Grungy flags of soviet union and usa 184282094 58ea6e355f9b58ef7ef424b3

Den Kalde Krigen, av Aksel Alseth Ulleberg

 • Period: to

  USAs atombombing av Japan

  Ufattelig ødeleggende krefter ble sluppet løs da USA i 1945 detonerte atombomber over byene Hiroshima og Nagasaki i Japan. Fra en luftbase på stillehavsøya Tinian bombes Hiroshima 6. august. Tre dager senere faller nok en atombombe, over Nagasaki. En kvart million mennesker omkommer. Etter angrep nummer to kunngjør den japanske keiseren landets kapitulasjon. Andre verdenskrig er endelig slutt.
 • Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført

  Jernteppet (Iron Curtain) begrepet innført
  "Jernteppet" er et begrep først brukt av Winston Churchill, for å beskrive den grensen som skilte Warszawapakten land fra NATO-landene fra rundt 1945 til slutten av Den kalde krigen i 1991. Jernteppet var både en fysisk og en ideologisk inndeling som representerte den måten Europa ble sett etter andre verdenskrig. Øst for jernteppet var de landene som var koblet til eller påvirket av det tidligere Sovjetunionen.
 • Trumandoktrinen lansert

  Trumandoktrinen lansert
  Trumandoktrinen gikk ut på at USA skulle ta på seg rollen med å støtte alle frie folk som var truet av væpnede minoriteter i eget land eller av ytre press. USA var altså villig til å spille en aktiv rolle i konflikter i hele verden. På den måten varslet Trumandoktrinen om Storbritannias abdisering fra verdensrollen og USAs inntreden som verdenspolitiet.
 • Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia

  Kommunistene tok makten i Tsjekkoslovakia
  Maktovertakelsen til kommunistene var en prosess som startet i valget i 1946, da de var det største partiet.
  Den 25. februar 1948 tok kommunistpartiet, med støtte fra mesteparten av regjeringen, over makten i Tsjekkoslovakia. Sosialdemokratene og det sosialistiske KSS ble tvangsoppløst og innlemmet som avdelinger av fellespartiet. Dette var et statskupp, forsvart blant annet med voldelige militser.
  Kommunistpartiets statskupp førte til et diktatur som varte til 1989.
 • NATOs opprinnelse

  NATOs opprinnelse
  NATO ble opprinnelig startet i frykt for kommunistisk ekspansjon, men har etter den kalde krigens slutt reformert seg for å takle det nye trusselbildet.
 • Warszavapakten oprettes

  Warszavapakten oprettes
  Sovjetunionen innledet Warszawapakten som et svar på dannelsen av Den nordatlantiske traktat-organisasjon (NATO), som igjen ble dannet som reaksjon på det som oppfattes trussel mot europeiske og nord-atlantiske land av Sovjetunionen. Warszawapakten ble gjort tilgjengelig på polsk, tsjekkisk, tysk, ungarsk, rumensk og russisk.
 • Period: to

  Vietnamkrigen

  Kort fortalt dreide Vietnamkrigen seg om hvem som skulle ha kontroll over Sør-Vietnam etter at Vietnam ble delt i to i 1954. Nord-Vietnam fremstilte konflikten som en frigjøringskrig der nordvietnamesiske kommunister skulle frigjøre innbyggerne i Sør. Sørvietnameserne mente derimot at de forsvarte seg mot invasjon fra Nord. Nord- og Sør-Vietnam inviterte stormaktene inn i striden, og krigens utfall var resultatet av deres engasjement.
 • Period: to

  Romkappløpet del 1

  Sovjet åpnet dette romkappløpet da de sendte opp Sputnik 1. Dette gjorde at amerikanerne ble redde for Sovjet. Russerne kunne nå overvåke U.S.A. I Usa ble både forskerne, millitæret, og politikerne sjokkerte over at Sovjetunionen hadde klart å sende opp en satelitt før de selv hadde klart det. Amerikanerne bestemte seg da for å ta igjen forspranget. De opprettet en egen etat for romfart i 1958, NASA. Mye penger ble brukt for å utvikle et amerikansk romprogram.
 • Period: to

  Romkappløpet del 2

  I 1961 ble russeren Jurij Gagarin sendt opp til verdensrommet, som det første mennesket i verden. Deretter ble kvinnen Valentina Tereshkova med fartøyet Vostok 6 skutt opp til verdensrommet.
  NASA utviklet Apollo 7, som ble sendt opp til verdensrommet i september 1968. Og ca en måned senere ble Apollo 8 sendt opp. USA sendte sener også opp mennesker i rommet. Kappløpet stod nesten likt. U.S.A skulle nå mennesker på månen (Neil Armstrong, Buzz Aldrin,) de landet feilfritt på månen
 • Berlinmuren satt opp

  Berlinmuren satt opp
 • Period: to

  Cuba-krisen

  Cubakrisen var en alvorlig konflikt mellom USA og Sovjetunionen i oktober 1962. USA oppdaget at Sovjetunionen var i ferd med å plassere rakettbaser på Cuba, som kunne nå USA. Det kunne gått riktig galt, men heldigvis løste det seg da Sovjetunionen før måneden var omme erklærte at de skulle trekke seg tilbake
 • MArshallhjelpen Lansert

  MArshallhjelpen Lansert
  Da det amerikanske hjelpeprogrammet Marshallplanen ble lansert etter annen verdenskrig, mottok Norge bistand til en verdi av rundt 450 millioner dollar over fire år, over 60 milliarder norske kroner i dagens verdi, hoved­sakelig som gaver. Men regjeringen Gerhardsen anså Marshallplanen som hverken nødvendig eller ønskelig for Norge da den ble lansert i 1947.
 • Berlinmuren revet

  Berlinmuren revet
  Berlinmuren falt 9. November i 1989. I juli 1990 ble Øst-Tyskland enig om å slå sammen de to tyske statene. Og i oktober fantes ikke DDR lenger. Hele Øst-Tyskland ble innlemmet i Den Tyske Forbundsrepublikken Tyskland. Tyskland ble gjenforent som et demokratisk land. Etter 45 år kunne endelig venner og familie gjenforenes.
 • Gorbatsjov statsleder i Sovjet

  Gorbatsjov statsleder i Sovjet
  Mikhail Gorbatsjov er en russisk, tidligere sovjetisk, politiker og Sovjetunionens første og eneste president fra 1990 til 1991.
  Gorbatsjov innledet en politisk og økonomisk
  liberaliseringsprosess uten sidestykke i sovjetisk historie, en prosess som til slutt skulle ende med Sovjetunionens oppløsning. to nøkkelbegrep stod sentralt i reformpolitikken: perestrojka, økonomisk omstrukturering med større vekt på markedsmekanismer; glasnost, økt ytringsfrihet
 • Sovjetunionens oppløsning

  Sovjetunionens oppløsning
  Sovjetunionen løsnet sin kontroll over landene i Øst-Europa, noe som førte til at de kommunistiske regimene i området kollapset i 1991