Denkaldekrigen1

Den kalde krigen - Samuelos V. Undbekken

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Et toppmøte bestående av Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill og Joseph Stalin. Den gikk ut på diskusjonen om hva som skulle gjøres med Tyskland og hvordan man skulle organisere Europa 2. Verdenskrig. De kom frem til å dele Tyskland i fire og dele de utover Frankrike, Sovjet(Russland), USA og England. I tillegg til dette kom de også med etableringen av FN.
 • Slutten på 2. verdenskrig

  Slutten på 2. verdenskrig
  1. verdenskrig sluttet den 8. mai 1945, da Tyskland undertegnet en kapitulasjons erklæring. Dette markerte slutten på krigen i Europa. Likevel fortsatte krigen i Asia, der Japan ikke kapitulerte før 15. august samme året.
 • Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

  Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
  Bomben som sprengte Hiroshima "Little Boy" drepte om lag 70 000 mennesker og ca 140 000 på ett år pga skader og stråling. Bomben over Nagasaki "Fat Man" Drepte umiddelbart 40 00 mennesker og ødela veldig store deler av byen, på slutten av året var en tredjedel døde pga skader og stråling. Det var dette som gjorde at 2 verdenskrig ble slutt fordi, japan italia og russland kapitulerte.
 • Churchills "Fulton tale"

  Churchills "Fulton tale"
  "Den røde trusselen" ble talen kalt. Winston advarte i sin tale om trusselen som økte angående sovjet og kommunismen. Det var også første gangen utrykket "kald krig" kom til offentligheten.
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Dette er en doktrine utviklet av den amerikanske presidenten Harry S. Truman. Doktrinen er basert på prinsippet om at USA skal bidra til å bekjempe kommunismen og fremme demokrati og økonomisk vekst i verden. Denne doktrinen ble brukt som grunnlag for å styrke Vest-Europa gjennom Marshall-hjelpen og for å bekjempe kommunismen i Korea og Vietnam.
 • Period: to

  Berlinblokkaden

  Blokaden ble sett på som et forsøk på å tvinge Vest-Tyskland og Vest-Berlin til å godta sovjetiske betingelser, og eskalerte spenningene mellom Vesten og Øst-blokken under den kalde krigen.
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  Utenriksministeren George Marshall i USA lanserte den 5. juni 1947 i en tale en plan som gikk ut på å tilby hjelp til Europa angående fattigdom, sult, desperasjon og kaos. Men denne hjelpen ble kun gitt til landene med markedsføring.
 • NATO

  NATO
  NATO er en forsvarsallianse som ble dannet i 1949 av de vest - europeiske og nord amerikanske landene PGA trusselen fra Stalin/Sovjetunionen. Traktaten ble undertegnet av 12 land i Vest-Europa og Nord-Amerika, inkludert USA, Storbritannia og Frankrike. NATOs formål var å sikre fred og stabilitet i Nord-Amerika og Europa gjennom kollektiv forsvar, hvor hvert medlemsland lovet å komme til hjelp dersom et annet medlemsland ble angrepet.
 • Vest-tyskland blir egen stat

  Vest-tyskland blir egen stat
  Den østlige delen av landet ble kontrollert av Sovjetunionen og ble omdannet til Den demokratiske republikken Tyskland (DDR), mens den vestlige delen ble kontrollert av USA, Storbritannia og Frankrike og ble omdannet til Vest-Tyskland, eller Bundesrepublik Deutschland (BRD). Denne delingen var et resultat av den kalde krigen mellom Vesten og Øst-blokken.
 • Sovjets første atombombe

  Sovjets første atombombe
  First Lightning var navnet på den 22kilotoner store atombomben til sovjet. Det var en stor overraskelse at sovjet klarte å lage kjernefysiske våpen for resten av Europa fordi de trodde sovjet lå langt bak på atomvåpen fronten. Testen skjedde den 29 august og markerte et intens atomkappløp mellom vesten og sovjetunionen.
 • Kina blir kommunistisk

  Kina blir kommunistisk
  Den kinesiske kommunistiske bevegelsen var ledet av Mao Zedong, og den kommunistiske hæren hadde suksess i en serie slag mot nasjonalistene. Kinas kommunistiske revolusjon førte til store endringer i landet, inkludert kollektivisering av landbruket, nasjonalisering av industri og opprettelsen av et planøkonomisk system.
 • Øst-Tyskland blir egen stat

  Øst-Tyskland blir egen stat
  Øst-Tyskland ble grunnlagt etter andre verdenskrig som en sovjetisk okkupasjonssone. Etter Tysklands nederlag i 1945 ble landet delt mellom seierherrene i krigen. Øst-Tyskland ble omgjort til en kommunistisk stat under navnet Den tyske demokratiske republikken (DDR).
 • Period: to

  Koreakrigen

  Koreakrigen var en væpnet konflikt på den koreanske halvøya i Asia. Bakgrunnen for krigen var den politiske delingen av Korea etter andre verdenskrig, der landet ble delt langs den 38. breddegrad, med Sovjetunionen som støttet det kommunistiske Nord-Korea og USA som støttet det demokratiske Sør-Korea.
 • Period: to

