Cw

Kald krig

 • Jaltakonferansen

  Jaltakonferansen
  Under Jalta-konferansen bestemmer Frankling D. Roosevelt, Winston Churchill og Joseph Stalin og deres allierte om å dele opp Tyskland i flere okkuperte soner. De allierte bestemte at Polen og de andre landene som ble okkupert av Nazi Tyskland skulle holdes fire valg. Det ble også bestemt at de forente nasjoner skulle erstatte folkeforbundet
 • Marionettregjering i Romania

  Sovjetunionen lager en marionettregjering i Romania
 • Josip Broz Tito

  Josip Broz Tito blir statsjef for den foreløpige regjering i Det demokratiske Føderale Jugoslavia.
 • Franklin D. Roosevelt dør

  Visepresident Harry S. Truman tar over som president for USA med lite kunnskap om dagens diplomatiske innsats
 • Postdamkonferansen

  Truman forteller Stalin at USA har atombomber
 • Første militær bruk av atomvåpen

  Truman får råd fra krigsekretæren sin Henry Stimson som gir tillatelse til verdens første militære bruk av et atomvåpen mot den japanske byen Hiroshima.
 • Ny atombombe mot Japan

  Når Japan ikke svarer til Truman sitt ultimatum, gir han tillatelse til verdens andre og siste militære bruk av et atomvåpen mot den japanske byen Nagasaki.
 • Stalin valgtale

  Joseph Stalin holder sin valgtale, hvor han uttaler at kapitalisme og imperialisme gjør fremtidige kriger uunngåelig.
 • George F. Kennan telegram

  George F. Kennan skriver sitt lange telegram, og beskriver sin tolkning av målene og intensjonene til den sovjetiske ledelsen.
 • X-artikkelen

  Truman blir presentert for X-artikkelen, som er et dokument som lister opp de sovjetiske bruddene på avtaler med USA.
 • Bizone

  Den Amerikanske og britiske sonene i Tyskland forenes og danner Bizone.
 • Polen blir kommunistisk

  Polen blir en kommunistisk stat med opprettelsen av Den polske folkerepublikken.
 • Truman-doktrinen

  President Harry Truman kunngjør Truman-doktrinen som starter med å gi hjelp til Hellas og Tyrkia for å forhindre dem i å falle inn i den sovjetiske sfæren.
 • Marshallplanen

  Statssekretær George Marshall skisserer planer for et omfattende program for økonomisk bistand til de krigsherjede landene i Vest-Europa. Det vil bli kjent over hele verden som Marshallplanen
 • Tilbaketrekking av utenlandske soldater fra Korea

  FN vedtar en beslutning om å tilbaketrekke utenlandske soldater fra Korea, fire valg i hver av de to administrasjonen og opprettelse av en FN-kommisjon dedikert til foreningen av halvøya.
 • Tsjekkoslovakia kupp

  Kommunistpartiet tar kontrollen i det tsjekkoslovakiske statskuppet.
 • Truman signerer Marshallplanen

  Truman signerer Marshallplanen i kraft. Ved slutten av programmene har USA gitt 12,4 milliarder dollar i økonomisk bistand til vesteuropeiske land.
 • Opprør i Malaya-føderasjonen

  Et kommunistisk opprør i Malaya-føderasjonen begynner mot britiske styrker og samveldet krefter.
 • Berlinblokaden

  Stalin beordrer Berlinblokaden, og stenger alle landruter fra Vest-Tyskland ti Berlin, i et forsøk på å sulte ut de franske, britiske og amerikanske styrkene fra byen. Som svar lanserer de tre vestlige maktene Berlin Airlift for å forsyne innbyggerne i Berlin med fly.
 • Period: to

  Berlin Airlift beseirer Sovjetunionen

  Berlin Airlift beseirer Sovjetunionens forsøk på å sulte Vest-Berlin
 • Vietnam uavhengig fra Frankrike

  Kina anerkjenner offisielt Vietnam som uavhengig fra Frankrike.
 • Siste Kuomintang soldatene

  DE siste Kuomintang soldatene overgir seg på det kontinentale Kina.
 • Hydrogenbombe

