Den kalde krigen

Den kalde krigen Vilde

By Vilde S
 • Tyskland samles

  Tyskland samles
  Otto von Bismarck blir regnet som mannen bak Tysklands samling i 1871. de tyske fyrstene i Versailles utropt kong Vilhelm av Preussen til tysk keiser. Keiserrikets forfatning bygde på den nordtyske av 1867. Det tyske riket ble en forbundsstat av 26 stater, men i realiteten ble Preussen den førende staten.
 • J.F.Kennedy skutt

  Dallas i Texas mens president følget kjørte gjennom Dealey Plaza. President John F. Kennedy ble truffet av to skudd, et gjennom halsen og et i hodet. Kennedy ble erklært død en halv time senere
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Var et ukeslangt møte tre måneder før den andre verdenskrig var over i Europa. det var mellom statsledere i USA, Storbritania og Sovjetunionen
 • Slutten på 2 v.krig - Europa

  Slutten på 2 v.krig - Europa
  Krigen i Europa er endelig over. På bildet gratulerer amerikanske og russiske soldater hverandre.
 • atombombene over Hiroshima/Nagasaki

  atombombene over Hiroshima/Nagasaki
  Dette får Japan til å kapitulere. 2. verdenskrig er over. USA er foreløpig alene om å ha dette våpenet, som kan drepe titusenvis av mennesker på sekunder...
 • Slutten på 2 v.krig - USA og Japan

  Slutten på 2 v.krig - USA og Japan
  Mot slutten av andre verdenskrig, da Japan var alliert med Tyskland, tvang USA landet til å kapitulere ved å slippe kjernefysiske bomber over Hiroshima og Nagasaki
 • Churchills “Fulton-tale”

  Churchills “Fulton-tale”
  I en tale til den amerikanske kongressen beskriver Churchill situasjonen i Europa slik: "There's an iron curtain from The Baltic to The Adriatic sea"
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Trumandoktrinen er betegnelsen på en tale president Harry S. Truman holdt i den amerikanske Kongressen. den proklamerte han at USA måtte se det som sin oppgave å støtte frie folk og nasjoner mot undergraving innenfra og militære trusler utenfra
 • Marshallplanen

   Marshallplanen
  Hva er Marshallplanen enkelt forklart?
  Bilderesultat for Marshallplanen
  Marshallplanen er betegnelsen på Det europeiske gjenreisningsprogrammet (The European Recovery Program) etter andre verdenskrig. Det storstilte amerikanske hjelpeprogrammet skyldtes Europas behov for dollar for å kunne skaffe nødvendige varer til gjenreisningen etter krigens ødeleggelser
 • Vest-Tyskland blir egen stat

  Vest-Tyskland blir egen stat
  Vest-Tyskland ble grunnlagt på det området av Tyskland som siden 1945 hadde vært okkupert av USA, Storbritannia og Frankrike.
 • opprettelsen av NATO

  opprettelsen av NATO
  NATO ble dannet i Washington, D.C. av tolv vestlige land. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa, spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia.
 • Berlinblokkaden

  Berlinblokkaden
  Berlinblokaden refererer til da Sovjetunionen blokkerte alle vestmaktenes innfartsveier til Vest-Berlin mellom. I et forsøk på å presse vestmaktene til å avskaffe den tyske mark i Vest-Berlin.
 • Sovjets første atombombe

  Til USAs forbauselse gikk det ikke lang tid før Sovjet hadde utviklet egne atomvåpen. Dette blir starten på et vanvittig våpenkappløp.
 • Kina blir kommunistisk

  erklærte Mao etableringen av Folkerepublikken Kina, som betydde slutten på Den kinesiske revolusjonen. Ved årsslutt ble KKP omgjort til landets lovpålagte statsbærende parti.
 • Øst-Tyskland blir egen stat,

  Øst-Tyskland – Den tyske demokratiske republikk.
  Ble Den tyske demokratiske republikk (DDR) erklært for opprettet. Wilhelm Pieck ble president og Otto Grotewohl statsminister.
 • Koreakrigen

  Korea hadde vært japansk koloni siden 1910. Korea ble delt ved den 38breddegraden. I nord rykket Sovjetunionen inn og ble kommunistisk, mens USA styrte i sør. Meningen var å holde frie valg etter hvert Men slik gikk det ikke. Delingen splittet landet og folket. Nord-Korea ønsket å frigjøre Sør-Korea. Lederen i landet, Kim II Sung, tok kontakt med Stalin og Mao. I juni 1950 gikk de til angrep. Nord-Korea ble stemplet som angriper. Etter tre år med krigføring, endte det med en avtale om våpenhvile
 • Stalin dør

