Stalin

Sovjetunionen

 • Rvolusjon

  Rvolusjon
  Bolsjevikene overtar makten i russland og bytter navn til soviet unionen.
 • Period: to

  Borgerkrig

  I starten av borgerkrigen proklamerer store deler av Tyskland, Finland, Estland, Latvia. Litauen, Ukrainia, Georgia, Armenia og Aijerbajan deres uavhengighet fra Russland. Kampen mellom de røde og de hvite herjer i Russland. Staten tar kontroll over all økonomi. Millioner bønder dør av sult, fordi hæren konfiskerer maten.
  Krig mot polen i 1920 til 1921
  planøkonomi endres gradvis til lett markedsøkonomi og dette fører til en periode med stabilitet.
 • Sovjetunionen blir til

  Sovjetunionen blir til
  Russland, Belarus, Ukraina og Transcaucasus underskriver en kontrakt som godkjenner skapelsen av Sovjetunionen.
 • Sovjetunionen adopterer et styre med diktator

  Sovjetunionen adopterer et styre med diktator
  Lenin dør og blir byttet med Joseph Stalin
 • Period: to

  Stalin

  Stalin ble generalsekretær for det sovjetiske kommunist partiet i 1922. Stalin anses som den viktigste enkeltpersonen for utformingen av Sovjet regimet til 1991. Målet til Stalin var å omdanne Sovjet sin bonde stat til en moderne industristat og en geopolitisk supermakt. Han hadde stålkontroll over landet til minutter etter at han døde. Historikere estimerer at det ca. 20 millioner mennesker døde under hans regime.
 • Adoptering av den første femårs-planen

  Staten setter prioriteringer av økonomien. Dette ender den lette markedsøkonomien(NEP) de hadde før.
 • Forsøk på statskupp

  Forsøk på statskupp
  Leon Trotsky starter et forsøk på et statskupp med soldater fra russlands hærstyrke, folk fra kommunistpartiet og folk som var i myndighetene. Dette mislyktes og de skyldige får døds straff eller blir sendt i fengsel for lange perioder.
 • Period: to

  2. verdenskrig DEL. 1

  Sovjetunionen og Deutsches Reich in går i en ikke aggresjons pakt. Deutsches Reich invaderer polen fra vest. Sovjetunionen invaderer fra øst. Sovjetunionen og Finnland går til krig som ender med at Finnland mister territorie til Sovjetunionen. Sovjetunionens tropper invaderer Latvia, Litauen og Estland. Sovjetunionen og Japan signerer en ikke aggresjons pakt.
 • Period: to

  2. verdenskrig DEL.2

  Deutsches Reich innvaderer Sovjetunionen. innen slutten av året har de også okkupert Belarus, mesteparten av Ukraina og omringet Leningrad. Et Sovjetisk motangrep redder Moskva. Innen juni 1942 var Deutsches Reich framme ved Stalingrad. I 1943 mislykkes angrepet på Stalingrad og Sovjet starter et massivt motangreg som ender ved Berlin mai 1945.
 • Sovjetunionen erklærer krig mot Japan

  Sovjetunionen erklærer krig mot Japan
  Sovjetunionen annexerer sørlige halvdelen av Sakhalin og Kuril øyene.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Sovjetunionen klarer ikke å forhindre at vestlige makter droppet varene sine.
 • Første atomsprengning av Sovjetunionen

  Første atomsprengning av Sovjetunionen
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen starter med at Sovjetunionen og Kina skriver under på en 30 års allianse. Kina og Sovjet støtter Nord-Korea og USA, Frankrike og Storbritania støtter sør-Korea. Dette førte til at forholdet mellom Sovjet og vesten ble ødelagt.
 • Nikita Khrusjtsjov

  Nikita Khrusjtsjov
  Georgi Malenkov blir ny statsminister, men Nikita Khrusjtsjov sitter med den virkelige makten som leder av komunist partiet. Han konsoliderte sin stilling i en tale til den tyvende sovjetkongress i 1956 der han kritiserte Stalins forbrytelser. Han førte en politikk som er blitt kjent som “avstalinisering”.
 • Stalins død

  Stalins død
 • Sovjetunionen eksploderer sin første hydrogenbombe

  Sovjetunionen eksploderer sin første hydrogenbombe
 • Warszawa pakten

  Warszawa pakten
  Warszawa pakten var østens svar på NATO.
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  Verdens første menneske skapte sattelit blir sent opp i verdensrommet(Sputnik).
 • Khrushchev blir statsminister i tillegg til leder av kommunist partiet

 • Sovjet skyter ned et US-U2 fly over sovjetisk territorie

  Sovjet skyter ned et US-U2 fly over sovjetisk territorie
 • Cubakrisen

  Cubakrisen oppsto etter at Sovjetunionen plasserte missiler og atomvåpen på Cuba. Krisen varte i 13 dager til da den sovjetiske leder Khrushchev beordret demontering av våpnene fordi USA sa at de skulle gjøre det samme på sine baser i Tyrkia og Italia.
 • Khrushchev erstattes som leder av kommunist partiet av Leonid Brezhnev. Aleksey Kosygin blir statsminister

 • Afghanistan

  Sovjetunionen innvaderer Afghanistan. det var en krig mellom Sovjetunionen og Afghanistan på den ene siden og Islamske opprørere på den andre siden. USA støtter opprørene med økonomisk og militær støtte. Konflikten ender i 1989.
 • KGB

  Brezhenv dør og bli erstattet av KGB sjef Yuri Andropov
 • chernenko dør og blir erstattet av MIkhail Gorbachev

  MIkhail Gorbachev blir generalsekretær for kommunistpartiet.
 • Revolusjonene av 1989

  Flere Sovjet kommunist regimer i sentral og Øst-Europa blir selvstendige. Dette starter i polen og fortsetter til Ungarn, Øst-Tyskland, Bulgaria og Romania. Flere offentlige demonstrasjoner fører til fallet av Berlinmuren(09.11.89)
  Sovjetunionen forlater Afghanistan og Litauen blir selvstendig.
 • Period: to

  Sovjetunionens fall

  KGB arresterer Gorbachev i hans ferie villa på Krim halvøya. Yeltsin forbyr kommunist partiet i Sovjetunionen. Yeltsin annerkjenner selvstendigheten til de Baltiske nasjonene.
  1991 september: kongressens medlemmer stemmer for nedleggelsen av Sovjetunionen.
  8.12.91: lederene av Russland, Ukraina, Belarus godkjenner at landene er selvstendige.
  25.12.91: Gorbachev trekker seg som Sovjet sin leder.
  26.12.91: Russiske myndigheter tar over kontoret fra USSR i russland