  Harry S. Truman kunngjør begynnelsen på utviklingen av en hydrogenbombe.
 • USSR og Folkerepublikken Kina signerer pakt

  Sovjetunionen og Folkerepublikken Kina signerer en pakt om gjensidig forsvar.
 • Berlinblokaden avsluttes

  Den sovjetiske berlinblokaden avsluttes med gjenåpning av tilgangsruter til Berlin. Luftbroen fortsatte til september, i tilfelle sovjetunionen gjenoppretter blokaden.
 • Sovjetunionen tester sin første atombombe

  Testen, også kjent for amerikanere som Joe 1, lykkes ettersom Sovjetunionen blir verdens andre kjernekraft.
 • Anerkjenner Folkerepublikken Kina

  Storbritannia anerkjenner Folkrepublikken Kina. Republikken Kina oppdager diplomatiske forbindelser med Storbritannia
 • Koreakrigen starter

  Nord-Korea invaderer Sør-Korea, som starter Koreakrigen. FNs sikkerhetsråd stemmer for å gripe inn for å forsvare Sør-Korea. Sovjetunionen kan ikke legge ned veto, siden de boikottet sikkerhetsrådet over innrømmelsen av Folkerepublikken Kina.
 • FN ved Inchon

  FN styrker lander ved Inchon, hvor de beseirer de Nord-Koreanske styrkene og presser innover i landet. hvor de fanger Seoul på nytt.
 • Pyongyang

  Hovedstaden i Nord-Korea, Pyonyang, faller i FNs styrker.
 • Kinesiske soldater fanger Seoul.

 • ANZUS traktaten

  Australia, New Zealand og USA signerer ANZUS traktaten som tvinger de tre landene til å samarbeide om forsvars- og sikkerhetsspørsmål i Stillehavet.
 • Verdens første atomdrevne ubåt

  USA legger kjølen for verdens første atomdrevne ubåt, som heter USS Nautilus.
 • Marshallplanen slutter

  Marshallplanen slutter, og den europeiske industrielle produksjonen ligger bedre an enn det den gjorde i 1948.
 • Storbritannia tester atombombe

  Storbritannia tester sin første atombombe i operasjon Hurricane. Denne testen gjør at Storbritannia blir verdens tredje land med kjernekraft.
 • Ny president i USA

  Dwight D.Eisenhower blir president, med John Foster Dulles som statssekretær.
 • Joseph Stalin dør

  Stalin dør og det settes i gang en maktkamp om å erstatte ham. NATO diskuterer mulighetene for en ny stat.
 • Cubanske revolusjonen

  Den cubanske revolusjonen begynner når den 26. juli bevegelsen ledet av Fidel Castro forsøker å styrte regjeringen til Fulgencio Batista.
 • Koreakrigen slutter

  En våpenhvileavtale avslutter krigen i Korea etter Eisenhower truer med å bruke atomvåpen.
 • Ny leder i Sovjetunionen

  Nikita Khrushchev blir leder for det sovjetiske kommunistpartiet. Hans viktigste rival, Lavrentiy Beria, henrettes i desember.
 • USS Nautilus blir lansert

  USA lanserer verdens første atomubåt, USS Nautilus. Atomubåten vil bli den ultimate kjernefysiske avskrekkeren.
 • Vest-Tyskland inn i NATO

  Vest-Tyskland melder seg inn i NATO og begynner opprustning.
 • Warszawapakten

  Warszawapakten blir grunnlagt i Øst-Europa og inkluderer Øst-Tyskland, Tsjekkoslovakia, Polen, Ungarn, Romania, Albania, Bulgaria og Sovjetunionen. Det fungerer som det kommunistiske militære motstykket til NATO.
 • Vietnamkrigen

  Den offisielle starten på Vietnamkrigen.
 • Front National de liberte/Viet Cong

  Viet Cong opprør begynner i Sør-Vietnam, sponset av Nord-Vietnam.
 • Storbritannias første hydrogenbombe

  Storbritannia detonerer sin første hydrogenbombe.
 • Sputnik satelitten

  Sputnik satellitten ble lansert. Samme dag avsløres Avro Arrow.
 • Starten av den andre Berlinkrisen

