Sovjet vs usa

Den Kalde Krigen - Anette

 • Josef Stalin

  Josef Stalin
  Leder av Sovjetunionen. Var med på 2.verdenskrig og litt av den kalde krigen. Stalin var en blodtørsting mann som utryddet om lag 20 milioner mennesker i løp av sitt styre. Han sto for kommunisme. Stalin leder sovjet helt til han dør i 1953.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Stalin
 • Mao

  Mao
  Han var leder for Kina. I Folkerepublikken Kina får Mao æren for å ha skapt et (nesten) forent Kina uten utenlandsk dominans for første gang siden opiumskrigene.Til tross for den nevnte kritikken er Mao fortsatt svært populær i Kina. Man minnes at det under hans ledelse ble satt i gang en rekke velferdstiltak, som blant annet gratis skolegang, gratis helsetjeneste, garantert arbeid. Fattigdommen gikk ned, den utbredte analfabetismen ble på kort tid kraftig redusert, og levealderen og folketallet
 • Mikhail

  Mikhail
  Mikhail ble den nye ledre av Sovjet etter Stalin. Han er født den 23 mai i 1906. Ble leder i 1957 til 1966.
 • Russiske revolusjon

  Russiske revolusjon
  Folk i Russland begynte å bli lei av diktaturen ' tasaren' Dette var Nikolai 2.Han styret fra 1881 - 1994 , han styret Russland med en jernhånd. Det var elendige forhold i Russland , folk hadde nesten ikke penger , klær osv dette er det mest grunnleggene som et menneske trenger hver dag. Ledren for oktoberrevolusjonen var Vladimer Lein og hans parti feller det gamle tasar styret. De ville ha mer demokratisk Russland.
  Revolusjonen varte helt frem til 1991
  http://no.wikipedia.org/wiki/Russiske_re
 • Jonh.F.Kennedy

  Jonh.F.Kennedy
  Var den 35.presidenten. JFK var gift med Jacquelin Kennedy. Han var med på 2 verdenskrig , å kjempe i mot Nazismen. Ble drept i 1963 i Dallas.
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  "De tre store" Storbritanias statsmenister Winston Churchill, USAs president Franklin D. Roosevelt og Sovjetunionen sin partisjef Josef Stalin møttest i Jalta på Krim på et så kalt Jaltakonferansen i ferbruar i 1945. Hele poenget med dette møtet var et Tyskland aldri skulle true freden igjen. De begynte å dele Europa.
  Kilde : http://www.hjorundfjord.no/saboskule/arkiv/Prosjekt/Tyskland_Polen/Gruppe_3/rapport_kristoffer.htm
 • Tyskland blir delt i to

  Tyskland blir delt i to
  Tysland blir delt i 4 deler. Sovjet , Frankriket , USA og Storbritania dele tyskland. Sovjet fikk delen til øst siden det er nærmest Sovjet , Frankriket / USA / Storbritania fikk vest. Frankriket , USA og storbritania danner Vest-Tyskland( BRD) , like etter danner Sovjet Øst-Tyskland (DDR)
 • De allierte vant 2 verdenskrig

  De allierte vant 2 verdenskrig
  Våren 1945 kapitulerer Tyskland bare 1 dag etter Hitler tok selvmord , men den offisiele dagen er 9.setember. De allierte : Frankriket , USA , og Sovjetunionen.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
 • Period: to

  Den Kalde krigen

  Tidlinje om Den kalde krigen fra 1945 - 1989.
 • Jernteppet

  Jernteppet
  Jernteppet delte Europa etter 2.verdenskrig. På øst-siden hadde sovjet mange forskjellige land som Litausen osv.. Der var det kommunisme som gjaldt. På vest-siden var USA , Frankriket og Storbritania. Der var det demokrati som gjaldt.
  Winston Churcill brukte uttryket "Jernteppet" i en tale i USA i 1946 for å beskrive hva som skjedde med øst-Europa. Fordi de ble stengt ut på grunn av Stalin,
  Lund Erik og Indersøvde Elvind. Historie 10 , gitt ut i 1999 , s.30 - 31.
 • Propaganda