  Cuba revlusjon

  Revolusjonen ble ledet av Fidel Castro og Che Guevara, som ønsket å styrte den sittende regjeringen ledet av diktatoren Fulgencio Batista. Disse var da geriljajegere.
  Cuba var på denne tiden et av USAs nærmeste naboland og var av stor strategisk betydning i den kalde krigen.
 • Stalins død

  Stalins død
  Stalin hadde vært syk en stund før han døde, og det er uklart nøyaktig hva som var årsaken til hans død. Offisielt ble det rapportert at han døde av hjerneblødning, men det er også spekulert i om han kan ha blitt forgiftet.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Krigen var en konflikt mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam, og involverte også USA, som støttet Sør-Vietnam.
  Konflikten startet som en borgerkrig mellom kommunistene i Nord-Vietnam og regjeringen i Sør-Vietnam. Nord-Vietnam fikk støtte fra Kina og Sovjetunionen, mens USA støttet regjeringen i Sør-Vietnam med våpen, utstyr og militære rådgivere.
 • Period: to

  Romkappløpet

  Romkappløpet var en periode med intens konkurranse mellom USA og Sovjetunionen for å utforske rommet. Det startet med at Sovjetunionen sendte opp Sputnik 1, verdens første kunstige satellitt, i oktober 1957. Dette sjokkerte USA, som da bestemte seg for å øke sin innsats for å ta igjen Sovjetunionen.
  Romkappløpet kulminerte med at USA vant kappløpet til månen da de sendte astronauter til månen i 1969, med Neil Armstrong som den første som satte sin fot på månen.
 • Tsar bomben

  Tsar bomben
  Tsar bomben var en atombombe laget av sovjet i 1961. Den var en av de kraftigste sprenglegemene som noen gang er laget, og hadde en sprengkraft på om lag 50 megatonn TNT, eller omtrent 3 000 ganger kraften til atombomben som ble sluppet over Hiroshima under andre verdenskrig.
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Berlinmuren var en betong- og piggtrådsperring som ble bygget av Øst-Tyskland i 1961 for å hindre mennesker fra å forlate landet. Muren delte byen Berlin i to, og var en fysisk og symbolsk barriere mellom Øst- og Vest-Tyskland. Den var omtrent 155 kilometer lang og inkluderte 302 vakttårn og 20 bunkere.
 • Period: to

  Cubakrisen

  Cubakrisen var en alvorlig politisk og militær konfrontasjon mellom USA og Sovjetunionen som fant sted i oktober 1962. Krisen oppstod da amerikanske etterretningsorganisasjoner oppdaget at Sovjetunionen installerte atomraketter på Cuba, som var en alliert av Sovjetunionen.
 • J.F. Kennedy`s død

  J.F. Kennedy`s død
  John F. Kennedy var USAs 35. president og ble drept i Dallas, Texas den 22. november 1963. Kennedy ble skutt mens han kjørte i en åpen bil i en parade gjennom byen, og døde kort tid etter.
 • Period: to

  Sovjet invaderer Afghanistan

  Dette var en del av en større konflikt som involverte afghanske kommunistiske regjeringsstyrker, lokale opprørere og internasjonale styrker som ble støttet av vestlige land og Sovjetunionen. Bakgrunnen for invasjonen var at den sovjetiske ledelsen ønsket å styrke sin innflytelse i regionen og sikre at den afghanske regjeringen forble alliert med Sovjetunionen.
 • Period: to

  Gorbatsjov: perestrojka og glasnost

  Perestrojka og glasnost var reformprogrammer som ble introdusert av den tidligere generalsekretæren i Sovjetunionen, Mikhail Gorbatsjov, på midten av 1980-tallet. Disse programmene hadde som mål å modernisere og reformere den sovjetiske økonomien og politikken, samt å øke åpenheten og demokratiet i landet.
 • Berlinmurens fall

  Berlinmurens fall
  Den vestlige delen av byen, og den østlige delen som var under kommunistisk styre i Sovjetunionens påvirkningsområde. Muren hadde blitt bygget i 1961 for å hindre folk fra å flykte fra den østlige delen av byen til den vestlige delen.Murens fall ble utløst av en rekke faktorer, inkludert Gorbatsjovs reformprogram i Sovjetunionen, økende press fra internasjonalt samfunn og folkelig misnøye i Øst-Tyskland. .
 • Tyskland samles

  Tyskland samles
  Tyskland hadde vært delt siden slutten av andre verdenskrig, og gjenforeningen ble sett på som en historisk begivenhet som markerte slutten på den kalde krigen og starten på et nytt Europa. Etter en serie med forhandlinger ble det bestemt at Øst- og Vest-Tyskland skulle gjenforenes som én nasjon, og dette skjedde den 3. oktober 1990.
 • Oppløsningen av Sovjet

  Oppløsningen av Sovjet
  Sovjetunionen var en av verdens to supermakter under den kalde krigen, men på begynnelsen av 1990-tallet gikk landet inn i en økonomisk krise, og det politiske systemet var i oppløsning.'Prosessene som ledet opp til oppløsningen startet allerede i midten av 1980-tallet, da reformistlederen Mikhail Gorbatsjov tok over som leder av Sovjetunionen.