Cold war

Den kalde krigen.

By linpe
 • Period: to

  Tidsperiode Den kalde krigen.

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  USA, Storbritannia og Sovjetunionen forstod at de kom til å vinne krigen mot Tyskland. Lederne for hver part møttes til en konferanse i Jalta.
  Etter Jaltakonferansen skjedde dette:
  - Tsjekkoslovakia skulle få frie valg.
  - FN skulle opprettes for å forhindre framtidige kriger.
  - Sovjet skulle være med i krigen mot Japan etter at Tyskland ble beseiret.
  - Tyskland skulle bli delt i fire soner; Britisk sone, fransk sone, amerikansk sone og sovjetisk sone.
 • Potsdamkonferansen.

  Potsdamkonferansen.
  Etter delingen av Tyskland møttes USA, Storbritannia og Sovjet til en ny konferanse i Potsdam. Partene begynte å bli usikre på hverandre. Den amerikanske presidenten Harry S. Trumann, stolte ikke på Sovjet, fordi de holdt ikke avtalen med frie valg i Øst-Europa. Josef Stalin stolte mindre på USA, for amerikanerne hadde anvendt sin første atombombe, dagen før Potsdamkonferansen.
 • Winston Churchill taler om "jernteppet".

  Winston Churchill taler om "jernteppet".
  Winston Churchill mente at et "jernteppe" hadde skilt de demokratiske landene i vest fra de kommunistiske landene i øst. Etter uttalelsen ble Josef Stalin rasende.
 • Europa får hjelp fra USA.

  Europa får hjelp fra USA.
  Etter 2. verdenskrig, lå store deler av Europa og Skandinavia i ruiner. Landene hadde ikke ressurser til å bygge opp igjen det ødelagte og trengte økonisk hjelp. Den amerikanske utenriksministeren George C. Marshall opplevde forholdene under et Europabesøk i april 1947. Han hadde derfor en plan om å gi penger til gjenoppbygning i Europa.Denne planen ble kalt Marshallhjelpen. Totalt 18 land mottok denne hjelpen.
 • Josef Stalin strammer grepet om Berlin.

  Josef Stalin strammer grepet om Berlin.
  Berlin ble delt i fire sektorer. Stalin demonterte fabrikkene i den sovjetiske sonen slik at sovjeterne kunne bruke dem selv. I den vestlige delen av Berlin (styrt av Storb, Frank.og USA) steg levestandaren mer enn i øst. De innførte en egen tysk valuta, noe som gjorde Stalin sint. For at de i øst ikke skulle se hvor godt det var i vest, blokkerte Stalin all infrastruktur mellom vest og øst. Dette ble kalt "Berlinblokaden". Dette førte til at de i øst, hadde mangel på mat, medisin, klær og kull.
 • Frykten for atomkrig begynner.

  Frykten for atomkrig begynner.
  Sovjetunionen klarte å produsere sin første atombombe. Dette var truende på USA. I 1952 fikk USA sin første hydrogenbombe, men året etter svarte Sovjet med å prøvesprenge sin første hydrogenbombe. Et våpenkappløp mellom Sovjet og USA var nå igang, og det gikk på bekostning av befolkningens veldferd. I tillegg til våpenkappløp, var det også et romkappløp mellom landene. Sovjet var den første som sendte langdistanseraketter og vant kappløpet om å sende det første mennesket i verdensrommet.
 • Nato blir dannet.

  USA følte seg truet etter at Sovjetunionen hadde klart å produsere sin første atombombe. NATO (North Atlantic Treaty Organization) ble derfor opprettet. NATO var en forsvarsalliaanse mellom USA, Canada og de Vesteuropeiske landene. De demokratiske landene kunne på denne måten stå sterkere sammen.
 • Koreakrigen starter.

  Koreakrigen starter.
  Japan hadde styrt Korea fra 1920-1945, men kapitulerte i august 1945.

