Hva er den kalde krigen 800x510

Den kalde krigen (Mina)

By Minasv1
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Jaltakonferansen var et møte mellom "de tre store", Storbritannia, USA og Sovjet. Møtet innebar at de skulle dele hvert sitt okkupasjons område i Tyskland. Frankrike ble også invitert til å okkupere sitt landområde i Tyskland. Et av målene var å denazifisere, demilitalisere, og bli enige om hva slags krigserstantninger Tyskland skulle betale. Hovedstaden i Tyskland, Berlin skulle bli delt på hvert land.
 • Period: to

  slutten på 2.verdenskrig

  For de fleste i Europa, inkludert Norge sluttet krigen 8 Mai 1945, etter at Tyskland kapitulerte. For mange andre sluttet den 2. september 1945 etter at Japan overga seg.
 • Bombene over Hiroshima og Nagasaki

  Bombene over Hiroshima og Nagasaki
  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet 6. og 9. august 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. De to atombombene drepte omtrent 135 000 mennesker av direkte dødelig stråling, brannskader og skader av fallende og flyvende gjenstander. (amerika slapp bombene. gjorde det for å tvinge Japan til å kappitulere)
 • Churchills "Fulton Tale"

  Churchills "Fulton Tale"
  Churchill hadde en tale i Fulton I missouri om jernteppet. Han gjenntok og moderniserte begrepet jernteppet.
 • Trumandoktrinen

  President Truman lover støtte til "de frie folk som kjemper mot forsøk fra vøpnede minoriteter eller fremmede interesser på å vinne herredømmet"
  kort forklart: truer kommunismen et sted, skal USA hjelpe til og ordne opp.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen ble lansert av USAs utenriksminister George Catlett Marshall i en tale . juni 1947. Han tilbød alle europeiske land, også Sovjetunionen, hjelp til gjenreisningen etter andre verdenskrig. Han ville bygge opp hele europa så fort som mulig. Han ville hjelpe Europa mot "sult, kaos, fattigdom og desperasjon"
  Stalin nektet sovjet, og de øst-europeiske landene hjelp, så industrien i øst og vest ble helt forskjellig oppbygd.
  Et forsøk på at kommunismen ikke skal spre seg
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  Sovjet stengte alle veier inn til Berlin. Berlin ligger inne i Sovjets okkupasjonsområde. Et forsøk fra Stalin til å ta kontroll over hele berlin.
  Det blir sendt inn fly med mat og forsyninger til innbyggerne i Berlin. Stalin mislykkes med å ta over Berlin
 • Opprettelse av NATO

  Opprettelse av NATO
  NATO ble dannet i Washington, D.C. 4. april 1949 av tolv vestlige land. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa, spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia i 1948. 
  i dag er det 30 land med i NATO
 • vest-Tyskland blir egen stat

  Vest-Tyskland ble grunnlagt 23. mai 1949 på det området av Tyskland som siden 1945 hadde vært okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike.
 • Vest tyskland blir en egen stat

  Vest-tyskland ble grunnlagt 23. mai 1949 på det området av Tyskland som siden 1945 hadde vært okkupert av USA, storbritannia og frankrike
 • Sovjets første atombombe

  Klokken syv om morgenen 29. august i 1949, smalt det for første gang i Semipalatinsk. RDS-1, kalte Sovjetunionen sin første atombombe
 • Kina blir kommunistisk(KKP)

  Kina blir kommunistisk(KKP)
  den 1 oktober 1949 erklærte Mao, tidligere kinas president. Han erklærte etableringen av Folkerepublikken kina, som betydde slutten på den kinesiske revolusjonen. Nasjonalistene tapte krigen, og kommunistene proklamerte Folkerepublikken Kina den 1. oktober 1949. I desember samme år flyktet restene av nasjonalist-styrkene til øya Taiwan, der de fortsatte å styre under det formelle navnet Republikken Kina.
 • Øst Tyskland (DDR)

  i 1945 ble Tyskland delt i soner, Sovjetunionen fikk den største og østlige delen. DDR var tilsluttet Warszawapakten, og var en del av Sovjetunionens interessesfære i Europa under den kalde krigen.
 • Period: to

  koreakrigen

  I 1950 gjorde Nord-Korea et overskelses angrep mot Sør-Korea med godkjenning av Josef Stalin. Målet var å gjennforene to land og uenighet om politisk styresett. Nord.Korea var overlegne intil FN kom inn med sine styrker og presset dem tilbake til startpunkt. Kina ble innbandet og sør.korea opplevde store tap. Operasjonen til FN ble endret til å sikre sør-koreas selvstendighet. Våpenvileforhandlinger startet to år før kirgens slutt.
  25.jun 1950 - 27.jul 1953
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Stalin døde den 5 mars 1953 etter en hjerneblødning. etter stalins død ble det slutt på massehenrettelser, og Nikita Khrusjtsjov ble ny leder i Sovjet.
 • Period: to

  revolusjon på Cuba

  etter mange kuppforsøk og angrep vokste den revolusjonære hæren på Cuba i ledelse av Fidel Castro samarbeid med den kjente revolusjonæren Che Guevara. 1. Januar gikk de inn i hovedstaden Havanna med en stor hær og dannet en ny regjering på Cuba, med Castro som statsminister. Cuba ble det første sosialistiske staten i hele Latin-Amerika. Revolusjonen første til en åpen konflikt med USA og et nært forhold til Sovetunionen
 • Period: to

  romkappløpet

  USA og sovjet hadde en kunkuranse om å ha det beste og mest moderne rom-utstyret.
  Under den kalde krigen etter andre verdenskrig ønsket både USA og Sovjetunionen å vise at de hadde teknologisk overtak. Etter hvert utviklet dette seg om en kamp om å bli førstemann til å lande med et menneske på Månen. Kampen om å lande først på månen vant USA 20. juli 1969 med NASAs månelanding.
 • bakgrunn vietnamkrigen