  Nikita Khrushchev ber vesten om å forlate Berlin.
 • USA lanserer satelitt

  Den amerikanske hæren lanserer Explorer 1, den første amerikanske kunstige satelitten.
 • Castro blir diktator

  Castro vinner den cubanse revolusjonen og blir Cubas nye diktator.
 • Frankrike tester sin første atombombe

  De tester atombomben i en Algeriske Sahara ørkenen.
 • Ny president i USA

  John F. Kennedy blir president i USA.
 • Mann på månen prosjekt

  John F. Kennedy kunngjør USAs intensjon om å sette en mann på månen. Han setter igang Project Mercury, som er USAs første menneskelige romfartsprogram.
 • Berlinmuren blir bygd

  Berlinmuren blir bygget av sovjeterne etter sammenbruddet i forhandlinger om å bestemme Tysklands fremtid.
 • Cuba krisen

  Sovjeterne har installert militærbaser i all hemmelighet. De installerte også atomvåpen på Cuba, rundt 144.84 km fra det amerikanske fastlandet. Kennedy beordrer en marineblokade av øyen som intensiverer krisen og bringer USA og Sovjetunionen til kanten av atomkrig. Begge sidene når et kompromiss til slutt. Sovjeterne trekker seg tilbake og blir enig om å trekke atommissilerme sine ut av Cuba, i bytte om en hemmelig avtale hvor Kennedy skulle trekke missiler ut av Tyskland og Italia.
 • John F. Kennedy myrdet

  John F. Kennedy blir skutt i Dallas. Det har vært noen spekulasjoner om kommunistiske land eller at CIA var involvert i attentatet, men teoriene er fortsatt kontroversielle. Den nye presidenten blir Kennedys visepresident, Lyndon B. Johnson.
 • Det kommunistiske Kina detonerer et tredje atomvåpenapparat.

 • Richard Nixon blir president i USA

 • Bombekampanje i Nor-Vietnam

  Richard Nixon kunngjør begynnelsen på en massiv bombekampanje i Nord-Vietnam.
 • Gerald Ford blir ny president i USA

  Etter at Richard Nixon går av som president, tar Gerald Ford over.
 • Nord-Vietnam vikker Vietnamkrigen

  Sør-Vietnam-regimet faller med overgivelsen av Saigon, og de to landene er samlet under en kommunistisk regjering.
 • Sovjetunionen ivanderer Afghanistan

  Sovjetunionen invenderer Afghanistan for å fjerne Hafizullah Amin, som begynner den sovjet-afghanske krigen og resulterer i slutten av Detente.
 • Ronald Reagan blir president i USA

 • Ronald Reagan tuller med å bombe USSR

  Under en lydsjekk tuller Reagen om å bombe Sovjetunionen. "Vi begynner å bombe om fem minutter". "Talen" blir ikke vist på TV/radio, men pressen lekker den, som resulterer i at Sovjetunionen setter midlertidig sine forsvarsstyrker på høy alarm.
 • Mikhail Gorbachev blir leder i Sovjetunionen

 • Tsjernobyl ulykken

  Et sovjetisk atomkraftverk i Ukraina eksploderer, som resulterer i den verste ulykken med atomkraftverk i historien. 500 tonn tunge reaktorlokket ble blåst opp i luften. 56 mennesker døde av eksplosjonen og akutte stråleskader ukene etter ulykken. Mengder støv som inneholdt radioaktiv jod og cesium ble spredt ut i atmosfæren og over store områder.
 • Sovjetunionen begynner å trekke seg ut av Afghanistan

 • George H. W. Bush blir president i USA

 • Sovjetunionen trekkes ut av Afghanistan

 • Iraq invanderer Kuwait. Starten på Gulfkrigen

 • Tyskland blir gjenforent

 • Gulfkrigen slutter

 • Warszawapakten blir formelt oppløst

 • Sovjetunionen oppløses

  Mikhail Gorbachev trekker seg som presidetn for Sovjetunionen, som oppløser Sovjetunionen.