  Propaganda
  I den kalde krigen brukte de ikke våpen , men propaganda. Dette vil si at det brukte ord mot ord , de lagde leker med f.eks. Sovjet og USA sine farger.
 • kapitalisme

  kapitalisme
  'Kaputalisme' fungere slikt at bedrifter eies av private og overskudd går til eierene. De lager hva markedet vil ha og ikke alle er garentert jobb , det er sjefer som passer på at du kommer på jobb presist og gjør det du skal. Denne styreformen for penger blir brukte veldig mye i dag.
 • Planøkonomi

  Planøkonomi
  Planøkonomi er et økonomisk system der staten fastsetter hva som skal produseres av varer og tjenester, i hvilken mengde.Sovjetunionens økonomi ble styrt i henhold til femårsplaner fra den første i 1928 til den 13. i 1991. Men som nevnt ovenfor, var dette en særs ineffektiv praktisering, som resulterte i stort overskuddl av varer på noen områder, mens det samtidig ble stor etterspørsel av varer som ikkje hadde blitt tilstrekkelig produsert. Markedsøkonomiens hovedidè om et kostnadsoptimumbasert
 • Felles valuta

  Felles valuta
  Det ble forslag om felles valuta i vestmaktenes soner. Stalin fryktet at Frankriket , Storbritania og USA at de skulle slå seg sammen og blokkere alle mulige veier inn i Berlin. Stalin stenkte alle veier inn til Øst-Berlin.
 • Marshallhjelp

  Marshallhjelp
  Marshallhjelp var et program som skulle hjelpe andre land etter 2 verdenskrig og den ødeleggelser. Andre land kunne låne penger av USA for å bygge seg opp igjen. Land som lånte penger var : Storbritania , Frankriket , Italia , Nedeland osv. I løpet av de neste 4 årene ( 1948 - 1952) utbetalte 13 miliarder dollar.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Marshallhjelp
 • NATO

  NATO
  NATO var militær forsvaret til USA. Det ble grunnlagt på grunn av frykt for Sovjet. Kommunismer sprede seg i Asia veldig fort , USA var redde for at Sovjet skulle angripe. Sovjet svarte på dette med å opprette Warszawapakten sammre året.
 • Store klasseskiller i Sovjet

  Store klasseskiller i Sovjet
  Det var to store klasseskiller i Sovjet. Enten var du ekstrem fattig eller så var du stein rik. Russisk mafia har eksistert siden den kalde krigen, og styringsmaktene i landet ble sent klar over mafiaens utbredelse. Etterretningstjenester forteller at den russiske mafiaen nå var så stor at det fantes over 100 000 medlemmer fordelt på 8000 grupper. Disse gruppene styrte tilsammen 70-80 % av alle private selskaper (beskyttelsespenger) og eide over 40 % av økonomien i Russland.[5] Mafiavirksomhet
 • USA taper kampen om teknologi

  USA taper kampen om teknologi
  Sovjetunionen overrasket USA og hele verden da de skøyt opp Sputnik 1 til månen. Sovjet viste med dette at landet hadde raketter som kunne rekke USA, og oppskytingen av Sputnik 1 ble startskuddet for det såkalte «romkappløpet» mellom USA og Sovjetunionen.
 • Hunden Laika

  Hunden Laika
  Hunden Laika var en sovjetisk romhund (ca. 1954–3. november 1957) som ble det første levende pattedyr i bane rundt Jorden, og også det første dødsoffer i bane. Lite kunnskap om romfarts virkning på levende organismer var tilgjengelig da Laikas ferd ble påbegynt.
 • Sovjet VS USA