  Stalin dør av hjerneblødninger i 1953. Stalin kunne sannsynligvis vært reddet, men det var ingen som turte å gå inn på rommet hans uansett om de syntes det var rart at han ikke kom ut. Nikita Krustsjov blir øverste leder av Sovjetunionen.
 • Revolusjonen på Cuba

  Den cubanske revolusjonen var en væpnet revolusjon som førte til at Cubas president, general Fulgencio Batista y Zaldívar, ble styrtet 1. januar 1959 av 26. juli-bevegelsen og andre revolusjonære bevegelser.
 • Vietnamkrigen

  Vietnamkrigen var en krig som foregikk i årene 1957–1975. Den begynte som et opprør i Sør-Vietnam, støttet og ledet fra Nord-Vietnam, og utviklet seg til en amerikansk intervensjonskrig. Grenseområdene i Laos og Kambodsja ble trukket inn i krigen.
 • Romkappløpet

  USA og Sovjetunionen konkurrerte om å være først i verdensrommet på 1950-1960 tallet. I 1957 skjøt opp satellitten Sputnik 1. USA ville bli det førte landet som sendte et menneske ut i verdensrommet, men Sovjetunionen lyktes først. I 1961 sendte landet Jurij Gagarin ut i Verdensrommet. USAs president, John F. Kennedy, sa i 1961 at landet skulle sende et menneske før tiåret var slutt. I 1969 landet astronautene Neil Armstrong og Buzz Aldrin på månen.
 • Berlin muren

  Berlinmuren var en 155 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene i DDR fra 13. august 1961 som skilte Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR. Formålet med muren var offisielt å beskytte DDRs innbyggere mot fascisme
 • Cubakrisen

  I 1959 overtok Fidel Castro makten på øya. Han tok kontroll over banker, industri og plantasjer. Castro samarbeidet med Sovjetunionen. USAs president, John F. Kennedy, mislikte det. I 1961 gikk amerikanske tropper i land på Cuba. Castro svarte med å knytte sterkere bånd til Sovjetunionen. I 1962 oppdaget amerikanerne sovjetiske atomraketter.Mange i USA ville gå til krig, men Kennedy ville få rakettene bort. De to supermaktene forhandlet. Men i tolvte time valgte Sovjetunionen å fjerne rakettene.
 • Tsar bomben

  det største og kraftigste kjernefysiske våpen som noensinne er detonert. Bomben ble utviklet av Sovjetunionen, og var opprinnelig designet til en sprengkraft på 100 megatonn. Bomben ble sluppet fra en høyde på 10,5 kilometer, og var designet for å detonere 4 kilometer over jordoverflaten (4,2 kilometer over havflaten). Lysglimtet var synlig i en radius av 2 000 kilometer. Ildkulen utviklet seg til å bli 8 km bred i løpet av få sekunder
 • Sovjet invaderer Afghanistan

  Sovjet invaderer Afghanistan
  Den afghansk-sovjetiske krig, som pågikk i perioden 1979–1789, var en væpnet konflikt mellom den marxistiske regjeringa i Afghanistan og Sovjetunionen på den ene siden, og islamistiske opprørere fra "mujahedin" på den andre
 • Gorbatsjov: perestrojka og glasnost

  Gorbatsjov: perestrojka og glasnost
  Gorbatsjov innførte reformene glasnost og perestrojka, som bidro til Sovjetunionens oppløsning og avslutningen av den kalde krigen. For sitt reformarbeid ble Gorbatsjov tildelt Nobels fredspris i 1990.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Berlinmurens fall 9. november 1989, under den fredelige revolusjonen, var en sentral begivenhet i verdenshistorien som markerte ødeleggelsen av Berlinmuren og det figurative jernteppet og en av rekken av hendelser som startet kommunismens fall i Øst- og Sentral-Europa, innledet av Solidaritetsbevegelsen i Polen.
 • Sovjetunionen oppløses

  Sovjetunionen oppløses
  Den 8. desember 1991 møttes lederne av republikkene Russland, Ukraina og Belarus i Belaveskaja pusjtsja og undertegnet Minsk-avtalen, som erklærte Sovjetunionens oppløsning og erstattet det med Samveldet av uavhengige stater