Den kalde krigen

 • Truman blir president i USA

  Truman blir president i USA
  USA sin 33. president opp igjennom tidene. Han var politiker.
 • Period: to

  Kommunistene får makten i Øst- Europa

  Kommunistpartiet hadde hersket eneveldig i Sovjetunionen siden revolusjonen i 1918. Da andre verdenskrig var over,Stalin sørget for at i alle østeuropeiske land hadde kommunistpartiene kom til makten. Roosevelts og Churchills krav fra Jaltakonferansen tok han ikke alvorlig. Lederne i andre politiske partier ble arrestert og måtte flykte. Aviser som støttet de kommunistiske makthaverne fikk komme ut, og folk som skrev eller snakket mot kommunistene, kunne få alvorlige vanskeligheter.
 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Stalin, Roosevolt og Churchill møtes på Jalta og blir enige om hvordan europakartet skal se ut etter krigen. verdens tre mektigste menn, Sovjetunionens Josef Stalin, USA’s Frankling D.Roosevelt og Storbritias Winston Churchill, ett møte i Jalta ved Svartehavet. Det var klart for alle at krigen ville være slutt. Men hvordan skulle verden være etterpå? Det var det de tre skulle drøfte.
 • V E dag

  V E dag
  Seier i Europa som Tyskland overga seg til den russiske hæren. V E står for Victory in Europe
 • Period: to

  Postdamkonferansen

  Tyskland og Østerrike ble delt inn i fire soner. Hovedstaden Berlin skulle også deles inn i fire soner.
 • Hiroshima

  Hiroshima
  første atombomben ble sluppet over Japan (Hiroshima). Dette er også den første atombomben som har blitt sluppet over et land.
 • Nagasaki

  Nagasaki
  Den andre atombomben over Japan ble sluppet, denne gangen over Nagasaki.
 • FN dannes

  FN dannes
  De forente nasjoner. 193 land er medlemmer i FN i dag. De har hovedkontor i New York. Forarbeidet ble gjort under andre verdenskrig.
 • Churchill's jernteppe tale

  Churchill's jernteppe tale
  Senere for fred var navnet på talen hans. Talen inneholdt en berømt setning-> " Ett jernteppe har falt over Europa" og "Den nyttigste leksen livet har gitt meg er at idiotene ofte har rett."
 • Marshallplanen

  Marshallplanen
  George Marshall ville gi de europeiske landene gaver, lån og hjelp.
 • Kominform

  Kominform
  Etableringen av østblokken. informasjon Bureau
 • Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen
  Truman lovet å hjelpe land som sto ovenfor Russland.
 • Dannelsen av vest-tyskland

  Dannelsen av vest-tyskland
  Frankrike, Usa og Storbritannia sine tre deler av Tyskland dannet vest-tyskland
 • Berlinblokaden

  Berlinblokaden
  natten mellom 23 og 24. juni ble lyset i hele Vest-Berlin slått ut
 • Slutten av berlin blokaden

  Slutten av berlin blokaden
  Russland endte Berlinblokaden
 • Nato dannes, og Norge blir medlem

  Nato dannes, og Norge blir medlem
  Bygd på atlanterpakten. Forsvarsorganisasjon.
 • Period: to

  Koreakrigen

  Startet med at Nord-Korea innvaderte Sør-Korea.
  Denne væpnede konflikten ble gjennom intervensjon av USA og et flertall av FNs øvrige medlemsstater på den ene siden, og Folkerepublikken (Kina) på den andre, utvidet til en internasjonal konflikt. Stalin oppfordret den nordkoreanske lederen Kim Il Sung, som hadde fått sin skolering i Sovjetunionen, til angrepet for å gjennomføre koreansk samling. Når Koreakrigen var slutt ble Nord-Korea med Russland mens Sør-Korea ble med USA.
 • Israels selvstendighet

  Israels selvstendighet
  Israel blir selvstendige. De utkjemper også sin første krig. Etter denne krigen har det stadig vært konflikter i Midtøsten
 • Stalin dør

  Stalin dør
  Stalin var russisk leder. Han døde av kraftig hjerneblødning.
 • Geneve- avtaler

  Geneve- avtaler
  Sommeren 1954. Våpenhvile for vietnam. Delte de i nord og sør stater. I nord var lederen Ho Chi Mihn og sør ble ledet av Ngo Dihn Diem. Kampen mellom Vietmihn og frankrike ble avsluttet
 • Warszawapakten dannes

  Warszawapakten dannes
  Tidligere militær sikkerhet for Sovjetunionen og de øslige land. De hadde hovedsete i MOSKVA
 • Ungarske revolusjonen

  Ungarske revolusjonen
  Startet: ungarsk protest som var i mot kommunistisk i Budapest. De fikk ny regjering som raskt innførte demokrati, ytringsfrihet og religionsfrihet.
  Statsministeren på denne tiden var Imre Nagy.
 • Suez-krisen

  Suez-krisen
  Britisk og Fransk styrke invaderte Egypt for å få tilbake makten over Suezkanalen. Russland hadde tilbudt å hjelpe Egypt, det var ikke populært hos USA. Den britisk og fransk styrken ble tvunget til å trekke tilbake pga. en UN (fred) avtale ble sendt for å få orden.
 • Romkappløpet

  Romkappløpet
  Stormaktene konkurrerte om å sende opp den første kunstige satelitten og utforske verdensrommet. Sputnik II med Laika hunden ble sent ut fra sovjetunionen
 • EEC eller EU

  EEC eller EU
  EEC eller EU dannes av seks europeiske stater.
  NYERE TID: Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC.
 • Afrikanske land blir selvstendige