  Historien bak vietnamkrigen er viktig. Fransk koloni: Kambosja, Laos og Vietnam i årene 1858-1893= Indokina. Japan okkuperer Indokina i 1940.tar makten fra Frankrike. Japan gir ikke makten tilbake til Frankrike, men til Vietnam. Vietnam=eget land.
  Vietnameserne er kjent for sine kreative krigsmetoder= feller og tunellganger. Amerikanerne fant aldri ut om disse tunellgangene. USA hadde en annen strategi.
  helikopter. raskt inn, raskt ut
  Denne krigen var den første krigen som ble sendt på TV.
 • Period: to

  vietnamkrigen

  Den første indokinesiske krig: krig mellom Frankrike og kommunistiske vietnamesere. Frankrike går inn i vietnam for å prøve å få tilbake koloniene sine.
  Krigen ender: fredsavtale= fører til splittelse i Vietnam. kommunister i Nord-Vietnam, “demokrater” i sør. Den andre indokinesiske krig: krig mellom sør, og Nord Vietnam. 1959 andriper Nord-Vietnam: prøve å samle landet. USA blir mer involvert i krigen. 1964 blir USA med i krigen og blir kalt VIETNAMKRIGEN.
 • berliner muren kommer

 • Tsar bomben

  Tsar bomben var en Atombombe Sovjet prøvesprengte. dette er den største bomben noen sinne.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cubakrisen var konfrontasjonen mellom USA og Sovjet som skjedde på grunn av opptrappingen av det Sovjetiske militære engasjementet på Cuba. Denne krisen førte nesten til atomkrig mellom de to supermaktene til atomkrig. dette er også en av hendelsene under den kalde krigen hvor det var størst fare for våpenkrig. noe som kunne ført den kalde krigen til å bli en varm krig. det var overvåkningebilder som avslørte atomrakettbaser på cuba
 • John F Kennedy blir skutt

  John F Kennedy var USA's president. Han ble skutt i en åpen bil. han ble skutt to ganger.
 • Period: to

  Sovjet invaderer Afghanistan

  Borgerkrigen i Afghanistan førte til at Sovjet invaderte nabolandet, Afghanistan for å sikre at kommunistregjeringen ikke skulle falle. Men den afghanske motstandsbevegelsen, Mujahedin, fikk stor internasjonal støtte mot Sovjet, først og fremst fra USA.
  USA sendte våpen, penger og utstyr til Afghanistan gjennom pakistan. USA så på krigen i Afghanistan som en viktig hendelse i kampen mot Sovjet og kommunismen under den kalde krigen.
 • Period: to

  Gorbatsjov: perestrojka og glasnost

  Mikhail Gorbatsjov var en russisk og tidligere sovjetisk politiker. Han var den siste statslederen i Sovjetunionen fra 1985 til 1991. Glasnost er russiske for åpenhet. Det er en del av reformpolitikken som Mikhail Borbatsjob innførte i Sovjet fra 1985. Denne reformpolitikken blir sett på som en årsak som utløste kommunismens fall og Sovjets oppløsning i 1991.  Glasnost blir ofte omtalt i sammenheng med perestrojka, som er russisk for omstruktirering. 
 • Berliner murens fall

  November i 1989 åpnet DDR myndighetene for fri utreise og innreise til Øst-Berlin. Og den påfølgende natten ble grenseovergangene åpnet for østtyskere. Hendelsen ble i ettertid blir kalt Berlin murens fall. Etter hvert ble flere og flere grenseoverganger åpnet og i løpet av 1990 ble hele muren fjernet unntatt noen deles som ble bevart, og ble historie 
 • tyskland samles

  9 november 1989 ble Berlin muren åpnet, sommeren 1990 ga sovjet tillatelse for en gjenforening av øst og Vest-Tyskland. I september ble det holdt en avstemming i øst og Vest-Tyskland, flertallet stemte ja til en gjenforening. så den 3 oktober i 1990 trådde avtalen i kraft og delene av Tyskland ble gjenforent. Det var stor begeistring både i og utenfor Tyskland for gjenforeningen, men sammensmeltingen bød på problemer pga. Ulik økonomi og sosialtilpassning
 • Sovetunionen oppløses

  Oppløsningen av Sovjet startet med Mikhail Gorbatsjovs maktovertagelse i 1985. Økonomien og militær opprustningen hadde gått i stå, og Sovjet økonomi kunne ikke fortsette med våpenkappløpet fordi det ikke var bærekraftig. I tillegg så hadde Gorbatsjovs politikk innført sosiale og politiske frihet noe som ble grunnlag for kritikk av regimet i Moskva. Landets sammenbrudd skjedde i slutten av 1991 og en av hovedårsakene var Gorbatsjovs nye tankemåter og teknikker.