Den kalde krigen

Den Kalde Krigen

 • Demokrati

  Det finnes flere politiske partier som velgerne kann velge mellom. En person kan ikke bli straffet uten å ha brutt en lov og uten en rettsak. Alle kan si og skrive hva de mener, uten å være redde for å bli straffet. Makten er fordelt mellom flere institusjoner for å hindre maktmisbruk. Landt styres av folkevalgte representanter.
 • Diktatur

  Staten kontrollerer aviser, slik at ingen kan skrive noe kritisk om regjeringen. Folk som motarbeider regjeringen, kan bli fengslet uten lov og dom. Det finnes kun ett parti. Det er forbudt å danne andre politiske partier. Det finnes bare EN LEDER.
 • Ordforklaring

  En supermakt = et land som har svært stor makt og innflytelse i verden. Ordet brukes særlig om USA og Sovjetunionen under den kalde krigen. Avhopper = en person som rømmer fra hjemlandet og søker politisk asyl i et annet land. Det ble særlig brukt om folk fra kommunistiske land som søker asyl i Vesten. Terrorbalanse = en situasjon der to fiender har så mange og kraftige våpen at de ikke vill finne på å angripe hverandre av frykt for å bli ødelagt selv. Kommunefrykt = ville få straff, eks fengsel
 • Ordforklaring

  Blokade = er å sperre mulighetene for varetransport inn til et land eller område, for eksempel ved å blokkere veier, jernbanestrekninger og havner. Napalm = det er et kjemisk våpen, en væske som setter seg fast i hunden og kan brenne mennesker til døden. Nedrustning = det er det motsatte av opprustning, altså at man kvitter seg med våpen istedenfor å skaffe flere. ABC-våpen = en samlebetegnelse for atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen. Jernteppe = skiller mellom Vest og Øst-Europa.
 • Period: to

  Den Kalde Krigen

 • Folkeforbundet

  Folkefordundet (FN - forente nasjoner) ble dannet
 • Marshall-planen (USA)

  Europeiske land skulle få økonomisk støtte som eks. lån/pengegaver. MEN dem måtte bli med i OEEC. Øst-europa takket nei og vest-europa takket ja. det ble økt innflytelse fra USA.
 • Trumandoktrinen

  Før 1947: USA blander seg ikke inn i Europiske forhold. -> Men blandet seg inn i forhold mellom stater + Blandet seg inn ei forhold innad i stater. -> USA så på seg selv som "Verdens-Politi.
 • NATO/Warszawapakten

  USA og Vest-Europa dannet NATO og Sovjet og Øst-Europa dannet Warszawapakten i 1955. de er forsvarsallianser. Et angrep på et medlemsland i NATO, et angrep mot hele organisasjonen. Gjennom resten av den kalde krigen sto NATO og Warszawapakten mot hverandre som to maktblokker. NATO = North Atlantic Treaty Organization
 • Period: to

  Koreakrigen

  Nor-Korea var Kommunistisk og Sør-Korea var Kapitalistisk. Sovjet og Kina støttet Nor-Korea og USA støttet Sør-Korea. Nor ville forene nor og sør sånn at hele Korea ble komministisk, men det ville ikke sør. Så nor angrep sør og sovjet hjalp dem, men sør ville sjempe tilbake så USA støttet dem og sendte inn amrikanske soldater. Men i 1953 ble det våpenhvile og den gjeller forsatt i dag.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Vietnam Nord = kommunistisk - Sovjet/Kina, Sør = kapitalistisk - USA. Kommunister i sør V. gjorde opprør. USA støttet S.V. -> bombe med Napalm Sovjet støttet N.V. en TV-sendt krig -> medvirkende årsak til at krigen tok slutt. 1975: Nord V. erobet Sør V.
 • Romkappløpet

  Sovjet sendte den første menneskeskapte satellitt opp til rommet som het Sputnik 1. den var ikke større enn en baseball. USA likte det ikke. da lagde USA et eget etat for romfart, NASA i 1958. Da vart det et kappløp om å få det første menneske til månen og det var USA som fikk til det først. Men Sovjet fikk den første hunden opp i verdensrommet som het Laika. NASA = National Aeronautics Space Administration.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Kommunisten Fidel Castro kom til makten på Cuba etter en revolusjon (1959) USA støttet opprørere som ville styrte Castro + Boikott av Cubanske varer. 16. oktober 1962: USA oppdager at Sovjet har utplassert atomraketter på Cuba. USA innfører en blokade av Cuba -> krigsskip -> hindre varer inn eller ut av Cuba. 28. oktober: avtale: Sovjet fjerner rakettene og USA - ikke angripe Cuba. Direktelinje mellom Washington og Kreml.
 • Glasnost

  Glasnost er et ord som først ble tatt i bruk av Sovjetunionens leder Gorbatsjov på slutten av 1980-tallet. Glasnost kom i 1985, to år før perestrojka, «omstrukturering», og betegnelsene blir ofte brukt sammen siden de har tilknytning til hverandre.
 • Sovjet Ny Leder

  Gorbatsjov ble leder -> glasnost -> endringer innad og utad -> nedrustning - 1987 avtale Sovjet - USA. Innen 1989 hadde kommunismen mistet makten i alle land i Øst-Europa pga. Gorbatsjov politikk.
 • Oppløsningen av Sovjetunionen

  Sovjetunionen besto av 15 sovjetrepublikker. teorien skulle alle republikkene ha indre styrer, men ble stor grad styrt fra Moskva - Republikkene krevde nasjonalt selvstyre. 25. desember 1991 trakk Gorbatsjov seg som Sovjetunionens leder. Boris Jeltsin ble leder av Sovjet etter Gorbatsjov. Tyskland blir en stat igjen.
 • Berlinmuren

  Øst-Tyskland demonstrerte flere og flere mennesker mot kommunistpartiet. I november 1989 ble portene i Berlinmuren åpnet. Folk fra begge sider begynte å rive muren ned. -> I 1990 ble det for første gang arrangert frie valg i Øst-Tyskland -> kommunistregjeringen måtte gå av. -> Øst og Vest-Tyskland ble enig med å slå sammen de to sidene av Berlin - Det skjedde i oktober 1990. -> Avtalen ble skrevet den 12. september 1990.