  Korea ble delt i to; Nord-Korea og Sør-Korea.
  Nord-Korea for kommunismen, fikk støtte fra Sovjet.
  Sør-Korea for demokrati, fikk støtte av USA.
  -I 1948 fikk FN bestemme hvem som skulle styre.
  -I 1950 ble Sør-Korea invadert av Nord-Korea.
  -Kina hjalp Nord-Korea og sendte 250000 soldater.
  -USAs general MacArthur ville bruke atomvåpen mot Kina.
  - Etter krigen ble Korea et delt land.
  - Ca. 1 million mennesker døde.
 • Warszawapakten blir dannet.

  Warszawapakten var en millitærallianse og forsvarspakt mellom Sovjetunionen og de kommunistiske landene i Øst-Europa. Sovjetunionen opprettet Warszawapakten som et svar til NATO.
 • Opprør i Øst-Europa

  -Etter Stalins død i 1953 overtok Nikita Khrusjtsjov som leder. - Khrusjtsjov gjore et oppgjør med Stalins styre, noe som førte til mer åpenhet i de kommunistiske landene.
  - Matvareprisene i Polen steg og Ungarn hadde stor matmangel. Folk begynte å demonstrere.
  -Khrusjtsjov svarte med å sende stridsvogner inn i Polen og Ungarn.
  -30 000 ungarere mistet livet, og 200 000 flyktet til Østerrike.
 • Berlin blir delt i to.

  Berlin blir delt i to.
 • Berlinmuren blir bygget.

  Berlinmuren blir bygget.
 • Cubakrisen starter.

  Cubakrisen starter.
 • Sovjetunionen får plassere missiler og atomraketter på Cuba.

  Sovjetunionen får plassere missiler og atomraketter på Cuba.
 • Vietnamkrigen starter.

  Vietnamkrigen starter.
  -Etter 2. vk ble Vietnam delt i to; Nord og Sør-Vietnam.
  -En borgerkrig brøt ut mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam.
  -Vietcong-geriljaen i sør fikk hjelp av kommunistene i kampen mot Sør- Vietnam.
  -USA redd for at Vietnam skulle bli kommunistisk.
  -USA støttet de i sør, mens nord ble støttet av Kina og Sovjet.
  -Vanskelig for USA å vinnen krigen -Vietnameserne var gode til å gjemme seg, og geriljaen hadde ikke uniformer.
  - Vanskelig å skille mellom venn og fiende. Verste hendelse i My Lai.
 • Tsjekkoslovakia blir invadert av Sovjetunionen.

 • Sovjetunionen og USA blir enige om at våpenkappløpet skulle stanses.

  Sovjetunionen og USA blir enige om at våpenkappløpet skulle stanses.
 • Sovjetunionen invaderer Afghanistan.

 • Sovjetunionen boikotter OL i Los Angeles.

  Sovjetunionen boikotter OL i Los Angeles.
 • Mikhail Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen.

  Mikhail Gorbatsjov blir leder i Sovjetunionen.
  Mikhail Gorbatsjov ville modernisere kommunismen og opprettet reformer i økonomien (perestrokja) og åpenhet i politiske spørsmål( glasnost). Innbyggerne i Øst-Europa tok godt i mot denne friheten. Etter disse endringene begynte endelig de sovjetiske soldatene/styrkene å trekke seg tilbake.
 • Berlinmuren blir revet.

  Berlinmuren blir revet.
 • Den kalde krigen er offisielt over.

  Den kalde krigen er offisielt over.
  Lech Walesa og den amerikanske presidenten Ronald Reagan møttes sammen i et møte på det sovjetiske skipet "Maksim Gorkij" i Middelhavet. De erklærte at den kalde krigen var offisielt over. Året etter ble Conventional (Armed) Forces in Europa - avtalen (CFE-avtalen) undertegnet. Dette førte til at bl.a. våpen og bakkestyrker i Europa skulle reduseres.
 • Sovjetunionens fall.

  Sovjetunionens fall.
  Innføringen av reformer i økonomien hadde ikke hatt en så stor virkning i Sovjet. Mikhail Gorbatsjov ble svært upopulær . Det førte til at han gikk av som president i 1991, og ble etterfulgt av Boris Jeltsin.