  Afrikanske land blir selvstendige
  Rundt 1960 tallet ble flere afrikanske land selvstendige.
 • De svartes kamp

  De svartes kamp
  De svartes kamp fikk mer og mer støtte av både USA og utenfor. Martin Luther King Jr. og Rosa Parks er to av de største forkjemperne for dette.
 • Paris øst/vest samtaler

  Paris øst/vest samtaler
  Samtaler mellom Nikita Khrusjtsjov og Dwight Eisenhower om Tysklands skjebne brøt ned da et USA U2-spionfly ble skutt ned over russisk luftrom.
 • Økonomi i asiatiske land

  Økonomi i asiatiske land
  Mange asiatiske land får stor økonomisk fremgang. "De fire asiatiske tigre" blir vanligvis brukt til å beskrive Hongkong, Singapore, Taiwan og Sør-Korea. Begrepet henviser til den imponerende økonomiske moderniseringen og industrialiseringen de gjennomgikk mellom tidlig 1960-tall og 1990-tallet.
 • Period: to

  oppmerksomhet rundt kvinner

  Det blir mer og mer oppmerksomhet mot kvinners stilling og større interesse for miljøvern
 • Period: to

  Innvandring

  Flere og flere flyktninger kommer til Europa. (innvandringen i europa øker)
 • Berlinmuren

  Berlinmuren
  Folk fra Øst-Tyskland prøvde å komme seg til Vest for de mente det var bedre styre der.
 • Krise i grisebukta

  Krise i grisebukta
  Sørkysten av cuba. Krisen i grisebukta har sammenheng med Cubakrisen. Det var et mislykket forsøk på å styrte Castro-regimet
 • 1. mann i verdensrommet

  Jurij Aleksejevitsj Gagarin var en sovjetisk kosmonaut som ble det første menneske i verdensrommet og til å fly i bane rundt jorden i 1961.
 • Cubakrisen

  Cubakrisen
  Konfrontasjonen mellom USA og Sovjetunionen. Da fotografiene forelå 15. oktober, samlet presidenten i USA John F. Kennedy i hemmelighet en uformell gruppe av sine nærmeste rådgivere. Dette var for å ta stilling til informasjonen og hva som burde gjøres.
 • Kennedy

  Kennedy
  Han var president mellom 1961 og frem til 1963 når han ble myrdet i Dallas av en snikskytter som i senere tid har vist seg å være Jack Ruby. Kennedy ble gravlagt på en spesiell gravplass. Han blir nå i dag sett på som en av de fremste presidentene noen sinne
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Krig mellom nord og sør vietnam. Nord var kommunistisk og sør var kapitalister. Usa støttet antikommunistene. Lyndon B Johnsom som overtok etter at kennedy ble myrdet fikk støtte til å starte full krig mot Nord-Vietnam. De blir sett på som helte
 • John F. Kennedy

  John F. Kennedy
  John F. kennedy ble myrdet 22.november.1963. Han hadde vært president fra 1961. Han ble myrdet av en snikskytter i Dallas, Texas. Senere bevist at det var Jack Ruby som hadde skutt han. Kennedy ble gravlagt på æreskirkegården Arlington. Han blir sett på som en av de mest betydningsfulle presidentene noensinne.
 • Kulturrevolusjon i Kina

  Kulturrevolusjon i Kina
  Mao var misfornøyd med at Ding Xiaoping førte Kina inn i kapitalismen. Han talte a til elever og studenterved forskjellige skoler. 10-11 millioner ungdommer- Rødegardistene. før dette kunne ikke bøndene dyrke mat til seg selv og alt innenfor fabrikker ble styrt.
 • Oljeeventyret

  Oljeeventyret
  Norge sitt oljeeventyr begynte her. Vi lever godt den dag i dag og det er ganske mye takket være oljen.
 • Truman dør

  Truman dør
  Truman døde etter å ha vært president i 2 perioder.
 • utvidelse av EU

  utvidelse av EU
  EU får flere medlemmer, blant annet storbritannia og Danmark. Nordmennene sa nei i en folkeavstemming
 • Polsk pave

  Polsk pave
  Verden får en polsk pave. Johannes Paul II, han streiket mot kommunismen.
 • Latinamerikanske land. DEMOKRATI

  Latinamerikanske land. DEMOKRATI
  Rundt 1980-tallet ble demokrati innført i flere latinamerikanske land.
 • Slutten av den kalde krigen?

  Slutten av den kalde krigen?
  på slutten av 1980-tallet ble det klart at USA har vunnet den kalde krigen.
 • Mikhail Gorbatsjov

  Mikhail Gorbatsjov
  Mikhail Gorbatsjov får makten i sovjetunionen. Født i 1931 og lever enda. Han innførte reformene glasnost og perestrojka, som bidro til Sovjetunionens oppløsning og avslutningen av den kalde krigen. For sitt arbeid fikk Gorbatsjov Nobels fredspris i 1990.
 • Berlinmuren rives

  Berlinmuren rives
  De kommunistiske partene må gi ifra seg makten. Det ble også slutt på Brezjev-doktrinen.
 • teknologi

  teknologi
  Internett og mobiltelefonteknologien gjør det lettere for folk i ulike land å kommunisere med hverandre.
 • INF avtalen. Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan signerer

  INF avtalen. Mikhail Gorbatsjov og Ronald Reagan signerer
  Noen sier at den kalde krigen endte i 1989, da Berlinmuren falt, eller i 1991, da Sovjetunionen ble oppløst. Den kalde krigen endte med at nesten alle de kommunistiske regimene ble avsatt gjennom fredelige revolusjoner fra 1989.