Sovjetunionen usa flagg 696x391

Den kalde krigen Simen

By Simen07
 • Tyskland samles

  Tyskland samles
  Otto von Bismarck blir regnet som mannen bak Tysklands samling i 1871. Han satte i gang tre kriger som han vant: først mot Danmark i 1864, deretter mot Østerrike i 1866 og til slutt mot Frankrike i årene 1870–1871.
 • Period: to

  Jaltakonferansen

  USA, Storbritannia og Sovjetunionen møttes på en øy som het Jalta, de møttes der for å planlegge hva de skulle gjøre med Tyskland. Nå har Tyskland startet 2 verdenskriger. så de bestemte seg for å la Tyskland bygge opp hele landet uten noe hjelp, men USA bestemte seg for å hjelpe de etterhvert, og da fikk Tyskland bygd opp landdt sitt etter bare noen få år.
 • Slutten på andre verdenskrig i Europa

  Slutten på andre verdenskrig i Europa
  For de fleste slutten andre verdenskrig den 8. Mai i 1945 etter at Tyskland ga seg.
 • Atombombene over Hiroshima/Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima/Nagasaki
  Atombombene ble sluppet den 6 og 9. August 1945 over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Begge atombombene drepte rundt 135 000 mennesker til sammen. USA slapp bomben fordi de prøvde å få Japan til å overgi seg.
 • Fulton talen til Churchill

  Fulton talen til Churchill
  I Mars 1946 Winston Churchill snakket som gjest på Westminister College i Fulton, Misssouri, hvor han spadde fremtiden for etterkrigstidens Europa under "jernteppet av sovjetisk styre".
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Truman sa i 1947 at USA skulle hjelpe landene som kjempet mot kommunismen med å gi de penger, våpen og landbruks maskiner.
 • Period: to

  Marshallplanen

  USA skulle hjelpe mange av landene i Europa, ved å gi dem penger, næringsmidler og landbruks maskiner, men de hjalp bare land som har markedsøkonomi. USA brukte til sammen rundt 13 milliarder dollar.
 • Period: to

  Berlinblokaden

  Stalin satte stengte alle veier og jernbaner slik at USA, Frankrike og Storbritannia ikke skulle komme inn i Berlin, så får å gi mat til folkene i Berlin måtte de lande med fly på en stor flyplass i Berlin
 • Opprettelsen av NATO

  Opprettelsen av NATO
  NATO ble dannet i Washington, D.C. 4. April 1949 av 12 vestlige land. Bakgrunnen for opprettelsen av NATO var frykt for Sovjet
 • Vest-Tyskland blir egen stat

  Vest-Tyskland blir egen stat
  Vest-Tyskland ble grunnlagt 23. Mai 1949. Det har vært okkupert av Storbritannia, Frankrike og USA. Hovedstaten i Vets-Tyskland het Bonn, det var hovedstaten helt til i 1990, da ble øst og vest Tyskland slått sammen til et land. Tyskland.
 • Sovjets første atombombe

  Sovjets første atombombe
  klokken syv om morgenen 29. August i 1949. smalt det for første gang i Semipalatinsk. RDS-1, kalte Sovjetunionen sin første atombombe
 • Kina blir kommunistisk

  Kina blir kommunistisk
  Den 1. oktober 1949 erklærte Mao etableringen av Folkerepublikken Kina, som betydde slutten på Den kinesiske revolusjonen. Borgerkrigen i Kina startet 10. August 1945 og sluttet 7. Desember 1949. Kommunistene endte opp med å vinne borgerkrigen.
 • Øst-Tyskland blir egen stat

  Øst-Tyskland blir egen stat
  1. Oktober 1949 ble Den tyske Demokratiske republikk (DDR) erklært for opprettet. Wilhelm Pieck ble president og Otto Grotewohl statsminister.
 • Period: to

  Koreakrigen

  juni 1950 gjennomførte Nord-Korea et vel koordinert overraskelses angrep på Sør-Korea ved den 38. breddegrad. Angrepet var godkjent av Sovjetunionens leder, Josef Stalin, som lovet materiell støtte. Målet var å gjenforene Korea under kommunistisk styre.
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Stalin dødde 5. Mars 1953 i Kuntsevo. Etter han døde tok Nikita Khurstsjov som leder i sovjet
 • Period: to

  Revolusjon på Cuba

  Den cubanske revolusjonen var en væpnet revolusjon som førte til at Cubas president, general Fulgencio Batista y Zaldivar, ble styrtet 1. januar 1959 av 26. juli-bevegelsen og andre revolusjonære bevegelser.
 • Period: to

  Romkappløpet

  Romkappløpet var et race mellom USA og Sovjet som varte fra 1955 til 1975. De prøvde å utforske verdensrommet
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Tanken var at de måtte stoppe kommunismen i Vietnam. Krigen hadde et lokalt utspring i ideologi, økonomi og makt, men krigen hadde også internasjonale forgreininger til imperialismen og den kalde krigen, en geopolitisk kamp mellom stormakter om makt og innflytelse.
 • Period: to

  Berlinmuren

  Berlinmuren var en 155 km lang betong sperrevegg, sovjet satte opp denne muren slik at andre land ikke skulle komme inn i Berlin, spesielt USA, Storbritannia og Frankrike, det var de andre landene som delte Tyskland og Berlin. men de gikk ikke veldig bra for sovjet med den muren, fordi de andre landene bare flydde inn med mat og alt folkene trengte.
 • Tsarbomben

  Tsarbomben
  Mandag 30. Oktober i 1961 ble tsar bomben fyrt av på Novaya Zemlya av Sovjet. Den hadde en sprengkraft på minst 50 megatonn TNT.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cubakrisen var konfrontasjonen som oppstod mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962 på grunn av opptrappingen av det sovjetiske militære engasjement på Cuba. Krisen brakte de to supermaktene til randen av atomkrig.
 • John F. Kennedy blir skutt

  John F. Kennedy blir skutt
  John Fitzgerald Kennedy, også omtalt med initialene JFK, var en amerikansk demokratisk politiker. Han var USAs 35. president 1961–1963 etter å ha representert delstaten Massachusetts i Senatet og Representantenes hus 1947–1960. John F. Kennedy ble drept i et attentat i 1963.
 • Period: to

  Sovjet inaderer Afghanistan

  Borgerkrigen førte til at Sovjetunionen invaderte nabolandet Afghanistan for å sikre at kommunist regjeringen ikke skulle falle. Men den afghanske motstandsbevegelsen, kjent som mujahedin, fikk stor internasjonal støtte, først og fremst fra USA
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen.
  Muren ble voktet av soldater fra DDRs hær. Soldatene hadde ordre om å skyte mot personer som forsøkte å komme seg ulovlig inn i Vest-Berlin.
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Den 8. desember 1991 møttes lederne av republikkene Russland, Ukraina og Belarus i Belaveskaja pusjtsja og undertegnet Minsk-avtalen, som erklærte Sovjetunionens oppløsning og erstattet det med Samveldet av uavhengige stater (SUS).