  Sovjet VS USA
  Sovjet og USA jobbet på spreng for at ingen skulle få 'venneland' Dette vil si at ingen av de skulle få spre sin ideolgi til andre land. USA var spesiellt redd for at en ' dominoeffekt' skulle skjed. De var redde for at kommunismen skulle få røtter ned i Asia.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Cuba er et veldig lokket land , det er ikke mange som vet så fryktelig mye om dette landet. Krisen oppstå på grunn av at Sovjet hadde utplassert missiler og atomladninger i Cuba , dette reagerte USA på og sende sine styrker til Cuba for å stoppe et muligens angrep fra Sovjet. J.F.Kennedy fikk bilder av at Sovjet hadde skutt ut noen atomvåpen. CIA iversetterinvasjon av Grisebukta i 1962.
  Presidenten i Cuba på den tiden Fidel Castro jobbet med Sovjet ( 1951 - 2009) Han flyttet til sin bror.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen
  Sovjet sendet bare våpen til Vietnam , men ikke folk som kunne kjempe mot USA. Det var en veldig feig krig fordi USA kom med masse våpen og kunne kjempe i mot et angrep , mens i vietnam hadde noen håndvåpen og andre vanlige redskaper som kunne brukes. I Vietnam er de veldig fattige så de kunne ikke kjøpe våpen eller noe sånt når de har så vindt nok til mat. Det endet med at USA trakk seg ut av Vietnam i 1973.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Vietnamkrigen
 • "Maos lille røde"

  "Maos lille røde"
  Maos lille røde er den sitatsamling av utsagn av den kinesiske kommunistlederen Mao som ble så populær under kulturrevolusjonen på 1960-tallet. Boken, som egentlig heter Sitater fra formann Mao , men ble ikke systematisk utgitt i den form og det praktiske lommeformatet med det røde omslaget som gjorde den verdenskjent før i 1964. Alle kommunister hadde denne boken.
 • Redd for atomkrig!

  Redd for atomkrig!
  USA og Sovjet var begge redd for "atomkrig". Redslen for at en av de skulle få ta i atombober ble stor , kappløpet om å få atombombe ble stor.
 • Napalm

  Napalm
  Er en brennbare væske som har blitt brukt i krig. I Vietnamkrigen ble napalm brukt av USA , dette er ikke lov i dag. Væsken som ble brukt i 2.verdenskrig bestå av en miks av 46 deler polysynene , 22 deler bensin og 21 deler benzen.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Napalm
 • Nr.2 på månen

  Nr.2 på månen
  Neil Armstrong var den "først" mann på månen. Han fly med Apollo 11. Han er født den 5.august i 1930. Han har en verdens berømt sitat når han først satt fot på månen. "Det er et lite steg for et menneske, et stort sprang for menneskeheten"
 • Ny persident i USA

  Ny persident i USA
  Ronald Reagen ble president i 1981. Han var nr.40 i president "lista". Han er født den 6.2.1911.
 • OL

  OL
  Når OL skulle være i Moskva i 1984 , droppte USA å være med. De var så i mot det Sovjet sto for. Det kom ingen medaljer til USA det året.
 • Bernlinmurens fall

  Bernlinmurens fall
  Berlinmuren falt om natten mellom torsdag 9. november og fredag 10. november 1989. Årsakene til murens fall var det sterke presset fra befolkningen om å innføre reisefrihet og den økende flukten fra DDR til Vest-Tyskland, delvis gjennom ambassader i forskjellige østeuropeiske land og delvis gjennom Ungarn, som hadde åpnet sin grense til Østerrike.
 • Slutten av den kalde krigen

  Slutten av den kalde krigen
  I 1991 ble også Sovjetunionen oppløst, etter at mange av republikkene hadde revet seg løs samme året. Mikhail Gorbatsjov gikk av som landets siste leder 1. juledag 1991.
  Felles for alle statene i øst var at landegrensene ble åpnet, ytringsfriheten respektert og valg ble avholdt. Mange av de tidligere østblokklandene, bl.a. Ungarn, forbød alle kommunistiske/stalinistiske symboler. Mange medløpere i DDR ble straffeforfulgt i Tyskland som landssvikere. DDRs siste leder, Egon Krenz, ble dømt til se.