det forble ett delt land. 1 million mennesker døde, denne krigen ble slutt i .
 • Warzawapakten

  Warzawapakten ble dannet, dette skal være en forsvarsallianse samme som NATO bare for kommunistiske land. Denne pakten er rettet mot NATO og står ikke for det samme.Dette er en forsvarspakt mellom Sovjetunionen og mange øst-europeiske land.
 • Oppstanden i Ungarn

  Det ble ett stort opprør mot matvareprisen i Polen og mat mangelen i Ungarn. Det hadde ikke vært lov å kritisere regjeringen så det ble sendt ut stridsvogner og soldater for å fjerne dette opprøret. Dette opprøret la seg ganske fort i Polen, men i Ungarn forsatte det. Over 30,000 mistet livet og over 200,000 rømte landet. De fleste rømte til fots.
 • Berlinermuren Bygd

  Soldater fra Øst-Berlin gikk og satte ut piggtråder slik at ingen kunne komme seg over på vestsiden, De bygde deretter en høy mur. De som prøvde å klatre over og flykte, hadde sjangsen på å bli skytt og drept på stedet av grensevaktene.
 • Cubakrisen

  Det kom en ny leder til Cuba, og nektet USA i å ha bedriftene sine der og ledelsen av de bedriftene gikk til staten Cuba. Cuba fikk støtte i form av våpen og penger av Sovjetunionen. De fikk lov til å bygge Atomrakketbaser i Cuba som kunne nå noen drastige mål innenfor USA: Dette reagerte jo USA på med en gang og valgte blokade rundt Cuba. Sovjet hadde 2 valg. Snu eller mulig en ny Verdenskrig, de valgte å snu.
 • VietnamKrigen Starter

  Det var borgerkrig i Vietnam og Sovjet støttet jo selvfølgelig Nord siden fordi det var kommunistisk og ble støttet av Kina og Sovjetunionen med penger og utstyr. Dette førte til at USA ble bekymret for det var som ett domino spill. Ble dette landet kommunistisk kom nabolandene også til å bli det. Så USA støttet selvfølgelig Sør Vietnam, men det de ikke hadde planlagt var det at Nord siden ikke brukte uniformer så gjorde det vanskelig å skille venn og fiende. Dette førte til uskyldige ble drept.
 • Tsjelloslovakia

  Sovjetunionen likte ikke at Tsjekkoslovakia var på vei og demokratisere seg. Derfor sendte Sovjetunionen over 500,000 soldater til Tsjekkoslovakia og andre Warzawapaktland, for å gi beskjed at Demokratisering var helt utiljgjengelig.
 • USA trekker seg ut av VietnamKrigen

  Det ble protester i hjemlandet til USA og dette gjorde at USA ga opp denne krigen på grunn av protestene og så mange uskyldige ble drept. De trakk seg da ut av Vietnam i 1973.
 • Afghanistan

  Sovjet invaderer Afghanistan, og USA ville ikke bare sitte å se på så de ga støtte til Afghanistan med Penger og utstyr. Denne gangen var det USA som plaserte raketter rundt i Europa som gjorde Sovjet mer forsiktige. Dette var ett nytt "Våpenkappløp" mellom USA og Sovjetunionen. USA startet en forskning som er såkalt "STAR WARS" dette skulle være ett våpen som tilintett gjorde alle fiendens satelitter og raketter, ved hjelp av laserteknologi, ble dette gjennomført hadde statsbudsjetet sprengt.
 • Glasnost og Perestrojka

  Dette ble innført da en ny leder kom til makten innenfor Sovjetunionen. Dette gjorde att butikkene fikk bedre vareutvalg og prisene ble senket. Samtidig som dette fikk folket lov til å kritisere regjeringen. Denne nye "avtalen" ble godt akseptert i Øst-Europa. De sovjetiske soldatene trakk seg også tilbake til der de hørte hjemme.
 • Berlinermuren Rives

  Piggtrådene ble fjernet og folket begynte å hakke vekk muren. Den Kalde Krigen var offisielt over.
 • Sovjetunionen Oppløst

  I 1991 ærklerte alle de 15 kommunistiske unionene innenfor Sovjetunionen den for helt revnet. Sovjetunionen var oppløst da en ny leder kom inn som ble hatet.